Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

Maksymalna cena prądu dla MŚP i JST. Wywoła falę roszczeń ze strony dostawców energii?

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz samorządy zostaną objęte rządowym projektem zamrożenia cen energii elektrycznej. Prawnicy wskazują jednak, że przepisy mogą skutkować wielomilionowymi roszczeniami odszkodowawczymi ze strony dostawców energii.

   Powrót       13 października 2022       Energia   

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zastosowanie ceny maksymalnej będzie odnosiło się do 100% (a nie jak wcześniej zapowiadano 90%) zużycia energii.

[Zaktualizowano 17 pażdziernika 2022 r.]

 

Rząd przyjął projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (projekt wpisano do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów(1) z numerem UD454). Ustawa zakłada, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stała cena za obrót energią elektryczną, czyli  tzw. cena maksymalna,  na poziomie 785 zł/MWh dla m.in. małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),lub 699 zł/MWh dla gospodarstw domowych. Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

Zamrożenie cen także dla branży wod-kan

Jak wyjaśniała podczas konferencji prasowej(2) minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, zamrożenie cen energii obejmować ma także jednostki samorządu terytorialnego „w szeroko ujętej działalności” – m.in. wodociągów i kanalizacji czy transportu publicznego. - Zadania własne samorządów, niezbędne dla mieszkańców i codziennego funkcjonowania także będą objęte taryfą skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – mówiła Moskwa.

Podmioty objęte rządową tarczą – poinformowała Moskwa - do 30 listopada powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii w sprawie zamrożenia taryf.

Zamrożenie cen na poziomie 785 zł za MWh stosowane ma być od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Podczas konferencji wyjaśniano, że zastosowanie ceny maksymalnej będzie odnosiło się do poboru nie większego niż 90% zużycia energii odbiorcy w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Decyzję o włączeniu branży wod-kan do odbiorców objętych mechanizmem zamrożenia cen energii elektrycznej „z zadowoleniem” przyjmuje Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”. Izba wielokrotnie apelowała do przedstawicieli rządu o parasol ochronny dla sektora w celu ograniczenia wpływu kosztów energii elektrycznej na ceny wody i ścieków dla mieszkańców. Więcej na ten temat w artykule pt. Przedsiębiorstwa wod-kan w grupie podmiotów wrażliwych? Jest wniosek w tej sprawie.

Propozycja rządu wywoła roszczenia odszkodowawcze ze strony dostawców energii?

Kancelaria prawna DLA Piper wskazuje jednak, że rządowa propozycja „skutkować może wielomilionowymi roszczeniami odszkodowawczymi ze strony dostawców energii”. Spowodowane ma to być nieadekwatnym systemem rekompensat.  – Z dużą ostrożnością podchodzimy do propozycji rządu mających na celu ograniczenie wysokości cen energii dla MŚP, samorządów i odbiorców wrażliwych oraz przewidywanych rekompensat dla dostawców – wyjaśnia Krzysztof Kycia, partner współzarządzający oraz szef praktyki postępowań sądowych i arbitrażowych w DLA Piper w Warszawie, w komunikacie przesłanym do redakcji. – Pojawia się ryzyko wystąpienia nowych sporów sądowych dotyczących wypłaty odszkodowań ze strony dostawców energii w przypadku, gdy rekompensaty nie pokryją całości poniesionych przez nich kosztów – dodaje.

Kancelaria wskazuje, że „z przedstawionego projektu wynika, że założeniem rządu nie jest pełna rekompensata dla dostawców energii różnicy pomiędzy ceną maksymalną a ceną zawartą w umowie sprzedaży”. - Podstawą wypłaty rekompensat będzie miesięczna cena referencyjna, którą publikować ma Towarowa Giełda Energii. Tylko w wypadku, gdy cena określona w umowie sprzedaży będzie wyższa niż cena maksymalna i niższa niż cena referencyjna, dostawca uzyska rekompensatę obliczoną jako różnicę pomiędzy ceną maksymalną a ceną wynikającą z umowy sprzedaży. Jeśli natomiast cena w umowie sprzedaży energii będzie wyższa niż cena maksymalna i jednocześnie wyższa niż cena referencyjna, rekompensata będzie obliczona jako różnica pomiędzy ceną referencyjną i maksymalną, a zatem dostawca nie dostanie pełnej rekompensaty – wyjaśniono.

Zdaniem Moniki Leszko, radczyni prawnej w zespole postępowań sądowych i arbitrażowych w DLA Piper w Warszawie, „kwestią dyskusyjną jest to, czy wskutek takiej interwencji publicznej w zakresie ustalania cen energii elektrycznej nie dojdzie do niedozwolonej w świetle prawa unijnego dyskryminacji pomiędzy dostawcami, chociażby w zakresie kalkulacji wypłacanych rekompensat”. - Ogłoszony projekt i jego założenia przywodzą bowiem na myśl sytuację z końca 2018 roku, kiedy to dostawcy energii zostali zaskoczeni ustawowym zamrożeniem cen energii na rok 2019 – zauważa Monika Leszko.

Krzysztof Kycia przypomina, że rynek wciąż odczuwa konsekwencje zamrożenia cen energii z 2019 r.Podobnych spraw dotyczących roszczeń odszkodowawczych spodziewamy się również teraz, bo według proponowanych rozwiązań rekompensaty obliczone w oparciu o tzw. cenę referencyjną nie będą w pełni pokrywać strat poniesionych przez sprzedawców energii – dodaje.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku:
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-srodkach-nadzwyczajnych-majacych-na-celu-ograniczenie-wysokosci-cen-energii-elektrycznej-oraz-wsparciu-niektorych-odbiorcow-w-2023-roku
2/ Konferencja prasowa odbyła się w dniu 11 października br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Formuła PPP/ESCO sposobem na efektywne przeprowadzenie inwestycji termomodernizacyjnych w samorządach (29 listopada 2022)PSE: Ponad 50% OZE w systemie w najbliższej dekadzie (28 listopada 2022)Rozporządzenie ws. obliczania limitu ceny energii zatrzyma rozwój OZE? Apel BBC (14 listopada 2022)Wrocław: Ciepło ze ścieków trafi do sieci ciepłowniczej (10 listopada 2022)Projekt ustawy o inwestycjach w elektrownie szczytowo-pompowe w konsultacjach (08 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony