Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.08.2022 19 sierpnia 2022

OZE dalej zwiększają swój udział w rynku energii

Międzynarodowa Agencja Energetyczna podała dane, które wskazują na dalszy wzrost udziału energii odnawialnej w globalnej podaży energii. OZE pozostają obecnie drugim co do wielkości źródłem energii elektrycznej na świecie.

   Powrót       03 sierpnia 2016       Energia   

Światowa produkcja energii z OZE wzrosła w latach 2013-2014 o 2,6 proc., osiągając 1,894 Mtoe do końca roku. Stanowi to około 1/7 (13,8 proc.) całkowitej podaży energii pierwotnej wynoszącej 13,700 Mtoe (ton ekwiwalentu ropy naftowej).

Podaż energii ze źródeł odnawialnych rosła systematycznie od 1990 roku. Średnia roczna stopa wzrostu dla tych źródeł w okresie 1990-2014 wynosiła 2,2 proc., przy czym wzrost ten był szczególnie wysoki dla sektora fotowoltaicznego i wiatrowego - odpowiednio 46,2 proc. i 24,3 proc.

Najpopularniejsza na tle innych OZE jest w dalszym ciągu hydroenergetyka i energia pozyskiwana z biopaliw stałych.

Biomasa stała podbija statystyki dotyczące OZE

Kraje nienależące do OECD zużywają około trzech czwartych energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, głównie z powodu wykorzystania biomasy stałej (np. drewna) przez gospodarstwa domowe. W ten sposób prawie połowa całej energii zużywanej w Afryce to energia odnawialna. W krajach OECD z kolei udział OZE w całkowitej podaży energii wynosi tylko 9,4 proc.

OZE zaraz za węglem w produkcji elektryczności

Ponadto OZE to obecnie – zaraz po węglu – drugie co do wielkości źródło energii elektrycznej na świecie. Ich udział w 2014 roku stanowił 22,3 proc. całkowitej produkcji elektryczności (węgiel miał 40,7 proc.). W dalszej kolejności energię tę produkuje się z gazu ziemnego (21,6 proc.), atomu (10,6 proc.) i ropy naftowej (4,3 proc.).

Największy, bo aż 73,2-proc. udział w produkcji energii elektrycznej wytwarzanej z OZE mają hydroelektrownie, co stanowi 16,4 proc. światowej produkcji elektryczności.

Energia wiatru, słoneczna, geotermalna i energia pływów stanowiły łącznie 4,2 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyprodukowanej w 2014 roku. Z kolei 18,7 proc. to udział tych czterech źródeł w całkowitej produkcji energii elektrycznej pochodzącej z OZE.

Jeśli chodzi o samą produkcję elektryczności, od 1990 roku wyraźnie wzrosła na świecie podaż energii z wiatru, biogazu i biopaliw ciekłych. W krajach OECD największą stopę wzrostu zanotowano w przypadku produkcji prądu ze źródeł solarnych, wiatrowych i biogazowych (patrz wykres obok).

Z całym dokumentem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) zawierającym dane liczbowe i analizującym światowe trendy dotyczące odnawialnych źródeł energii można zapoznać się tutaj.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Badanie PORT PC: rynek pomp ciepła wzrósł o 86% (17 sierpnia 2022)Rozporządzenie ws. świadectw pochodzenia na 2023 r. opublikowane (29 lipca 2022)Onshore i offshore potrzebują dużego kapitału. Wsparcie bankowe jest konieczne (22 lipca 2022)LCOE, czyli IRENA o kosztach energii w 2021 r. (18 lipca 2022)Fit for 55: Rada uzgadnia wyższe cele OZE i efektywności energetycznej (28 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony