Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.07.2021 27 lipca 2021

BDO, czyli problemy z odpadami także w cyberprzestrzeni

Przedsiębiorstwa, które nie zdążyły dostosować się jeszcze do nowych wymogów prowadzenia cyfrowej ewidencji odpadów, zyskały właśnie dodatkowy czas. Co jednak z błędami, które licznie zgłaszają już zarejestrowani w systemie użytkownicy?

   Powrót       03 lutego 2020       Odpady   

W piątek, 31 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dopuszcza możliwość równoległego prowadzenia ewidencji cyfrowej w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami wraz z papierową w terminie do 30 czerwca 2020 r. Warunkiem tego rozwiązania jest jednak wystawienie karty przekazania odpadów (KPO) lub karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) przez przekazującego odpady w formie papierowej. - To rozwiązanie wymagać będzie od kierowcy pojazdu przewożącego odpady posiadania przy sobie odpowiednich dokumentów w formie papierowej lub ich kopii – czytamy w oficjalnym komunikacie Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dodatkowe pół roku wspomóc ma przedsiębiorstwa, które nie zdążyły dostosować się jeszcze do elektronicznych procedur sprawozdawczości. - Rozwiązanie zawarte w ustawie nie ogranicza możliwości działania przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, za pośrednictwem BDO – dodaje IOŚ-PIB.

Awarie po stronie administratora a błędy systemu

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje także możliwość wystąpienia awarii po stronie administratora BDO w sposób uniemożliwiający sporządzanie dokumentacji w formie cyfrowej. - W takiej sytuacji dopuszcza się wystawianie dokumentów ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej poza systemem BDO w czasie trwania awarii – podaje IOŚ-PIB. - Nie zwalnia to jednak z obowiązku wprowadzenia tych danych z kart papierowych do systemu BDO niezwłocznie po usunięciu awarii – mówiła Małgorzata Kozicka-Ochal z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie podczas Konferencji Recyklera „Dobre praktyki w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Problematyka rocznych audytów recyklera”.

Przepisy te nie dotyczą jednak awarii występujących po stronie użytkowników BDO. A takich nie brakuje… Jak przyznają przedstawiciele zarejestrowanych już w systemie przedsiębiorstw zajmujących się gospodarowaniem odpadami, obecni na Konferencji, funkcjonująca obecnie wersja systemu nie jest dopracowana, a występujące problemy powinny być rozwiązane już w okresie testowym.

Błędy początkującego

Jak mówiła Małgorzata Kozicka-Ochal, użytkownicy systemu „trochę ze śmiechem, trochę ze łzami”, zgłaszają, że system funkcjonuje sprawnie tylko w godzinach porannych. – Później już nie można się dostać do systemu – mówiła.

Obecni podczas wydarzenia przedstawiciele branży wśród najczęściej pojawiających się błędów wymieniali m.in. zawieszanie i nadmierne obciążenie systemu, problemy z logowaniem, problemy z przypisywaniem kont podmiotu do osoby, brak możliwości wystawienia korekt czy brak możliwości nadawania uprawnień użytkownikom. Te z pozoru błahe błędy systemowe mogą przysporzyć przedsiębiorcom sporych problemów. Wspomniany brak możliwości nadania uprawnień oznacza, że dziś użytkownik, który winien mieć przypisane tzw. uprawnienia podrzędne, może nawet przygotować wniosek o wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru BDO.

Jak mówił Robert Kapuściński z darsoft.pl, firmy oferującej rozwiązania informatyczne zintegrowane z BDO, takich błędów systemowych jest „co nie miara”. Jak twierdził, system nie jest jeszcze gotowy na funkcjonowanie w pełnym zakresie. – Gdyby poprawić kilka drobnych rzeczy, wydajność systemu znacznie wzrośnie – dodał.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Outsourcing obowiązków z zakresu ochrony środowiska – znaczenie w dobie pandemii (12 lipca 2021)Dane środowiskowe w złożonych organizacjach. Którędy do celu? (05 lipca 2021)BCC: konieczne zmiany w zarządzaniu jakością środowiska przez administrację rządową i samorządową (30 czerwca 2021)BDO nie ułatwia dostępu do danych o odpadach (23 czerwca 2021)Plastikowa rewolucja u progu (16 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony