Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.06.2023 02 czerwca 2023

KE wprowadza zakaz ołowiu w PCV. Także z importu

   Powrót       08 maja 2023       Ryzyko środowiskowe   
KE wprowadza zakaz ołowiu w PCV. Także z importu

We środę, 3 maja 2023 r., Komisja Europejska przyjęła zakaz stosowania i wprowadzania do obrotu ołowiu w wyrobach z polichlorku winylu (ang. PVC(1), polski skrót - PCW), w tym w produktach importowanych. Chodzi o rozporządzenie 2023/923 zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do ołowiu i jego związków w PCW. Tego typu rozwiązanie było dyskutowane na unijnej agendzie od ponad trzech lat.

Treść rozporządzenia (patrz przypis) zmiany uzasadnia dostarczonymi przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) badaniami. Te potwierdzają, że uwalnianie z polimerów oraz kopolimerów chlorku winylu zawierających stabilizatory ołowiowe „podczas ich cyklu życia bezpośrednio i pośrednio przyczynia się do narażania ludzi na działanie ołowiu”. Stężenie ołowiu nie będzie mogło zatem przekroczyć 0,1% masy materiału z PCW. Zakaz ma być stosowany od końca listopada 2024 r. Produkty zawierające elastyczny PCW z odzysku, w ramach odstępstwa, można będzie jeszcze wprowadzać na starych zasadach do 28 maja 2025 r.  Dużo łagodniejsze będą zasady dla twardego PCW z odzysku (recovered) – do maja 2033 r. będą mogły one zawierać 1,5% ołowiu. Wyjątek dotyczy kilku wybranych kategorii produktowych, w tym: profili i arkuszy stosowanych w inżynierii lądowej i wodnej (w kilku przypadkach konieczne jest pokrycie PCW innym materiałem lub PCW o niższym stężeniu dodatków ołowiowych). Wszelkie produkty importowane również będą objęte tym wymogiem, stąd dostawcy wyrobów będą musieli dysponować certyfikatami świadczącymi o tym, że PCW pochodzi z odzysku.

Rozporządzenie jest elementem szerszych prac. Pisaliśmy o nich m.in. w artykule: Zielone chmury nad europejską chemią? Zmiany dotkną nawet 12 tys. substancji

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ Stosowny dokument tutaj:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0923

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

KE zaostrzy przepisy dotyczące BHP. Włącza do wymogów nową substancję (16 lutego 2023)Prof. Bełdowski: Wybuch przy Nord Stream mógł naruszyć składowisko niemieckiej broni chemicznej (09 listopada 2022)Po dwóch latach zyskała kształt. Trwają konsultacje Zielonej Wizji Warszawy (14 października 2022)Nowe uprawnienia IOŚ? Projekt rozporządzenia aktualizującego katalog wykroczeń przeciwko środowisku (25 lutego 2022)Dane nt. jakości powietrza w Polsce: stężenia szkodliwych substancji niższe, ale nadal dalekie od zaleceń WHO (09 lutego 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony