Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista w wydziale Zamówień Publicznych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie
C-Green: Mokre osady ściekowe przekształcone w czysty biowęgiel InnoEnergy

Zapobieganie suszy wkrótce zostanie uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

a+a-    Powrót       15 października 2020       Woda   

Zakończyły się prace nad projektem planu przeciwdziałania skutkom suszy, w najbliższych miesiącach możemy się spodziewać jego przyjęcia w drodze rozporządzenia. Jak w konsekwencji zmieni się uwzględnianie problemu suszy w planowaniu inwestycji?

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakończyło bowiem prace nad projektem planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). - Zakończyliśmy strategiczną ocenę odziaływania na środowisko i jesteśmy przed konsultacjami międzyresortowymi – informował Krzysztof Woś, zastępca prezesa PGW Wody Polskie ds. ochrony przed powodzią i suszą, na konferencji pt. „Plan przeciwdziałania skutkom suszy – wdrażanie przez współdziałanie”, która odbyła się w ub. tygodniu w Warszawie. Projekt PPSS udostępniony na portalu Stop Suszy jest datowany na maj br.(1), a jego przygotowanie poprzedziły konsultacje społeczne.

Ostatnim etapem będzie przyjęcie planu w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Jak podają Wody Polskie, procedura legislacyjna potrwa ok. 3 miesięcy. Polska trafia tym samym do grona 10 państw europejskich z dokumentem planistycznym dotyczącym suszy.

Czytaj: Walka z suszą stanie się priorytetem. Co znalazło się w projekcie specustawy antysuszowej?

Pozwolenia wodnoprawne i oceny oddziaływania na środowisko zgodne z PPSS

Jak mówiła w rozmowie z Teraz Środowisko dr Małgorzata Stolarska, kierownik zespołu naukowego odpowiedzialnego za opracowanie PPSS, w praktyce sprawi on, że kwestia suszy będzie musiała być uwzględniana w planowaniu różnych inwestycji. W dokumentach szczebla krajowego wskazania PPSS będą wykorzystywane jako ogólne zalecenia, zaś na szczeblu lokalnym będzie obowiązywać z reguły bezpośrednie stosowanie jego zapisów. Wśród wymienianych przez Wody Polskie dokumentów, które uwzględnią zapisy PPSS, znajdujemy: koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju, strategię rozwoju województwa, plan zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a także miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Również inwestycje w śródlądowy transport wodny będą musiały być zgodne z przeciwdziałaniem suszy.

Na konferencji Stolarska podkreśliła, że PPSS nie jest tylko narzędziem planistycznym dla urzędników. - Jest narzędziem, które będzie kontaktowało się bezpośrednio z obywatelami np. przez wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, które będą musiały być z nim zgodne, czy też wszelkich zamierzeń inwestycyjnych, które są podejmowane przez osoby indywidualne oraz przedsiębiorców i poddawane ocenie oddziaływania na środowisko – wyjaśniała.

Zasoby dyspozycyjne, czyli ile wody mamy do dyspozycji?

Zgodnie ustawą Prawo wodne, plan przeciwdziałania skutkom suszy obejmuje:

  1. analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
  2. propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
  3. propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
  4. działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Dr Stolarska w rozmowie z redakcją podkreślała, jak ważna jest analiza zasobów dyspozycyjnych. Czyli mówiąc najprościej ilość wody, jaką można pobrać na cele gospodarcze bez wyrządzenia szkody naturze. W projekcie PPSS wyjaśniono, że ocenę możliwości korzystania z zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych w czasie suszy determinuje wskaźnik stanu nienaruszalnych zasobów wód powierzchniowych. – W odniesieniu do całego kraju niekorzystna sytuacja występuje na 23,60 proc. powierzchni, gdzie w czasie suszy hydrologicznej występuje brak możliwości zrealizowania potrzeb użytkowników, w tym także zaspokojenia potrzeb ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Na 6,17 proc. kraju w czasie suszy hydrologicznej przepływ jest równy przepływowi nienaruszalnemu – nie ma nadwyżki przepływu do dyspozycji - czytamy dalej.

Na niebagatelną rolę oszacowania dyspozycyjnych zasobów wodnych – dotyczących wód powierzchniowych i podziemnych – zwróciła uwagę w swoim komentarzu Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. - Daje to przedsiębiorstwom wodno-kanalizacyjnym ważne narzędzie w planowaniu przyszłych inwestycji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej – czytamy na stronie IGWP.

Zatrzymać wodę w tam, gdzie spadnie

Co warte odnotowania, do PPSS został włączony Program Rozwoju Retencji przygotowany przez zlikwidowane już Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

PPSS zawiera katalog 26 działań odwołujących się do wszystkich użytkowników wód, obszarów oraz typów susz. – Jednym z najważniejszych postulatów jest zatrzymanie wody jak najbliżej miejsca, w którym ona spadnie lub pojawi się w postaci wód roztopowych. Najważniejszą w tym procesie rolę odgrywają samorządy oraz wspólnoty lokalne. Poprawa lokalnego bilansu wodnego, wpływa na bilans wodny całego kraju. Dlatego właśnie w skali lokalnej zrealizowana zostanie najistotniejsza część koniecznych działań, których celem jest kompleksowa poprawa sytuacji oraz zmniejszenie ryzyk i strat spowodowanych skrajnymi zjawiskami hydrologicznymi, takimi jak susze i powodzie – powiedział Woś. W projekcie PPSS zaplanowano ponad 590 inwestycji, w większości skupiających się na poprawie retencji. Ponadto zadania polegające na przebudowie już istniejących urządzeń wodnych tak, by spełniały oczekiwania Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Czytaj: [Wywiad] Aby wypełnić zobowiązania z dyrektywy wodnej na 2027 r., renaturyzację polskich wód trzeba zacząć już dziś

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Plan przeciwdziałania skutkom suszy - projekt
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/9354-Projekt-PPSS.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Walka z suszą stanie się priorytetem. Co znalazło się w projekcie specustawy antysuszowej? (19 sierpnia 2020)Czy w Polsce nadal mamy suszę? Najnowszy raport Stop Suszy 2020 (14 lipca 2020)Przemyślana retencja odpowiedzią na deficyt wody (01 lipca 2020)Trwa aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym (26 czerwca 2020)Porozumienie dla Partnerstwa Wodnego w Łódzkiem podpisane (29 maja 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony