Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Jaki jest wpływ banków na klimat i czy mają się czego bać na COP26 w Glasgow?

Okazuje się, że łącznie finansowanie 35 globalnych banków dla sektora paliw kopalnych wyniosło ponad 2,7 bln USD w latach 2016-2019. Z tego 975 miliardów dolarów trafiło do 100 największych firm zajmujących się ekspansją paliw kopalnych.

   Powrót       20 marca 2020       Ryzyko środowiskowe   

Takie wnioski płyną z opublikowanego właśnie raportu (sporządzanego corocznie) pn. “Banking on climate change(1)”. W raporcie analizowane są dane na temat kredytów i gwarancji udzielanych przez 35 prywatnych banków (komercyjnych i inwestycyjnych podmiotów z Kanady, Chin, Europy, Japonii i USA) 2100 przedsiębiorstwom z całego sektora paliw kopalnych od czasu podpisania Porozumienia paryskiego. Jak wynika z analizy, mimo postępującej świadomości kryzysu klimatycznego, skala tego finansowania rośnie z roku na rok.

- W zeszłym roku banki ustawiły się w kolejce, aby ogłosić poparcie dla celów Porozumienia paryskiego. Zarówno “Zasady Odpowiedzialnej Bankowości(2)” (Principles for Responsible Bankin), jak i nowe zasady “Equator Principles(3)”, z których każdy został podpisany przez ponad sto banków, są wyrazem uznania dla globalnych celów klimatycznych. Jednak dane z raportu "Banking on Climate Change 2020" pokazują, że te chwalebne obietnice niewiele zmieniają, a finansowanie przez banki przemysłu paliw kopalnych nadal prowadzi nas na granicę przepaści klimatycznej – komentuje Johan Frijns, dyrektor BankTrack.

Główne wnioski z raportu

W rankingu banków finansujących paliwa kopalne nadal dominują duże banki amerykańskie: JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citi i Bank of America. Łącznie odpowiadają za 30 proc. całego finansowania paliw kopalnych. Nic więc dziwnego, że JP Morgan nie jest sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnej Bankowości…

W Europie Barclays jest wymieniany jako najgorszy bank dla klimatu, wyprzedzając inne europejskie banki o 36 proc. w poziomie finansowania dla paliw kopalnych (z kwotą 118 mld dolarów przeznaczoną na paliwa kopalne w latach 2016-2019) - choć to BNP Paribas był największym europejskim funduszem dla sektora paliw kopalnych w 2019 roku. Co więcej, BNP Paribas był największym źródłem funduszy dla paliw kopalnych we Francji w ciągu czterech lat od Porozumienia paryskiego.

Lucie Pinson, dyrektorka Reclaim Finance, tak komentuje te wyniki: „Francuskie banki radzą sobie stosunkowo lepiej niż ich konkurenci, ale absolutnie nie dostosowują się do celów klimatycznych Porozumienia paryskiego. Podczas gdy mają jedne z najsilniejszych ogólnych polityk dotyczących paliw kopalnych, z blisko 70 mld dolarów dla firm rozwijających paliwa kopalne, francuskie banki nadal wybierają nieodpowiedzialnych trucicieli zamiast stabilnego klimatu”.

Zauważa także, że uderzającym przykładem jest BNP Paribas: po przyjęciu polityki w 2017 roku bank drastycznie ograniczył finansowanie dla największych niekonwencjonalnych firm z branży naftowej i gazowej, ale jego 70 proc. wzrost ogólnego finansowania ze źródeł kopalnych w latach 2018-2019 wskazuje na poważne uzależnienie banku od głównych koncernów z branży naftowej i gazowej. - BNP musi pilnie ograniczyć swoje finansowanie dla takich firm, jak Total i Shell, jeśli chce być prawdziwym liderem w dziedzinie klimatu - dodaje.

W Glasgow punkt zwrotny?

Eksperci wskazują, że globalnym celem dla wszystkich banków na zbliżającej się konferencji ONZ ws. konwencji o zmianie klimatu COP 26 w Glasgow powinno być natychmiastowe zakończenie finansowania wszystkich nowych projektów związanych z paliwami kopalnymi oraz szybkiego wycofania się z istniejących w tym sektorze.

Pracami nad zmieniającymi się strategiami instytucji finansowych, w tym wymogów regulatorów finansowych, także w kontekście szczytu COP26 w Glasgow i agendy prywatnego finansowania ochrony klimatu, z ramienia ONZ kieruje M. Carney, prezes Banku Anglii. Co w zestawieniu z niechlubnym klimatycznym wynikiem Barclays może być wyjątkowo interesujące.

Z punktu widzenia Polski

Z kolei Kuba Gogolewski z Fundacji "Rozwój TAK - Odkrywki NIE”, zwraca uwagę, że zmiana nastawienia banków prywatnych, ale również banków publicznych oraz towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, w połączeniu z powodowanym epidemią koronawirusa spowolnieniem gospodarki światowej i spadkiem zapotrzebowania na energię, oznaczać mogą, że w Polsce nie powstaną w 2020 roku żadne nowe elektrownie węglowe ani odkrywki węgla brunatnego. - Odkrywka Złoczew oraz elektrownia Ostrołęka C tym samym przechodzą właśnie do przeszłości – wskazał.

W podobnym tonie wypowiada się Aleksander Śniegocki z WiseEuropa, który wskazuje na wykładniczo rosnącą liczbę regulacji, które mają na celu przekierowanie przepływów finansowych tak, by wspierały realizację celów Porozumienia paryskiego. - Spółki energetyczne, które nie deklarują wprost porzucenia budowy nowych mocy węglowych, trafiają na czarną listę na globalnym rynku finansowym. Polski sektor finansowy potrzebuje klarownych planów rozwojowych energetyki opartych na niskoemisyjnych inwestycjach. W przeciwnym razie będzie musiał w pojedynkę zmierzyć się z szybko rosnącym ryzykiem finansowania emisyjnych projektów - skonkludował.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Raport dostępny jest tutaj:
http://www.ran.org/bankingonclimatechange2020
2/ To inicjatywa ONZ dotycząca zasad odpowiedzialnej bankowości (tj. dopasowania strategii do zrównoważonych celów społecznych i środowiskowych; dokonywania audytów swojej działalności; raportowania, jakie negatywne i pozytywne skutki dla otoczenia mają ich operacje, oraz raportowania postępów realizacji celów społecznych i środowiskowych. Dołączyło do niej ponad 130 banków z całego świata.3/ To ramy zarządzania ryzykiem przyjęte przez instytucje finansowe w celu określania, oceny i zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym w projektach. Ich celem jest przede wszystkim zapewnienie minimalnego standardu należytej staranności i monitorowania w celu wsparcia odpowiedzialnego podejmowania decyzji dotyczących ryzyka.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowe przepisy PE ws. recyklingu opakowań, łagodzenia wpływu firm na środowisko i cel zerowego zanieczyszczenia (25 kwietnia 2024)Zielona dyplomacja priorytetem politycznym Unii. Konkluzje Rady UE (19 marca 2024)Potrzeba taksonomii OZE. IRENA z postulatem (14 marca 2024)PFR inwestuje 500 mln zł w terminal instalacyjny kluczowy dla rozwoju offshore. Gdańsk (08 marca 2024)Czy COP28 spełnił pokładane w nim nadzieje? UNFCCC podsumowuje ustalenia (18 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony