Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

W 2020 r. rząd planuje kupić prawie 58 TWh zielonej energii. Wyda na ten cel ponad 25 mld zł

Niekwestionowanym zwycięzcą aukcji OZE będzie w tym roku fotowoltaika. W planach rządu brakuje nowych farm wiatrowych, ale prawdopodobnie głównie za sprawą zakontraktowanych w grudniu 2019 r. ponad 2 GW mocy w tej technologii.

   Powrót       15 stycznia 2020       Energia   

Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów(1) w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. To kluczowa regulacja, bez której tegoroczne aukcje w ogóle nie mogłyby się odbyć. Projekt stanowi także wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 72 ust. 2 ustawy z o odnawialnych źródłach energii. W uzasadnieniu podkreślono, że realizacja aukcji w 2020 roku ma służyć realizacji przez Polskę założonego celu 15 procent udziału energii z OZE w energii finalnej brutto w 2020 r.

Rok fotowoltaiki

Dzięki realizacji zaplanowanych na 2020 r. aukcji powstać ma 1000 MW dużych (tj. powyżej 1 MW) oraz 500 MW mniejszych (tj. poniżej 1 MW) instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, 20 MW dużych oraz 10 MW mniejszych instalacji wykorzystujących hydroenergię, a także 100 MW dużych instalacji wykorzystujących biomasę w dedykowanej instalacji spalania. Biomasie dedykowane będą ponadto aukcje o wolumenie 300 MW dla dużych instalacji istniejących. Dodatkowo, rząd zaplanował także 20 MW dla mniejszych instalacji wykorzystujących biogaz rolniczy, a także 10 MW dla instalacji wykorzystujących biogaz składowiskowy i pozyskany z oczyszczalni ścieków. Łączny szacowany wolumen energii przeznaczony do sprzedaży w trakcie tegorocznych aukcji wynosi według projektu 57,79 TWh w 15-letnim okresie wsparcia, w tym 36,79 TWh w odniesieniu do nowych instalacji oraz 21 TWh do instalacji istniejących. Łączna maksymalna wartość ww. wolumenów (stanowiąca iloczyn wolumenów oraz ceny referencyjnej w 2019 roku) ma natomiast wynieść ok. 25,35 mld zł. Odejmując prognozowane rynkowe ceny energii, rząd zamierza w formie pomocy publicznej dopłacić do zakupionej w drodze aukcji energii tylko 11,37 mld zł. Warto zwrócić uwagę, że w projekcie rozporządzenia nie ma mowy o aukcjach na nowe moce wiatrowe na lądzie. Przypomnijmy jednak, że w przeprowadzonych w grudniu ubiegłego roku aukcjach rząd zdążył już zakontraktować ponad 2,2 GW mocy w tej technologii.

Czy aukcje pomogą w realizacji unijnych zobowiązań?

Z przesłanej przez Urząd Regulacji Energetyki opinii(2) wynika, że urząd wątpi w realizację założonego na poziomie 15 procent udziału energii z OZE w 2020 roku celu ze względu na niewielkie przełożenie w tej kwestii wyników dotychczasowych aukcji. Prezes URE twierdzi, że jest to spowodowane przepisami na temat zobowiązań zwycięzców aukcji. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy OZE z 2015 roku, najkrótszy ustawowy termin, w którym tzw. nowa instalacja powinna rozpocząć sprzedaż energii elektrycznej, wynosi 24 miesiące od dnia zamknięcia sesji aukcji i dotyczy instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii wyłącznie promieniowanie słoneczne. Oznacza to, że wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych, którzy wygrali aukcję w grudniu 2019 roku, mają prawo do rozpoczęcia sprzedaży energii nawet w grudniu 2021 roku.

Dla krajowego systemu elektroenergetycznego system aukcyjny może okazać się kłopotliwy z jeszcze jednego powodu. Wygrana przez przedsiębiorcę aukcja nie tylko nie gwarantuje wybudowania instalacji w przewidzianym w ustawie o OZE terminie. Z powodu znanego na Zachodzie zjawiska underbiddingu (tj. składania przez uczestników aukcji ofert poniżej kosztów budowy instalacji) może okazać się, że zwycięski projekt nie powstanie w ogóle. Niewykluczone, że stąd również biorą się wątpliwości URE w zakresie tak podkreślanego przez ustawodawcę znaczenia nowych aukcji dla realizacji unijnego celu OZE.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Pprojekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r.
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12328750/12653658/12653659/dokument433425.pdf
2/ Opinia Urzędu Regulacji Energetyki tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8084-opinia-URE.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Aukcje OZE: zakontraktowano prawie 37 TWh energii elektrycznej (28 czerwca 2021)Wyniki aukcji OZE w 2020 r. pokłosiem zasady 10H. Co będzie dalej? (18 czerwca 2021)Nowy rozdział w polskim onshore (15 czerwca 2021)9. raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce” już dostępny (27 maja 2021)Rozporządzenie ws. ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE weszło w życie (26 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony