Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.08.2022 19 sierpnia 2022

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych

   Powrót       02 lutego 2022       Energia   

System rekompensat dla sektorów energochłonnych ma na celu poprawę konkurencyjności krajowego przemysłu energochłonnego. Rekompensaty wyrównują szansę krajowego przemysłu względem konkurentów działających poza UE, bez konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2.

Zgodnie z założeniami nowelizowanej ustawy maksymalny limit środków przeznaczony na wypłaty rekompensat w latach 2022-2031 wyniesie ponad 45 mld złotych. W stosunku do obowiązującej ustawy do 2028 r. jest to wzrost o 30,7 mld złotych.

Projekt dostosowuje polskie prawo do wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. Chodzi o przystosowanie do wytycznych systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, takich jak np. produkcja stali, miedzi czy wodoru.

Nowe przepisy umożliwią uprawnionym przedsiębiorstwom uzyskanie rekompensat na zasadach określonych przez KE na kolejny okres, tj. lata 2021-2030.

Zmiany w systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych

Projekt nowelizacji przewiduje:

  • zmianę formuły służącej do obliczania maksymalnej kwoty rekompensaty – zastąpienie produkcji referencyjnej i referencyjnego zużycia energii danymi rzeczywistymi z roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty, a tym samym rezygnację z dokumentacji dotyczącej ewentualnego zwiększenia zdolności produkcyjnej instalacji;
  • dostosowanie listy sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania rekompensat, do Nowych Wytycznych KE;
  • objęcie wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia;
  • wprowadzenie dodatkowych działań po stronie wnioskodawców, mających na celu zmniejszanie emisyjności prowadzonej działalności;
  • możliwość zwiększenia poziomu rekompensat do 100 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku, gdy poniesione koszty pośrednie przekraczają 1,5 proc. wartości dodanej danego przedsiębiorstwa.

W projekcie nowelizacji przewidziano także przedłużenie terminu składania wniosków w 2022 roku do 30 kwietnia. Ma to za zadanie umożliwienie przedsiębiorcom zapoznanie się z nowymi zasadami i złożenie wniosków zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej.

Obowiązujący dotychczas w Polsce system rekompensat dla przemysłu energochłonnego funkcjonował w oparciu o ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj: [Wywiad] Droga przemysłu do neutralności klimatycznej? Oto lista konkretnych propozycji

Źródło: MRiT

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Związkowcy i pracodawcy: konieczne mechanizmy wsparcia energochłonnych firm (04 sierpnia 2022)cPPA: w oczekiwaniu na odblokowanie rozwoju OZE (06 maja 2022)Czy ESG w dobie wojny ma rację bytu? (18 marca 2022)Sejm znowelizował ustawę o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (11 lutego 2022)Rośnie rywalizacja o odpady. Czy cementownie zostaną wysadzone z siodła? (01 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony