Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Stop Powodzi: Od 22 grudnia konsultacje planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Ruszają wielkie konsultacje społeczne działań przeciwpowodziowych. Kiedy i przez jakie miasta organizowane będą spotkania? Które dorzecza są kluczowe dla bezpieczeństwa powodziowego Polski?

   Powrót       10 grudnia 2020       Ryzyko środowiskowe   

Gotowe są propozycje działań dla dorzeczy, wskazane w projektach aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). Przykładem takich działań może być np. „Remont wałów rzeki Długiej w dorzeczu Odry”, który zalicza się do działań technicznych,czy też „Opracowanie koncepcji zalesiania w Regionie Wodnym Warty” będące przykładem działania nietechnicznego. Realizujące projekt Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że zgodnie z harmonogramem 22 grudnia projekty planów zostaną skierowane do półrocznych konsultacji społecznych.

Konsultacje od 22 grudnia'20 do 22 czerwca'21

Konsultacje społeczne potrwają do 22 czerwca 2021 r. Spotkania konsultacyjne odbędą się w 28 miastach w całym kraju.

Istotą spotkań będzie przełożenie ogólnych założeń metodycznych oraz wniosków z przeprowadzonych prac analitycznych na działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. Skala przedsięwzięcia jest bezprecedensowa, także z powodu wymuszonej przez pandemię formuły online. Miejsca oraz terminy konsultacji społecznych aPZRP przedstawia mapa.

8 grudnia, podczas trzeciej już konferencji w projekcie Stop Powodzi, po raz pierwszy przedstawiono wyniki analiz przeprowadzonych w dorzeczach Wisły, Odry, Łaby, Pregoły, Niemna i Dunaju podsumowujące istniejące problemy i potrzeby w sferze minimalizowania ryzyka powodziowego. Spotkanie przebiegło pod hasłem: „Dorzecza. Bezpieczeństwo. Plany”.

Kluczowe dla bezpieczeństwa powodziowego Polski są dorzecza największych polskich rzek: Wisły i Odry, szczególnie w ich górnych odcinkach. Wdrożenie planów z I cyklu planistycznego, z uwagi na wiele rozpoczętych już wcześniej procesów inwestycyjnych, skoncentrowało się w dużej mierze na wymiernych działaniach, związanych z ograniczeniem ryzyka powodziowego w dorzeczu Odry. Zwieńczyło je oddanie do użytku w połowie bieżącego roku zbiornika Dolny Racibórz. Powoli wkroczono z konkretnymi działaniami także na obszar dorzecza Wisły.

W obecnym okresie planistycznym skoncentrowaliśmy się na dokończeniu działań ograniczających ryzyko powodziowe w dorzeczu Odry oraz otworzyliśmy cykl konkretnych rozwiązań dla zachodniej i wschodniej części górnej Wisły, które w poprzednim okresie planistycznym uznaliśmy za newralgiczne. Wskazywaliśmy wtedy, że ochrony wymaga m.in. Kraków. Wykorzystaliśmy 6 lat na stosowne analizy i dlatego teraz możemy zaproponować gotowe rozwiązania. Kraków jest dowodem na wdrożenie w życie pierwszych planów i podjęcie wymaganych aktywności. Jednak konkretów dla obszaru górnej Wisły jest znacznie więcej m.in. działania prowadzone w Sandomierzu, Tarnobrzegu i innych mniejszych miejscowościach. Ważna jest dla nas także współpraca pomiędzy różnymi organami administracji, tylko razem można skutecznie walczyć z tak ogromnym i nieprzewidywalnym żywiołem, jakim jest powódź – powiedział Krzysztof Woś, zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Planowanie przestrzenne to podstawowe działanie ograniczające ryzyko powodziowe

Proponowane w planach działania mają charakter krajowy, regionalny lub lokalny w zależności od skali zidentyfikowanych problemów w danym regionie wodnym dla wskazanych obszarów problemowych zaproponowano zestawy działań służące redukcji tych problemów. Poza działaniami stricte inwestycyjnymi, pojawia się szereg działań wspomagających system zarządzania powodziowego i instrumentów formalno-prawnych, wspierających realizację działań z aPZRP. Ponadto są działania odnoszące się do gospodarki przestrzennej, uwzględniającej ograniczenia w zabudowie na obszarach zagrożenia powodziowego. Należyte planowanie przestrzenne to podstawowe działanie sprzyjające ograniczeniu ryzyka powodziowego poprzez pozostawienie miejsc zagrożonych powodziami niezabudowanych, pozostawienie przestrzeni rzece, aby wody powodziowe mogły swobodnie przepłynąć, nie generując szkód i strat.

Cykle planistyczne wyznaczone Dyrektywą Powodziową

Czytaj: Reportaż pt. Zatwierdzono i opublikowano aktualizację Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego

Aktualizacja PZRP to ostatni element z szeregu dokumentów dotyczących ryzyka powodziowego przygotowywanych w II cyklu planistycznym wyznaczonym przez Dyrektywę Powodziową UE (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.), której zapisy w 2012 roku włączono do polskiego Prawa wodnego. Cykle są sześcioletnie i przebiegają według harmonogramu: wstępna ocena ryzyka powodziowego – opracowanie map zagrożenia powodziowego – opracowanie map ryzyka powodziowego – opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. W II cyklu we wszystkich etapach dokonywano przeglądu i aktualizacji dokumentów. Ostatni element cyklu to omawiany projekt pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP)”.

Dokumenty aktualizowanych planów będą na stronie Ministerstwa Infrastruktury, Wód Polskich oraz www.stoppowodzi.pl.

Czytaj: Do trzech razy sztuka, czyli gospodarka wodna w rękach Ministra Infrastruktury

Źródło: PGW Wody Polskie

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ubezpieczyć się od zmiany klimatu? Trzeba zacząć dialog o nowych rozwiązaniach (18 stycznia 2024)Dolnośląskie: Modernizacja infrastruktury przeciwpowodziowej Stronia Śl. i Lądka-Zdroju za 105 mln zł (03 sierpnia 2023)Zmiana klimatu wpływa negatywnie na gospodarkę Polski (27 lipca 2023)Kraków: Bieżanów chroniony przed powodzią (10 lipca 2023)Timmermans: klęski żywiołowe to nie rezultat ideologii a kryzysu klimatycznego (19 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony