Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Asystent w projekcie pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód RDOŚ w Krakowie

GDOŚ zachęca do głosowania na Podkowca

a+a-    Powrót       17 kwietnia 2019       Zrównoważony rozwój   

Projekt Life Podkowiec+, został nominowany do nagród Najlepszy z najlepszych oraz Nagrody obywatelskiej konkursu Life Awards 2019 w kategorii Nature.

W przypadku nagrody Najlepszy z najlepszych decyduje jury Komisji Europejskiej. Natomiast o sukcesie Nagrody obywatelskiej liczba głosów oddanych w głosowaniu. Zachęcamy więc do zapoznania się z założeniami projektu Life Podkowiec+, wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej projektu Life Podkowiec+.

Głosowanie odbywa się poprzez Internet. Aby oddać głos:

  • Krok 1. Wejdź na stronę www.lifeawards.eu i kliknij na pole z nazwą projektu LIFE PODKOWIEC+.
  • Krok 2. Przy opisie projektu kliknij na pole GŁOSUJ NA TEN PROJEKT.
  • Krok 3. Wpisz swój adres poczty internetowej w pole ENTER YOUR E-MAIL i kliknij na pole POTWIERDŹ GŁOSOWANIE.
  • Krok 4. Otrzymasz na swój adres e-mail informację z linkiem, na który należy kliknąć lub skopiować go do pola adresu przeglądarki internetowej. Poprawne wykonanie tej procedury zostanie potwierdzone wyświetleniem strony z podziękowaniem.

W ochronę podkowca małego i nietoperzy angażuje się wiele podmiotów, w tym regionalne dyrekcje ochrony środowiska

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zrealizowała projekt ratowania przed zawaleniem jaskini Szachownica, w której licznie zimują nocki duże.

Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Opolu, Krakowie i Rzeszowie, dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizują prace remontowe w obiektach, w których siedliskują nietoperze.

Opolska Dyrekcja realizuje projekt Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000. Jednym z kilku elementów projektu jest remont dachu kotłowni w Sławniowicach w celu utrzymania cech siedliska podkowca małego. Obiekt położony na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka i jest kluczowym stanowiskiem dla podkowca małego w Polsce.

Małopolski projekt Ochrona nietoperzy i siedlisk kserotermicznych w Małopolsce zakłada remonty dachów w ośmiu ostojach podkowca małego oraz budowę platform na guano w dwóch ostojach. Łącznie dzięki projektowi zachowanych zostanie 9 stanowisk letnich nietoperzy - podkowca małego, nocka orzęsionego i nocka dużego - zabezpieczone zostanie 1 stanowisko zimowe, poprawione warunki w otoczeniu 10 kolonii letnich oraz poprawione warunki siedliskowe wewnątrz 15 stanowisk letnich. W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce, stanowisku nocków dużych, podkowców małych i gacków brunatnych, już rozpoczęły się prace remontowe.

Rzeszowska Dyrekcja otrzymał dofinansowanie na projekt Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim. Przewidziano remonty dachów i konstrukcji budynków, budowę platform na guano i prace adaptacyjne w koloniach letnich. W ramach ochrony zimowisk nietoperzy zaplanowano ograniczenie dostępu ludzi do miejsc hibernacji nietoperzy, adaptacje, umożliwiające zajmowanie nowych i polepszające warunki w już zajmowanych stanowiskach hibernacyjnych. Ponadto stwarzane będą nowe miejsca rozrodu w siedliskach leśnych. Wszystkie działania ochrony czynnej przewidziane są do realizacji w 6 obszarach Natura 2000.

Źródło: GDOŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Przetarg na oczyszczenie rzeszowskiego zalewu (09 kwietnia 2019)KE: wyzwania środowiskowe dla Polski to jakość powietrza i oczyszczanie ścieków (08 kwietnia 2019)Polskie prawo sprzyja pompom ciepła (29 marca 2019)Planowanie przestrzenne potrzebuje swojego szeryfa (01 marca 2019)W przyszłym roku rozpocznie się remediacja na terenie b. Zachemu (27 lutego 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony