Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Woda nadal w Ministerstwie Infrastruktury. Rozporządzenia w RCL

Nowy rząd opublikował właśnie projekty rozporządzeń w sprawie podziału kompetencji nowych ministerstw.

   Powrót       19 grudnia 2023       Zrównoważony rozwój   
Zaprzysiężenie nowej Rady Ministrów

Ministerstwo Infrastruktury

Gospodarka wodna, żegluga śródlądowa, gospodarka morska i transport - te kompetencje pozostaną w Ministerstwie Infrastruktury. Tak głosi opublikowany właśnie projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Dokument przypisuje Ministerstwu Infrastruktury odpowiednie części budżetu państwa, prawo ma obowiązywać wstecznie, od 13 grudnia br. MI ma podlegać Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

To pierwsza odpowiedź (negatywna) na powracające w branży wod-kan, wśród przyrodników i ekologów pytanie o to czy ministerstwo klimatu i środowiska stanie się na powrót gospodarzem tematów wodnych. Jak wynika z rozporządzenia, póki co - nie. Gospodarka wodna podlegała Ministerstwu Klimatu i Środowiska do 2021 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Energia, klimat, środowisko – to działy administracji rządowej, które będą podlegać Ministerstwu Klimatu i Środowiska. Przypomnijmy, u jego steru stanęła Paulina Hennig-Kloska, a na stanowisko wiceminister klimatu i środowiska powołano m.in. Anitę Sowińską (gospodarka odpadami i GOZ)(1). Podsekretarzem stanu został Miłosz Motyka, a Dyrektor Generalną Monika Dziadkowiec. Zgodnie z projektem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, pod kuratelą wspomnianego ministerstwa będą Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Czytaj też: Premier: sprzątnąć stajnię Augiasza w ochronie środowiska. Co wiemy po exposé?

Ministerstwo Przemysłu

Nowoutworzone Ministerstwo Przemysłu zajmie się kwestiami ściśle powiązanymi z gospodarką złożami kopalin. Obsługę ministerstwa zapewni nie tylko Ministerstwo Aktywów Państwowych, ale i Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. To realizacja zapowiedzi o utworzeniu ministerstwa na Śląsku. Projekt rozporządzenia stanowi, że pod nowy urząd podlegać będzie Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Miinisterstwo Rozwoju i Technologii

Gospodarka oraz budownictwo, planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i mieszkalnictwo – to działy, które przypadną MRiT. Rozporządzenie w tej sprawie zostało skierowane do podpisu Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Jakie urzędy pozostaną w dyspozycji tego ministerstwa? Główny Geodeta Kraju, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Prezes Głównego Urzędu Miar, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rolnictwo, rybołówstwo, rozwój wsi i rynki rolne przypisano MRiRW. Stosowne rozporządzenie o kompetencjach opublikowano w Rządowym Centrum Legislacji i skierowano już do podpisu Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. MRiRW podlegać będą Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Lekarz Weterynarii, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Rozwój regionalny - taką domenę, wraz ze stosowną częścią budżetu, przypisano MFiRP. Rozporządzenie w sprawie kompetencji trafiło do podpisu Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

W miarę publikowania kolejnych dokumentów Redakcja Teraz Środowisko będzie aktualizować artykuł.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ Informacja o kierownictwie za MKiŚ:
https://www.gov.pl/web/klimat/kierownictwo-ministerstwa

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Krzysztof Bolesta sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (05 lutego 2024)Prof. Robert Czerniawski powołany na stanowisko dyrektora IMGW-PIB (31 stycznia 2024)Maciej Bando dołącza do kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska (30 stycznia 2024)Jednolity tekst ustawy Prawo ochrony środowiska dostępny (18 stycznia 2024)3,1% polskiego PKB na ochronę środowiska w 2022 r. Dane ekonomiczne od GUS (17 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony