Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2024 18 czerwca 2024

KE wprowadza zakaz ołowiu w PCV. Także z importu

   Powrót       08 maja 2023       Ryzyko środowiskowe   
KE wprowadza zakaz ołowiu w PCV. Także z importu

We środę, 3 maja 2023 r., Komisja Europejska przyjęła zakaz stosowania i wprowadzania do obrotu ołowiu w wyrobach z polichlorku winylu (ang. PVC(1), polski skrót - PCW), w tym w produktach importowanych. Chodzi o rozporządzenie 2023/923 zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do ołowiu i jego związków w PCW. Tego typu rozwiązanie było dyskutowane na unijnej agendzie od ponad trzech lat.

Treść rozporządzenia (patrz przypis) zmiany uzasadnia dostarczonymi przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) badaniami. Te potwierdzają, że uwalnianie z polimerów oraz kopolimerów chlorku winylu zawierających stabilizatory ołowiowe „podczas ich cyklu życia bezpośrednio i pośrednio przyczynia się do narażania ludzi na działanie ołowiu”. Stężenie ołowiu nie będzie mogło zatem przekroczyć 0,1% masy materiału z PCW. Zakaz ma być stosowany od końca listopada 2024 r. Produkty zawierające elastyczny PCW z odzysku, w ramach odstępstwa, można będzie jeszcze wprowadzać na starych zasadach do 28 maja 2025 r.  Dużo łagodniejsze będą zasady dla twardego PCW z odzysku (recovered) – do maja 2033 r. będą mogły one zawierać 1,5% ołowiu. Wyjątek dotyczy kilku wybranych kategorii produktowych, w tym: profili i arkuszy stosowanych w inżynierii lądowej i wodnej (w kilku przypadkach konieczne jest pokrycie PCW innym materiałem lub PCW o niższym stężeniu dodatków ołowiowych). Wszelkie produkty importowane również będą objęte tym wymogiem, stąd dostawcy wyrobów będą musieli dysponować certyfikatami świadczącymi o tym, że PCW pochodzi z odzysku.

Rozporządzenie jest elementem szerszych prac. Pisaliśmy o nich m.in. w artykule: Zielone chmury nad europejską chemią? Zmiany dotkną nawet 12 tys. substancji

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ Stosowny dokument tutaj:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0923

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jedynie 20 proc. zużywanych w kraju surowców mineralnych pochodzi z Polski (21 maja 2024)10% surowców ma pochodzić z UE. Parlament Europejski przyjął Critical Raw Materials Act (15 grudnia 2023)Benzo(a)pirenu w PM10 wciąż za dużo, ale mniej niż wcześniej. Najnowszy raport GIOŚ (08 listopada 2023)Antropocen znalazł swój geologiczny punkt odniesienia (09 sierpnia 2023)Nowe rozporządzenie o bateriach i zużytych bateriach przyjęte (11 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony