Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.05.2024 23 maja 2024

Regiony mogą otrzymać środki na adaptację do zmian klimatu. Granty z Horyzontu Europa

Polskie regiony i społeczności lokalne mogą ubiegać się o środki na działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Oferowane granty są dostępne w ramach unijnego programu na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa.

   Powrót       15 stycznia 2024       Ryzyko środowiskowe   
Dostępne są środki na adaptację do zmian klimatu dla samorządów i regionów.

O trwających naborach do projektów realizowanych pod egidą Horyzontu Europa(1) informuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE działający w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Możliwe do uzyskania finansowanie jest przeznaczone dla regionów i społeczności oraz reprezentujących je podmiotów, które chcą rozwijać swój potencjał adaptacyjny i budować odporność na konsekwencje zmian klimatu. O granty można ubiegać się w ramach projektów CLIMAAX oraz Path2Resilience.

Czytaj też: Klimatyczny podręcznik dla samorządów od IOŚ-PIB

Do 300 tys. euro - CLIMAAX

Nabór do CLIMAAX (2)(ang. CLIMAte risk and vulnerability Assessment framework and toolbox) - wchodzącego w skład Horyzontu Europa czteroletniego projektu, który, jak informują organizatorzy, „zapewni finansowe i praktyczne wsparcie w celu udoskonalenia regionalnego zarządzania ryzykiem klimatycznym” – odbywa się po raz pierwszy, ruszył w grudniu ub. r. i trwa do 8 marca br.

Startujące w konkursie podmioty mogą otrzymać granty kaskadowe w wysokości do 300 tys. euro. Wsparcie jest przeznaczone dla regionów – jak w odpowiedzi na pytanie od naszej redakcji precyzuje Marta Dziarnowska z koordynującej projekt firmy FundingBox Accelerator, chodzi o organy publiczne, władze samorządowe czy agencje publiczne, a także o „osoby prawne non-profit reprezentujące społeczność lokalną/regionalną”.

Głównym celem projektu jest umożliwienie dokonania regionalnej lub lokalnej oceny klimatu, która będzie uwzględniać zagrożenia klimatyczne – wyjaśnia Dziarnowska, dodając, że przebieg projektu podzielono na trzy fazy. – W fazie pierwszej wspólne ramy metodologii CLIMAAX zostaną zastosowane w odniesieniu do ocen występujących w skali regionalnej lub lokalnej ryzyk wynikających ze zmian klimatu. Projekt zapewnia do tego odpowiedni zestaw narzędzi. Druga faza będzie polegać na udoskonaleniu dokonanej wcześniej oceny ryzyk. Posłużą do tego lokalne metody i dane o wyższym stopniu szczegółowości. Wreszcie, w fazie trzeciej zostanie przeprowadzone badanie potencjalnych opcji adaptacyjnych, po czym nastąpią odpowiednie działania, a regionalne lub lokalne plany zarządzania ryzykiem i strategie adaptacyjne zostaną zaktualizowane i udoskonalone – opowiada ekspertka. W składanych wnioskach musi znaleźć się m.in. uzasadnienie podatności danego regionu lub społeczności lokalnej na skutki zmian klimatu oraz tego, w jaki sposób pomoc może podnieść miejscowe zdolności adaptacyjne. Wymagany jest również plan działań uwzględniający wspomniane trzy fazy projektu. Dla wnioskodawców zaplanowano dwa informacyjne webinaria – pierwsze (3)odbędzie się we wtorek 16 stycznia br., drugie natomiast 13 lutego br.

Path2Resilience - do 210 tys. euro w pierwszym konkursie

Podobnym celom pomocy w budowaniu zdolności adaptacji do zmiany klimatu przez regiony oraz bezpośredniego wsparcia technicznego służy również inny projekt finansowany w ramach programu Horyzont Europa – zaplanowany na pięć lat Path2Resilience. Projekt realizuje konsorcjum złożone z 14 podmiotów, a koordynuje go EIT Climate-Kic - powstała przy Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii (EIT – ang. European Institute of Innovation & Technology) organizacja wspierająca przeciwdziałanie zmianom klimatu za pomocą innowacji. Jak informuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Path2Resilience ma wesprzeć co najmniej 100 regionów oraz społeczności lokalnych, które w ramach dwóch konkursów będą mogły uzyskać 21 mln euro.

Nabór w pierwszym konkursie, w którym granty do 210 tys. euro otrzyma 40 regionów, trwa od listopada ub.r. do 22 lutego br. Wyróżnione podmioty będą miały 18 miesięcy na realizację swoich projektów. O dofinansowanie mogą ubiegać się władze publiczne regionów i społeczności lokalnych, a także zarządzane przez nie instytucje/podmioty prawa publicznego zgodnie z definicją z art. 2 unijnej dyrektywy 2014/24. Jednym z istotnych kryteriów oceny aplikacji będzie „dojrzałość odpornościowa” (ang. resilience maturity) wnioskodawców, oszacowana według autorskich narzędzi Path2Resilience, a wszystkie wykorzystane instrumenty finansowe pozostaną, jak czytamy w opisie projektu, zgodne z Taksonomią UE oraz dyrektywą CSRD. Spotkanie(4) informacyjne na temat projektu odbędzie się 17 stycznia br.

Szymon Majewski: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Horyzont Europa to program ramowy UE na lata 2021-2027 z budżetem w wysokości 95,5 mld euro, którego celem jest wzmocnienie technologicznego i naukowego rozwoju UE w kluczowych obszarach związanych m.in. ze zmianami klimatu)2/ Więcej o projekcie:
https://climaax-call4regions.fundingbox.com/
3/ Rejestracja:
https://events.zoom.us/ev/Ao-w2y43nv6s4G0ECnJx0t3VMlBzyXljB4BvEpLYNXBWHfN_bEgU~AjK0PgWBzeKMCv0A9H3I8YqP3lw_va2aM9YzuHhjgIshSthNGy3UAXEfEw
4/ Więcej informacji i link do spotkania:
https://www.pathways2resilience.eu/first-open-call/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Suplement, dzięki któremu krowy będą wydzielać mniej metanu. Dania (16 kwietnia 2024)Mikroplastik i patogeny w ściekach będą monitorowane. Nowa dyrektywa u bram (11 kwietnia 2024)Robocza wersja zintegrowanego planu zarządzania Puszczą Białowieską przekazana do UNESCO (25 marca 2024)PSE: Grzegorz Onichimowski nowym prezesem zarządu (01 marca 2024)Krzysztof Bolesta sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (05 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony