Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2023 30 listopada 2023

Ruszył program likwidacji niskiej emisji na Śląsku

   Powrót       07 czerwca 2016       Ryzyko środowiskowe   

Ruszyły nabory wniosków do programu służącego poprawie jakości powietrza w centralnej części woj. śląskiego. O środki mogą ubiegać się firmy ciepłownicze, samorządy, spółki komunalne oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Konkurs koordynuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Budżet programu "kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej" wynosi prawie miliard złotych.

W programie przewidziano trzy poddziałania: efektywną dystrybucję ciepła i chłodu (pula 737,1 mln zł) promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej (93,9 mln zł) oraz wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (120,2 mln zł).

Pierwsze poddziałanie kierowane jest przede wszystkim do firm zajmujących się dystrybucją ciepła (i/lub chłodu). Dotyczy budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnych do istniejących odbiorców, budowy przyłączy do istniejących budynków oraz instalacji węzłów. Ze wsparcia mogą też korzystać samorządy i ich jednostki, podmioty świadczące usługi w ramach realizacji obowiązków samorządów oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Termin składania wniosków o dofinansowanie upłynie tu z końcem roku.

W tym samym terminie podobne grono beneficjentów będzie mogło składać wnioski w drugim poddziałaniu - promującym wysokosprawną kogenerację ciepła i energii elektrycznej. Projekty mogą dotyczyć: budowy sieci (w tym przyłączy) umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji, wykorzystania ciepła odpadowego wyprodukowanego w tego typu układach (w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych) oraz budowy sieci umożliwiających wykorzystanie ciepła wytworzonego w kogeneracji.

Modernizajca budynków mieszkalnych

Nieco później rozpocznie się nabór wniosków do ostatniego poddziałania. Chodzi w nim przede wszystkim o głęboką kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Tutaj projekty będą mogły zgłaszać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z obszarów wskazanych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego). Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 4 lipca do końca października br.

We wszystkich naborach maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych będzie ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej - do 85 proc.

Z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, że w skali kraju z woj. śląskiego pochodzi ok. 40 proc. niskiej emisji. Jednocześnie region ten zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem produkcji i sprzedaży energii cieplnej (to 15,9 proc. krajowej sprzedaży energii cieplnej dostarczanej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej).(PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

EKO Technologie dla przedsiębiorstw XXI wieku (20 października 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 1 – energetyka (03 października 2023)Sopot z lotu ptaka, czyli prace nad mapami strat ciepła i zanieczyszczenia światłem (10 marca 2023)W 2023 r. o ok. 35% wzrosną dotacje ze środków własnych NFOŚiGW (02 stycznia 2023)Przepis na modernizację budynku korzystną dla środowiska i zdrowia? Najpierw ocieplenie, potem wymiana kotła (17 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony