Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.03.2024 04 marca 2024

Selektywna zbiórka zostanie ujednolicona. Ale tylko pozornie

Ministerstwo Środowiska analizuje uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie selektywnej zbiórki odpadów, który przedstawiło na początku lipca. Resort uwzględni m.in. postulaty dotyczące wydłużenia okresów dostosowawczych dla gmin.

   Powrót       27 lipca 2016       Odpady   

Mieszkańcy gmin będą zasadniczo zobowiązani do segregowania oddzielnie papieru, metali, tworzyw sztucznych (w tym tworzyw i opakowań wielomateriałowych), ponadto szkła i odpadów ulegających biodegradacji (ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów). Jak napisano w projekcie, podział na pięć frakcji to minimalny zakres zbierania odpadów, który może być rozszerzony przez gminę, natomiast nie może zostać zawężony.

Nie taki diabeł straszny...

W praktyce podział ten nie będzie aż tak restrykcyjny. Rozporządzenie(1) dopuszcza bowiem zbieranie w jednym pojemniku odpadów takich jak metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe. Jak napisano w uzasadnieniu, możliwość łączenia metali i tworzyw sztucznych wynika z faktu, że frakcje te wspólnie zbierane są wciąż pełnowartościowym surowcem możliwym do dalszego przetworzenia, a łatwo je rozsegregować. Zapewnienie jednego, a nie dwóch pojemników oznacza ponadto mniejsze nakłady finansowe dla gmin.

Dziś najbardziej popularny jest podział na trzy frakcje (zmieszane odpady, szkło lub papier i pozostałe suche) stosowany przez 480 gmin. Zbiórka w podziale na dwie frakcje, czyli suche i mokre jest sposobem przyjętym w 159 gminach.

Ujednolicenie kolorów będzie, ale wciąż nie wszystko wiadomo

Pewne niejasności dotyczą ujednolicenia kolorów pojemników i worków. Jak czytamy w rozporządzeniu, odpady z papieru będą trafiać do worków lub pojemników niebieskich, szkło do zielonych, dla metali i tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych zarezerwowano kolor żółty. Na dziś pojawia się jednak wiele pytań, bo np. gdy gmina nakaże segregację szkła z podziałem na bezbarwne i kolorowe, wtedy do pojemnika zielonego miałoby trafiać tylko szkło kolorowe, a bezbarwne – do białego. Z kolei metale i tworzywa sztuczne: czy zawsze znajdą się w pojemnikach żółtych – niezależnie od tego czy będą zbierane razem, czy osobno? Nie wiadomo też na razie, jaki kolor zostanie przypisany do bioodpadów. Chaosu zatem ciąg dalszy, ale – jak nas zapewniono w Ministerstwie Środowiska – projekt jeszcze ulegnie zmianie, powinny więc zniknąć wszelkie wątpliwości.

Projekt czeka na uszczegółowienie

- Jesteśmy obecnie na etapie zbierania i analizowania uwag do projektu rozporządzenia. A uwag tych napłynęło bardzo dużo od różnych podmiotów. Rozporządzenie zostanie wkrótce uszczegółowione – powiedziała Monika Kosińska, opiekun merytoryczny projektu. Jak wspomniała, wiele uwag dotyczyło okresów dostosowawczych na zapewnienie pojemników lub worków w określonym kolorze – chodzi o to, żeby gminy nie musiały np. pozbywać się starych pojemników przed okresem ich zużycia. Na razie w rozporządzeniu podano okres dostosowawczy na zapewnienie pojemników wynoszący 5 lat, natomiast na zapewnienie odpowiedniego oznakowania pozostawia się gminom maksymalnie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów (ten dzień to 1 stycznia 2017 r.). Zaproponowano również okres przejściowy dla obowiązywania umów na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ponadto w rozporządzeniu konieczne będzie dookreślenie, kiedy wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych uważa się za spełniony (na razie napisano, że spełniony jest wtedy, gdy mieszkańcy gminy mają zapewnione warunki do wydzielania frakcji odpadów komunalnych).

Dać większą władzę gminom

Projekt rozporządzenia z zadowoleniem przyjęła Konfederacja Lewiatan, komentuje jednak, że konieczne jest wyposażenie gmin w narzędzia, dzięki którym będą mogły skutecznie motywować mieszkańców do prowadzenia selektywnej zbiórki oraz egzekwować od nich faktyczne zbieranie odpadów z podziałem na frakcje. Mowa tu o możliwości większej kontroli czy nakładaniu grzywien i opłat.

- Jeśli obowiązek ten nadal nie będzie egzekwowany, to zwiększenie liczby frakcji w żaden sposób nie wpłynie na poprawę poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia – mówi Agata Staniewska, zastępca dyrektora departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Na te uwagi odpowiada Monika Kosińska: określenie takich narzędzi dla gmin może nastąpić tylko w drodze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a nie w drodze rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. A na zmianę ustawy na razie się nie zanosi.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (projekt z dnia 15 czerwca 2016 r.)
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/2408-Rozporzadzenie-selektywna-zbiorka.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zarządzanie marką, produktem, usługą w dobie ESG (27 listopada 2023)Dziś „Dzień bez śmiecenia”. Jak poprawnie segregować odpady? (11 maja 2023)Biogazownie komunalne pozwolą zrealizować cele recyklingu (18 kwietnia 2023)Gospodarka odpadowa w Polsce mało o sobie wie (13 września 2022)Badanie: 69,68 proc. uczniów uważa, że tematyka związana ze zmianami klimatu jest ważna (11 stycznia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony