Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2023 04 grudnia 2023

Sposób na zrównoważony ekosystem rolniczy

Agroleśnictwo, czyli sposób użytkowania ziemi łączący pielęgnację drzew i krzewów leśnych z działalnością agro- i zootechniczną, przynosi pod wieloma względami lepsze efekty niż konwencjonalne rolnictwo i leśnictwo – potwierdzają najnowsze badania.

   Powrót       17 listopada 2016       Zrównoważony rozwój   

Grupa badaczy finansowana w ramach projektu AGFORWARD(1) zebrała 53 publikacje naukowe na temat agroleśnictwa powstałe w ciągu ostatnich 20 lat w 10 krajach Europy. Po ich przeanalizowaniu naukowcy dowiedli, że systemy agroleśne są szczególnie skuteczne w świadczeniu usług ekosystemów i mogą znacząco wspierać bioróżnorodność.

W porównaniu z konwencjonalnie prowadzoną produkcją rolną i leśnictwem, agroleśnictwo wpływa pozytywnie na żyzność gleb (zmniejsza erozję i poprawia obieg składników odżywczych), przyczynia się w większym stopniu do pochłaniania CO2, poprawia zapylanie roślin i pomaga zwalczać szkodniki.

Rodzaje systemów agroleśniczych:

Las pastwiskowy – drzewa mają indywidualne osłony chroniące je przed zgryzaniem przez zwierzęta, umożliwia to bieżące uzyskiwanie dochodu z „plantacji drzew”, bez utraty możliwości użytkowania ziemi przez kilka/kilkadziesiąt lat.

Uprawa alejowa – drzewa uprawiane są w rzędach, pomiędzy nimi prowadzi się np. uprawę zboża lub traw.

Rolnictwo leśne – uprawa roślin (i nie tylko) cieniolubnych w lesie. Przykładem może być np. uprawa żeń-szenia lub grzybów - boczniaków.
Źródło: KSOW

Poza tym, jak czytamy na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, agroleśnictwo może łagodzić skutki powodzi i zmniejszać zanieczyszczenie wód. Uważa się też, że przyczynia się do uzyskania większych plonów.

Nie należy też zapominać o funkcjach rekreacyjnych takich terenów i poprawie estetyki krajobrazu, co jest istotne zwłaszcza w przypadku gospodarstw agroturystycznych.

Leśnictwo w połączeniu z wypasem zwierząt szczególnie korzystne

Jeśli chodzi o szczegółowe wnioski z badań, to ustalono, że zarówno leśnictwo połączone z wypasem zwierząt, jak i hodowlą roślinną ma pozytywny wpływ na gleby (bardzo istotna ochrona przed erozją), jednak już tylko leśnictwo w połączeniu z wypasem zwierząt pozwala lepiej chronić bioróżnorodność. Stwierdzono też, że z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności najlepiej sprawdzają się uprawy drzew oliwnych, kasztanowców, orzecha i różnych odmian wiśni.

Zauważono, że pozytywne efekty związane z agroleśnictwem były bardziej widoczne w skali całych regionów niż w skali indywidualnych gospodarstw. Może to oznaczać potrzebę zmian w polityce rolnej Europy, gdyż programy rolnośrodowiskowe w Europie kieruje się dziś głównie do indywidualnych rolników.

Żywopłoty chronią i zwiększają produktywność upraw

Naukowcy promują ponadto takie elementy krajobrazu, jak żywopłoty. Żywopłoty, oprócz zachowania różnorodności biologicznej, tworzą barierę dla wiatru, podnoszą żyzność gleby oraz odporność na szkodniki i choroby. Odpowiednio usytuowane mogą przyczynić się do wzrostu produktywności pól uprawnych, lasów i pastwisk o kilka, a nawet kilkanaście procent. Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 przewiduje zresztą, że w krajach członkowskich UE minimum 7 proc. powierzchni użytków rolnych kwalifikującej do płatności bezpośrednich powinna obowiązkowo posiadać szpalery żywopłotów lub inne powierzchnie zalesione.

Jak czytamy na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, agroleśnictwo jest stosowane z powodzeniem w krajach Europy Zachodniej, takich jak Francja, Wielka Brytania czy Niemcy od blisko 20 lat, w Polsce jest jednak mało popularne.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Strona projektu AGFORWARD:
https://www.agforward.eu/index.php/en/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość (29 listopada 2023)ESRS E3: Przedsiębiorstwa a ślad wodny (28 listopada 2023)Zrównoważone rolnictwo w natarciu. KE przeznacza 186 mld euro (21 listopada 2023)Zmienić polskie rolnictwo na lepsze. NGOsy mówią o nowym pakcie społecznym (07 listopada 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 5 – zrównoważony rozwój (10 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony