Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

GIOŚ zaprasza do konsultacji ws. wód morskich. Czas do 9 lutego br.

   Powrót       23 stycznia 2024       Zrównoważony rozwój   

Trwają konsultacje społeczne na temat projektów oceny stanu środowiska wód morskich. Do udziału w procesie, który zaczął się 20 stycznia, a skończy się 9 lutego br., zaprasza Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ). Na tapecie znajdują się dwa dokumenty.

Pierwszy z nich to licząca 615 stron (1)Druga aktualizacja wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich– publikacja przygotowana przez zespół autorski złożony z przedstawicieli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – Instytutu Morskiego, a także ekspertów z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz ekspertów wyznaczonych przez ministrów właściwych ds. gospodarki wodnej i gospodarki morskiej. Koordynację i nadzór merytoryczny nad dokumentem sprawuje Departament Monitoringu Środowiska w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Czytaj też: Ochrona wód morskich. Opublikowano nowy projekt

Od chemii po gospodarkę

Aktualizacja bazuje na wskaźnikach takich jak wskaźniki stanu i presji związanych z wprowadzaniem i eksploatacją gatunków czy wprowadzeniem do środowiska substancji, odpadów i energii, a także wskaźniki stanu i presji fizycznych. Jak informuje GIOŚ, konsultacje dotyczą stanu środowiska wód morskich polskiej części Morza Bałtyckiego i mają doprowadzić do opracowania drugiej aktualizacji właściwości typowych dla dobrego stanu wód morskich (o czym traktuje drugi dokument). Bałtyk, stwierdza GIOŚ, tworzy unikalny ekosystem, a dobry stan jego środowiska ma być kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania oraz możliwości zrównoważonego korzystania z morskich zasobów. Wypływa stąd potrzeba „wdrożenia odpowiedniej polityki ekologicznej, mającej na celu zabezpieczenie potrzeb ekosystemowych”, z ramami formalnymi w postaci dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej (dyrektywy RDSM), znowelizowanej 17 maja 2017 r. RDSM nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek opracowania strategii, która zawrze ocenę środowiska wód morskich, zdefiniowanie właściwości typowych dla ich dobrego stanu, określenie celów środowiskowych, opracowanie programu monitorowania oraz programu ochrony wód morskich. Strategia będzie przygotowana również w oparciu o krajową podstawę prawną, którą jest ustawa Prawo Wodne. Druga aktualizacja wstępnej oceny… porusza m.in. problemy warunków hydrologicznych i hydrodynamicznych na południowym Bałtyku, jego charakterystyki fizykochemicznej, charakterystyki siedlisk i gatunków, cech stanu i presji oraz ich analizy. Zawiera również identyfikację i opis sektorów korzystających z wód morskich czy analizę kosztów ich degradacji.

Czytaj też: Bałtyk się odradza, ale wciąż wymaga ochrony

Bioróżnorodność i minimalizacja ilości odpadów

Następnym poddanym konsultacjom dokumentem, powiązanym z pierwszym, jest 64-stronicowa (2)Druga aktualizacja zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, również przygotowana przez przedstawicieli IMiGW-PIB, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – Instytutu Morskiego, Morskiego Instytutu Rybackiego czy OTOP i Instytutu Zoologii Polskiej PAN. Projekt wymienia 11 cech wskazujących na dobry stan środowiska wód morskich, w tym m.in. utrzymanie różnorodności biologicznej wraz z jakością i występowaniem siedlisk, utrzymanie populacji ryb i skorupiaków pozyskiwanych komercyjnie w bezpiecznych granicach biologicznych, ograniczoną do minimum antropogeniczną eutrofizację wód, utrzymanie stężenia substancji zanieczyszczających na poziomie niepowodującym zanieczyszczenia wód morskich, czy utrzymanie na niepowodującym szkód poziomie właściwości oraz ilości odpadów. Druga aktualizacja zestawu właściwości… mówi także o sposobie klasyfikacji wskaźników w powiązaniu z cechami, czy sposobie oceny stanu środowiska wód morskich. Uwagi i wnioski na temat obu projektów można składać poprzez dostępne online formularze – osobny dla pierwszego dokumentu i osobny dla drugiego. Można je również wysyłać bezpośrednio na adres Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 w Warszawie, 02-362, lub na adres mailowy gios@gios.gov.pl

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Całość:
https://rdsm.gios.gov.pl/images/Pliki/DRUGA-AKTUALIZACJA_WSTEPNEJ_OCENY_STANU_SRODOWISKA_WOD_MORSKICH.pdf
2/ Całość:
https://rdsm.gios.gov.pl/images/Pliki/Druga-aktualizacja-zestawu_wlasciwosci_typowych_dla_dobrego_stanu_srodowiska_wod_morskich.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

PFR inwestuje 500 mln zł w terminal instalacyjny kluczowy dla rozwoju offshore. Gdańsk (08 marca 2024)Ruszył projekt dotyczący amunicji i broni chemicznej na dnie Bałtyku. Sopot (22 lutego 2024)Pokonać zabójcze trio, uratować morza. Co mówi Europejska Agencja Środowiska? (04 grudnia 2023)Co dalej z wiatrakami na morzu? Branża ma już apetyt na III fazę (13 października 2023)Oczyścić morze z amunicji. Druga regionalna konferencja „Our Baltic” (02 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony