Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

NFOŚiGW przeznacza 1 mln zł na edukację o przeciwdziałaniu nadkonsumpcji

   Powrót       31 października 2023       Odpady   

30 października Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę o współpracy z Caritas Polska. NFOŚIGW przekaże ponad milion złotych na przedsięwzięcia edukacyjno-promocyjne i informacyjne.

W ramach programu priorytetowego 7.2 Edukacja Ekologiczna zostanie zrealizowane przedsięwzięcie „Caritas Laudato si': Aktywna edukacja wspólnot Caritas w zakresie przeciwdziałania nadkonsumpcji w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym”. Wniosek na dofinansowanie przedsięwzięcia wpłynął w ramach II naboru w 2023 r. Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec 2024 roku.

Głównym celem realizowanego programu aktywnej edukacji jest przeciwdziałanie nadkonsumpcji, która jest źródłem kryzysu przyrodniczego (w tym nadmiernej ilości produkowanych odpadów) oraz kryzysu społecznego, pogłębiając wykluczenie społeczne poszczególnych grup i jednostek. Sposobem osiągnięcia celu będzie wskazanie praktycznych rozwiązań i alternatyw oraz upowszechnianie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania nadkonsumpcji, zmierzając w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Działania projektowe będą skierowane głównie do osób defaworyzowanych i wykluczonych społecznie, osób pracujących z taki osobami w ramach Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych (parafialnych) dotykanych kryzysem przyrodniczym i kryzysem wykluczenia społecznego.

Zasięg przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych i informacyjnych przewiduje dotarcie z działaniami edukacyjno-informacyjnymi do ponad 1,2 mln osób. W ramach projektu przewidziano działania bezpośrednio angażujące odbiorców: festyny edukacyjne i warsztaty Zielonej Ambasady Caritas Laudato Si' prowadzone wyjazdowo w całej Polsce oraz w dwóch utworzonych Wspólnotach Działania: w Olsztynie – w Parafii Chrystusa Króla, oraz w Żukowicach k. Głogowa - w Ośrodku Aktywizującym dla Bezdomnych Mężczyzn. We Wspólnotach tych zostaną zaadaptowane i doposażone pomieszczenia w celu realizacji warsztatów edukacyjnych oraz prowadzenia stałej działalności propagującej ideę GOZ wśród społeczności lokalnej. W Olsztynie powstanie Kawiarenka naprawcza, natomiast w Żukowicach - pracownia upcyclingu i decoupage .

W ramach projektu przewidziano wydanie Encykliki Laudato Si' w formie drukowanej oraz szereg działań edukacyjnych i promocyjnych w internecie: filmy edukacyjno-promocyjne, instruktażowe, promocja w mediach społecznościowych, vlogi z influencerami. Powstanie również gra edukacyjna, 6 opisów dobrych praktyk, 2 poradniki problemowe oraz 9 zestawów materiałów metodycznych.

Źródło: NFOŚiGW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

KONGRES ENVICON 2023 - sesja o Gospodarce Wodno-Ściekowej (06 grudnia 2023)KONGRES ENVICON 2023 - o środowisku, dla środowiska (29 listopada 2023)Partnerstwo Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC i UNEP/GRID - Warszawa (28 listopada 2023)Bruksela, Ottawa - wspólna sprawa. Zielony sojusz UE i Kanady (27 listopada 2023)ESRS E5: Gospodarka o obiegu zamkniętym w raportowaniu zrównoważonego rozwoju (23 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony