Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2021 18 maja 2021

Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców

   Powrót       17 kwietnia 2018       Odpady   

Wydział Środowiska i Rolnictwa (WRS) Urzędu Miejskiego Wrocławia zachęca do udziału w programie udostępniania mieszkańcom posiadającym przydomowe ogródki oraz placówkom oświatowym położonym na terenie miasta kompostowników do kompostowania odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji. Od 2012 roku WSR rozdał ponad 1100 kompostowników. W tym roku rusza kolejna edycja udostępniania kompostowników.

Celem prowadzonego programu udostępniania kompostowników jest przede wszystkim edukacja mieszkańców oraz zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji poddawanych odzyskowi, a tym samym ograniczenie ilości kierowanych do składowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Wrocławia.

Po trzech latach kompostownik jest własnością użytkownika

O użyczenie kompostownika, może wystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia lub placówka oświatowa, która wystąpi z odpowiednim wnioskiem oraz podpisze umowę użyczenia, z 36 miesięcznym terminem obowiązywania. Po upływie terminu obowiązywania umowy kompostownik przejdzie na własność użytkownika. Ponadto użytkownik będzie zobowiązany do składania corocznie, w okresie obowiązywania umowy, sprawozdania o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w ciągu roku kalendarzowego.

Zainteresowany kompostowaniem odpadów na własne potrzeby po podpisaniu umowy otrzyma kompostownik oraz:

  1. instrukcję montażu kompostownika,
  2. instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia procesu kompostowania,
  3. informację na temat sposobu określania ilości odpadów poddanych kompostowaniu oraz wzór sprawozdania.

Zakupione dla potrzeb programu kompostowniki mają trwałość określoną na ok. 12 lat oraz są objęte gwarancją producenta w całym okresie obowiązywania umowy. Zakupione kompostowniki pozwalają na poddanie kompostowaniu przy pełnym wykorzystaniu i przestrzeganiu zaleceń eksploatacyjnych 1274 kg bioodpadów rocznie.

Opis procedury wraz z potrzebnymi dokumentami do pobrania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta we Wrocławiu

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gdańsk: Tona kompostu za "złotówkę" z bezpłatnym dowozem (20 kwietnia 2021)MF: Skutki ulg za kompostowniki gmina powinna wykazać w sprawozdaniu Rb-27S (09 kwietnia 2021)RIO: jeśli opłata śmieciowa jest od mieszkańca, to i obniżka za kompostownik też (12 lutego 2021)ZSP ostrzega przed skutkami planowanych zmian w zagospodarowaniu osadów ściekowych (15 grudnia 2020)Taksonomia UE wyznacza ogólne ramy prawne, trwają prace nad aktami delegowanymi (19 listopada 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony