Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.01.2022 22 stycznia 2022

W Bełchatowie w 2022 r. powstanie centrum recyklingu dla energetyki konwencjonalnej i odnawialnej

PGE rozpoczęła budowę Centrum Badań i Rozwoju GOZ w Bełchatowie. Będą tu wdrażane rozwiązania na rzecz wykorzystania odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysku cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE.

   Powrót       04 stycznia 2022       Odpady       Artykuł promocyjny   

Głównym zadaniem Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego jest opracowywanie rozwiązań mających na celu zapobieganie powstawania odpadów i optymalne wydłużenie życia i wykorzystania surowców. Rozwiązania te będą dedykowane zarówno dla obecnej dziś energetyki konwencjonalnej, jak również dla energetyki odnawialnej. Jak zapowiada PGE Polska Grupa Energetyczna, zostanie utworzony centralny ośrodek kompetencji badawczo-rozwojowych w obszarze zagospodarowania odpadów z przemysłu energetycznego z własnym laboratorium badawczo-technicznym. Zadaniem Centrum będzie praca nad technologiami i rozwiązaniami dotyczącymi przetwarzania odpadów, odzysku surowców oraz wytwarzaniu pełnowartościowych produktów z pozyskiwanych zasobów. Ma stać się wiodącym zapleczem recyklingowym dla całej Polski.

Zaplecze recyklingu dla paneli fotowoltaicznych i wiatraków

Rozwój technologii OZE powoduje konieczność zagospodarowania części z wyeksploatowanych farm wiatrowych czy fotowoltaicznych. Szacuje się, że do 2050 roku w skali światowej może powstać ok. 78 mln ton odpadów związanych z OZE. - Już w 2022 roku otworzymy w Bełchatowie Centrum Badań i Rozwoju GOZ. Będzie ono istotnym elementem realizacji Strategii Grupy PGE i ważnym ośrodkiem rozwoju innowacji – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Dodaje, że realizacja projektu to także ważny element transformacji regionu bełchatowskiego. - W pierwszym okresie działalność Centrum wygeneruje około 50 nowych miejsc pracy, a w perspektywie kilku lat będziemy mogli utworzyć nawet kilkaset miejsc pracy w regionie bełchatowskim – podkreśla Wojciech Dąbrowski.

PGE Ekoserwis będzie realizować projekt związany z GOZ

Realizacją projektu zajmuje się PGE Ekoserwis, który już dziś produkuje m.in. certyfikowany popiół lotny do betonu, lekkie kruszywa wypełniające, cement portlandzki popiołowy, kruszywa żużlowe, spoiwa hydrotechniczne, ale też nawozy siarkowo-wapienne przeznaczone do uprawy roślin. Dzięki temu inwestycje infrastrukturalne powstają z materiałów antropogenicznych zastępujących surowce naturalne.

- Poprzez utworzenie Centrum Badań i Rozwoju w Bełchatowie i kolejne inwestycje widzimy duży potencjał do dalszego rozwoju w kierunku zbudowania znaczącego podmiotu na poziomie krajowym i europejskim. Już teraz zagospodarowujemy miliony ton odpadów i produktów ubocznych, przetwarzając je na pełnowartościowe produkty dedykowane tak kluczowym kierunkom rynkowym jak np.: budownictwo, inwestycje infrastrukturalne, rolnictwo i rekultywacje - wyjaśnia Lech Sekyra, prezes zarządu PGE Ekoserwis.

Czytaj: Priority first, czyli dlaczego ubocznym produktom spalania powinno przysługiwać pierwszeństwo

Skala zagospodarowanych odpadów wydobywczych i UPS

Każda nowa inwestycja potrzebuje silnych fundamentów. PGE Ekoserwis specjalizuje się we wdrażaniu Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W ostatnich kilku latach spółka zwiększyła pięciokrotnie swoją efektywność i tworzy nowe produkty i rozwiązania dla wielu segmentów gospodarki, w tym m.in. dla budownictwa ogólnego, kubaturowego, drogowego, cementowni, górnictwa i rolnictwa. Cele, jakie zostały postawione przed powstającym Centrum Badawczo-Rozwojowym GOZ, to: racjonale wykorzystanie zasobów, ograniczenie negatywnego odziaływania na środowisko projektowanie produktów, optymalizacja cyklu życia każdego surowca czy materiału i przede wszystkim zapobieganie powstawaniu odpadów.

W liczbach przekłada się to na zagospodarowanie na poziomie 7 mln ton rocznie różnego rodzaju ubocznych produktów spalania (UPS) i ubocznych produktów wydobycia (UPW). PGE Ekoserwis dotychczas zagospodarował ok. 130 mln ton odpadów i ubocznych produktów. To wymierne oszczędności dla środowiska i zasobów naturalnych, szacunki wskazują na oszczędności rzędu 11 mln ton kruszyw każdego roku. Same 4 mln ton UPS wykorzystanych przez cementownie pozwala zaoszczędzić 3 mln ton CO2.

Obniżanie śladu węglowego i oszczędność surowców naturalnych

Centrum stawia sobie za cel ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oszczędność surowców naturalnych, przywracanie walorów naturalnych zdegradowanych terenów poprzemysłowych, tak by mogły stać się np. terenami inwestycyjnymi dla OZE. Akcentuje także ograniczenie tworzenia składowisk odpadów, a także w przyszłości ich sukcesywne likwidowanie poprzez zagospodarowanie odpadów tam wcześniej składowanych.

Transformacja w kierunku GOZ ma przynieść korzyści społeczne, biznesowe i środowiskowe.

Wygląda na to, że region bełchatowski dostanie kolejną szansę na rozwój.

Czytaj: Farmy PV, wiatraki, ITPOE, dwa sztuczne zbiorniki i centrum kompetencji – oto wizja dla regionu Bełchatowa

Artykuł powstał we współpracy z PGE Polska Grupa Energetyczna.

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Recykling odpadów opakowaniowych - nowe rozporządzenia weszły w życie (12 stycznia 2022)Gminy mają problem, a targi Ekotech szukają rozwiązania (12 stycznia 2022)CircularPlast - tworzywa sztuczne w obliczu zmian w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (11 stycznia 2022)Bitwa o puszkę. Polski system kaucyjny a spory wokół aluminium (05 stycznia 2022)Co zrobić z niesprzedanym towarem? We Francji wdrożono przepisy zabraniające jego niszczenia (03 stycznia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony