Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Polska energetyka jądrowa. Trwają konsultacje publiczne aktualizacji programu

Do 21 sierpnia br. można zgłaszać uwagi do aktualizacji „Programu polskiej energetyki jądrowej". Ile zmieniło się względem poprzednich wersji dokumentu?

   Powrót       10 sierpnia 2020       Energia   

6 sierpnia br. do konsultacji publicznych skierowany został projekt(1) aktualizacji wieloletniego „Programu polskiej energetyki jądrowej" (Program PEJ). Jednocześnie Ministerstwo Klimatu poinformowało o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji. - Przedmiotowa aktualizacja Programu nie modyfikuje jego założeń, celów i kierunków działania, tym samym nie ulegają zmianie kluczowe kwestie określone w aktualnej wersji tego dokumentu, w szczególności planowane lokalizacje inwestycji – wskazuje MK.

Czytaj też: Statystyki sugerują, że przemysł jądrowy największy rozkwit może mieć już za sobą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, minister właściwy do spraw energii zobowiązany jest do opracowania co 4 lata projektu aktualizacji Programu. Jak czytamy w komunikacie ministerstwa, „od przyjęcia pierwszej wersji Programu PEJ w 2014 r. uzasadnienie do wdrożenia energetyki jądrowej nie zmieniło się”. Uzasadnienie to obejmuje trzy główne zagadnienia: bezpieczeństwo energetyczne kraju, ochrona klimatu oraz ekonomia.

Po 1. bezpieczeństwo energetyczne

Zgodnie z przewidywaniami, udział energii jądrowej w polskim miksie energetycznym w roku 2045 wynosić ma około 20 proc. Budowa reaktorów jądrowych w Polsce przyczynić ma się zatem, jak wynika z PEJ, „do znaczącego podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz umożliwić ma zastąpienie starzejących się wysokoemisyjnych bloków węglowych, pracujących w podstawie obciążenia systemu, nowymi jednostkami bezemisyjnymi”. Jak wynika bowiem z analiz operatora systemu przesyłowego, największe odstawienia przestarzałej infrastruktury odpowiedzialnej za produkcję energii mają mieć miejsce w latach 2030-2040. W okresie tym uruchamiane mają być pierwsze bloki jądrowe, które zajmą miejsce w podstawie obciążenia krajowego systemu elektroenergetycznego.

Po 2. ochrona klimatu

Zdaniem autorów projektu zyski środowiskowe tego rozwiązania mają przyczynić się do osiągnięcia wymaganej przez Unię Europejską redukcji emisji dwutlenku węgla. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (ang. International Energy Agency, IEA), w ciągu ostatnich 50 lat technologia ta pozwoliła uniknąć około 55 Gt emisji CO2, co odpowiada blisko dwuletniej globalnej emisji CO2 związanej z produkcją energii. - Energetyka jądrowa to także bardzo małe zużycie betonu i stali, oszczędność cennych surowców: metali ziem rzadkich i srebra wykorzystywanych w technologiach źródeł energii OZE, najmniejsze wykorzystanie powierzchni na jednostkę wyprodukowanej energii oraz nawet 80–100 letni okres sprawnej eksploatacji – czytamy w PEJ.

Po 3. Ekonomia

Za realizacją przedsięwzięcia, jak argumentuje się w PEJ, przemawiają także kwestie finansowe. - Uśrednione koszty całkowite wytwarzania energii w 2020 r. wynoszą 352 zł/MWh. W 2045 r. najniższe będą w scenariuszu, w którym EJ powstaje drogą wolnej optymalizacji (334 zł/MWh), najwyższe zaś w scenariuszu bez EJ (358 zł/MWh). Wydłużona perspektywa modelu wskazuje na dalszy spadek kosztu całkowitego przy kontynuacji rozwoju EJ (317 PLN/MWh w 2050 r.) – wynika z analizy wykonanej w maju 2020 r. przez Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., na zlecenie Ministerstwa Klimatu.

Czytaj też: Polski atom nadal w lesie

Do kiedy można zgłaszać uwagi?

Uwagi do projektu zaktualizowanego „Programu polskiej energetyki jądrowej” przesyłać można do 21 sierpnia br. za pomocą dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu formularza na adres email: dej.konsultacje@klimat.gov.pl.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą Program polskiej energetyki jądrowej:
https://bip.mos.gov.pl/prawo/inne-projekty/konsultacje-publiczne-projektu-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-aktualizacji-programu-wieloletniego-pod-nazwa-program-polskiej-energetyki-jadrowej/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rekordowy spadek emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej (05 kwietnia 2024)29,8% OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. Omawiamy projekt aktualizacji KPEiK (06 marca 2024)Opcja atomowa (29 stycznia 2024)Nowe składowisko odpadów promieniotwórczych. MKiŚ szuka lokalizacji (23 stycznia 2024)PSE wydało warunki przyłączenia do sieci dla elektrowni jądrowej na Pomorzu (05 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony