Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2023 29 stycznia 2023

Przepis na sukces gospodarki odpadami w Gdyni? System przyjazny i wygodny dla użytkownika

Gospodarka odpadami to obszar wysoce problematyczny dla dużych i małych samorządów w całej Polsce. Jak radzi sobie z tym tematem Gdynia, laureat tegorocznej edycji Eco-Miasto w kategorii gospodarka odpadami powyżej 100 tys. mieszkańców? Wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.

   Powrót       23 listopada 2020       Odpady       Artykuł promocyjny   
Michał Guć
Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. innowacji

Teraz Środowisko (TŚ): Gdynia została doceniona przez jury konkursu Eco-Miasto m.in. za konsekwentne działania mające na celu do podniesienia poziomu edukacji mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami. Jaki jest przepis na sukces, ale także co stanowi największe wyzwanie?

Michał Guć (MG): Najwyższym priorytetem w trakcie prac nad stworzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gdyni była jego przyjazność dla mieszkańca. Na bieżąco wsłuchujemy się w głosy gdynian zgłaszających problemy w postępowaniu z odpadami i dokonujemy korekt funkcjonowania systemu w taki sposób, aby mieszkaniec był w jego centrum i miał możliwie najlepsze warunki do legalnego pozbywania się odpadów. Tego typu rozwiązaniem, cieszącym się niezwykle dużą popularnością wśród gdynian, jest np. odbiór odpadów wielkogabarytowych na zgłoszenie, którego można dokonać za pomocą smartfonu poprzez formularz dostępny na dedykowanej do stronie www.wyrzucam.to(1). W zabudowie wielorodzinnej odpady zostają zabrane w ciągu 3 dni roboczych, natomiast w zabudowie jednorodzinnej w każdą sobotę. Podobnie, bardzo dobrze oceniana przez mieszkańców jest usługa „na telefon” odbioru z domu, wraz z wyniesieniem, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Czytaj: Co wspólnego mają Göteborg i Ciechanów? IV dzień Międzynarodowej Konferencji Eco-Miasto 2020

TŚ: Jakich zmian legislacyjnych oczekiwaliby Państwo w obszarze gospodarowania odpadami?

MG: Na poziomie ogólnym oczekujemy legislacji, która dawać będzie gminom swobodę co do zasad tworzenia systemu gospodarowania odpadami, w tym w zależności od specyfiki gmin; wielkości, gęstości zaludnienia, rodzaju zabudowy. Na poziomie szczegółowym oczekujemy wdrożenia Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, w taki sposób, aby motywować zarówno producentów, jak i mieszkańców do ograniczania używania opakowań jednorazowych.

TŚ: Na czym polega innowacyjny projekt nt. Zintegrowany Zrównoważony System Gospodarowania Odpadami, w którym Gdynia bierze udział? Co wnosi współpraca międzygminna, ale i międzynarodowa?

MG: Projekt „WASTEMAN - Zintegrowane zrównoważone systemy gospodarki odpadami zmniejszające emisję zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku”, realizują partnerzy z Danii, Litwy i Polski. Gdynia jest partnerem stowarzyszonym, zaś partnerem głównym projektu jest Eko Dolina Sp. o.o. (instalacja komunalna zagospodarowująca odpady m.in. z Gdyni). Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego systemu zrównoważonego zarządzania odpadami (ISWM) do zastosowania w obrębie Południowego Bałtyku, który zapewni skuteczny recycling odpadów urzeczywistniajacy idę Gospodarki Obiegu Zamkniętego zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej.

Działania projektu są podzielone na trzy podstawowe projekty robocze: WP3 - przygotowanie, WP4 - wdrożenie, WP5 – ocenia i wytyczne dotyczące zintegrowanego systemu zarządzania odpadami. Rezultaty projektu to Podręcznik Projektowy do współprojektowania ISWM (Design Manual), Aplikacja Użytkownika (User Application) oraz Zestaw narzędzi do zarządzania (Management Toolbox). Dodatkowo zostanie zrealizowana pilotażowa inwestycja w postaci LivingLabs – specjalistyczny kontener wyposażony w urządzenia laboratoryjne do celów badań odpadów oraz ścieżka edukacyjna (Education Path).

TŚ: Jakie działania są już obecnie realizowane ?

MG: Trwa analzia metod i technik gospodarowania odpadami we wszystkich trzech sąsiadujacych ze sobą krajach z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i doświadczeń w celu storzenia zunifikowanego wspólnego systemu ISWM.Dzięki współpracy międzynarodowej – poprzez testowanie nowych idei, innowacyjnych pomysłów oraz tworzenia eksperymentów w oparciu o LivingLab na wyspie Bornholm, w Eko Dolinie w Gdyni oraz w Lubaniu w gminie Nowa Karczma stworzone zostaną praktyczne narzędzia ułatwiające wdrażanie recyclingu odpadów. W ramach odbywają się transgraniczne wizyty studyjne, warsztaty tematycznie, np. dotyczące zarządzania odpadami spożywczymi w pętli odpadów żywnościowych itp., których celem jest wzmacnienie zdolności do zrozumienia i unifikacji rozwiązań u wszystkich partnerów projektu Wasteman.

Czytaj: Projekt BEST: Morze Bałtyckie jest dobrem wspólnym, a jakość ścieków oczyszczonych jest kluczowa

TŚ: A propos bioodpadów. To ciągle bardzo niedoceniana i zaniedbana frakcja. Jaki sposób na bioodpady ma Gdynia?

MG: W Gdyni bioodpady (odpady kuchenne) w sposób systemowy odbierane są selektywnie od 1 stycznia 2020 r., natomiast wcześniej - bo od 1 stycznia 2016 r. mieszkańcy selektywnie zbierają na nieruchomościach odpady zielone. Zbieranie odpadów zielonych odbywa się już wg utartego schematu, co przekłada się na stały strumień trafiający do instalacji komunalnej Eko Dolina. W przypadku odpadów kuchennych od początku roku 2020 obserwujemy systematyczny wzrost ilości tych odpadów zbieranych na nieruchomościach zamieszkałych i dostarczanych do instalacji komunalnej. Mieszkańcy pomimo początkowych obaw przekonali się, że selektywne zbierania odpadów kuchennych w mieszkaniach nie jest problemem, a regularny odbiór tych odpadów z prawidłowo określoną częstotliwością nie powoduje negatywnych skutków dla mieszkańców.

TŚ: Jak zagospodarowuje się te odpady? W kompostowniach, biogazowniach?

MG: Eko Dolina spełnia obecnie wymagania prawne dotyczące przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów kuchennych m.in. wprowadzono procedury HACCP dotyczące przetwarzania odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz uzyskano decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą kompostownię halową. W celu rejestracji nawozu z odpadów kuchennych zlecono wykonanie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych kompostu w akredytowanych laboratoriach.

W dalszej kolejności planowane jest uzyskanie szeregu opinii instytutów badawczych: o spełnieniu parametrów jakościowych, przydatności do nawożenia oraz bezpieczeństwa stosowania dla ludzi, zwierząt i dla środowiska. Po uzyskaniu kompletu dokumentów zostanie złożony wniosek do resortu rolnictwa o wydanie decyzji zezwalającej na wprowadzanie nawozu do obrotu. Planowany termin złożenia wniosku – do końca 2021 r.

Do czasu uzyskania zezwolenia na wprowadzanie do obrotu, Eko Dolina zagospodarowuje kompost jako odpad o kodzie 19 05 03 (kompost nieodpowiadający wymaganiom) poprzez odpłatne przekazanie podmiotom wykorzystującym go na cele rekultywacyjne lub składowanie na składowisku należącym do Spółki.

Czytaj: Temat miesiąca: Odpady biodegradowalne

TŚ: W dyskusjach na temat tego, jaka metoda naliczania opłaty śmieciowej jest najwłaściwsza z punktu widzenia zarówno sprawiedliwości społecznej, jak i efektywności systemu, chciałabym zapytać, w jaki sposób Gdynia nalicza stawki i czy w ostatnim roku były podwyżki dla mieszkańców. Czy fakt, że Gdynia jest miastem z dużym okresowym napływem turystów, ma tu dodatkowe znaczenie?

MG: W Gdyni od lipca 2013 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od gospodarstwa domowego różnicowanego wielkością nieruchomości. Wybrana metoda realizuje podstawowy cel, jakim było i jest zapewnienie szczelności systemu gospodarki odpadami. Gdyński system gospodarki odpadami obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe, na co wpływu nie mają także fluktuacje związane z sezonowym napływem turystów. Przyjęte w Gdyni rozwiązanie z powodzeniem pozwalało na utrzymywanie stałych, niskich cen odpadów przez 6,5 roku. Niestety, od 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami wzrosły, czego przyczyną były decyzje Ministra Środowiska i parlamentu i będący ich konsekwencją drastyczny wzrost kosztów zagospodarowania frakcji energetycznej. Mam nadzieję, że zapowiadane od dłuższego czasu zmiany w przepisach będą przez rząd konsultowane z samorządami i zostaną tym razem skonstruowane w taki sposób, by obniżyć wysokie koszty obciążające mieszkańców.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji Eco-MiastoTekst powstał w ramach projektu Eco-Miasto, którego celem jest rozpowszechnienie i wdrażanie w polskich gminach dobrych praktyk w zrównoważonym rozwoju. Projekt organizowany jest przez Ambasadę Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Teraz Środowisko jest wieloletnim patronem medialnym projektu.

Przypisy

1/ Gospodarka odpadami w Gdyni. Portal dla mieszkańców
http://www.wyrzucam.to/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Samorządy vs. recykling. Gminy nie podołały, więc sypią się kary pieniężne (27 stycznia 2023)Udaremniono zrzut 30 ton nielegalnych odpadów (26 stycznia 2023)Inflacja wpływa na koszty działalności odpadowej. Legislacja nie pomaga (25 stycznia 2023)Ciechanów: Kolejne inteligentne pojemniki do segregacji odpadów (24 stycznia 2023)Opublikowano rozporządzenie ws. mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (13 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony