Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2022 28 września 2022

Dlaczego i o ile wzrosną opłaty za odbiór odpadów?

Ceny za odbiór odpadów rosną, w wielu gminach skala podwyżek przekracza 100 proc. Jak wskazują eksperci z branży odpadowej, jeśli nie zostaną wprowadzone istotne zmiany, za odpady będziemy płacić jeszcze więcej.

   Powrót       15 stycznia 2019       Odpady   

Szacuje się, że średnia miesięczna opłata za odbiór odpadów wynosiła w 2018 roku 9 zł na osobę, tymczasem powinna wynosić 14 zł. Jak tłumaczono podczas konferencji „Dlaczego zapłacimy więcej za gospodarkę odpadami?”, wynika to ze stosowania przez gminy w przetargach w ostatnich latach kryterium najniższej ceny.

Nawet 22 zł na osobę - dlaczego będzie drożej?

Przyjęte w zeszłym roku regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami miały na celu uszczelnienie systemu oraz eliminację nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Jak podają eksperci związani z Forum Gospodarki Odpadami, skądinąd słuszne obostrzenia, mogą przyczynić się do wzrostu cen za odbiór odpadów nawet o około 30 proc. - Wynika to z faktu, że (…) wymagania dotyczące gospodarki odpadami rosną i tak zwane tanie zagospodarowanie znika – mówił przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej Krzysztof Kawczyński. Nowelizacja ustawy o odpadach i ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska wprowadza bowiem nowe wymagania dotyczące magazynowania, składowania i monitorowania odpadów, pojawiły się także nowe obostrzenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Jak mówiono – to kosztuje.

Więcej o zmianach w systemie gospodarowania odpadami pisaliśmy tutaj.

Jak przekonywali eksperci, nowe wymagania i standardy nie są jedyną przyczyną rosnących kosztów w gospodarce odpadami. Na wzrost opłat o kolejne 30 proc. wpłynie eliminacja nieprawidłowości, a o 36 proc. reakcja rynku na te zmiany – przekonywał Kawczyński. Zgodnie z szacunkami Forum Gospodarki Odpadami przewidywana średnia opłata w 2019 r. wynosić może nawet 22 zł na osobę.

- Gospodarka odpadami kosztuje, nie uciekniemy od tego (…). Podstawowym składnikiem kosztowym są dwa elementy, czyli koszty zbierania i koszty zagospodarowania. Każda dodatkowa frakcja, a jak wiemy tych frakcji pojawiło się więcej, wymaga oddzielnego przejechania samochodem całej trasy, to automatycznie przekłada się na koszty systemu – powiedział Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK.

Konsekwencje nowych wymagań to nie jedyna przyczyna wzrostu cen

Jak wskazywał Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP, około 30 proc. społeczeństwa w sposób świadomy lub nieświadomy nie ponosi opłat za odbiór odpadów. - Generuje to dodatkowe koszty dla pozostałej części społeczeństwa – mówił. - System nie działa w oderwaniu od sytuacji ekonomicznej. Koszty energii, koszty paliwa, oczekiwania płacowe, wymogi co do sprzętu, który jest niezbędny u przedsiębiorców, wszystko to dyktuje benchmarking cen – dodał Świętalski.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta może pomóc zaoszczędzić

Zdaniem ekspertów zrzeszonych w Forum Gospodarki Odpadami koszty funkcjonowania gospodarki odpadami, należy i można zdecydowanie ograniczyć. Przeniesienie części kosztów na wytwórców opakowań może stać się realnym narzędziem hamującym wzrost opłat ponoszonych przez mieszkańców. - W Polsce bez włączenia do systemu gospodarki odpadami mechanizmu rozszerzonej odpowiedzialności producenta nie unikniemy dalszych podwyżek – powiedział Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.

- Rozszerzona odpowiedzialność producentów praktycznie nie funkcjonuje – mówiono. Obecnie aż 70 proc. ogólnej masy odpadów stanowią odpady opakowaniowe, zdaniem ekspertów wyegzekwowanie od przedsiębiorców z tego sektora nawet 2 groszy od opakowania mogłoby łącznie dać około 2 mld zł. Kwota ta mogłaby pokryć część kosztów związanych ze zbiórką i zagospodarowaniem odpadów.

Eksperci przekonywali, że odpowiednie skalkulowanie opłaty za zbieranie i ponowne przetworzenie odpadów oraz bezpośrednie wliczenie jej w cenę produktu pozwoliłoby w znacznym stopniu zahamować wzrost ponoszonych przez mieszkańców opłat za odbiór odpadów, motywując jednocześnie przedsiębiorców z branży opakowaniowej do wdrożenia zasad ekoprojektowania.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Inicjatywa #EndPlasticPollution, czyli jak przerwać zanieczyszczanie świata plastikiem (27 września 2022)Paweł Mirowski Pełnomocnikiem ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków (14 września 2022)Debaty i prelekcje ekspertów, praktyków i specjalistów zajmujących się gospodarką odpadami. SOSEXPO 2022 (03 czerwca 2022)Znamy zwycięzców 8. edycji Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”. Teraz Środowisko wśród nagrodzonych (25 maja 2022)Naukowcy proponują limity produkcji plastiku (02 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony