Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Potrzeba taksonomii OZE. IRENA z postulatem

   Powrót       14 marca 2024       Zrównoważony rozwój   

Systemy energetyczne są dziś bardziej złożone niż kiedykolwiek. Kraje wykorzystują więcej rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, aby odejść od paliw kopalnych jako głównego źródła energii. To dobra wiadomość dla czystszej i bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej. Jednak w miarę dokonywania się tej zmiany, pojawia się kilka problemów związanych ze śledzeniem źródeł energii.

Jedną z kwestii jest to, że zasady, które są obecnie wykorzystywane do śledzenia energii na całym świecie, opublikowane w Międzynarodowych Zaleceniach dotyczących Statystyki Energetycznej (IRES), nie określają wyraźnie różnicy między odnawialnymi a nieodnawialnymi źródłami energii. Wśród brakujących elementów jest wiele rodzajów produktów i technologii OZE, które obecnie stają się coraz szerzej stosowane.

Ponieważ standardowe Międzynarodowe Klasyfikacje Produktów Energetycznych (SIEC) zostały opublikowane prawie 15 lat temu, istnieje potrzeba ich aktualizacji przy użyciu bardziej szczegółowej taksonomii energii odnawialnej. W przeciwnym razie przejście na OZE będzie kierowane przestarzałymi zaleceniami.

Wyraźne podejście do klasyfikowania źródeł energii jest ważne nie tylko dla śledzenia i pomiaru, ale także dla zrozumienia trwającej transformacji energetycznej. Co więcej, zgodnie z propozycją IRES, wspólne ramy dla kategorii energii mogą okazać się niezwykle pomocne we współpracy między krajami, ponieważ porozumiewają się one wspólnym językiem.

Z perspektywy transformacji energetycznej klasyfikacja energii powinna rozpocząć się od pytania „czy jest odnawialna?”. Znajomość różnicy będzie najważniejsza dla statystyków i analityków energii, ponieważ pozwoli ona łatwo zrozumieć czy system energetyczny kraju staje się coraz bardziej zrównoważony. Może pomóc też w ocenie źródeł energii i stopnia ich potencjalnego wpływu na klimat.

Energia odnawialna nie jest analogiczna do zmiany klimatu, ale jest kluczowym aspektem jej łagodzenia. Ponieważ porozumienie paryskie ustanowiło międzynarodowe ramy rozliczania emisji dwutlenku węgla dla energii, wiele krajów z powodzeniem przełożyło własne informacje o energii na wspólną międzynarodową miarę emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Dziś kraje porzuciły stare serie danych lub zrezygnowały ze śledzenia niektórych źródeł energii. Powody są takie jak: podleganie autorytetowi innej organizacji rządowej, brak finansowania i zainteresowania politycznego, brak ustalonych zasad śledzenia niektórych opcji energetycznych (takich jak technologie pozasieciowe lub niektóre formy bioenergii). Globalne informacje energetyczne mogłyby skorzystać z bardziej zdefiniowanej i kompleksowej taksonomii energetycznej.

Pokazując wyraźne podziały tego, co jest odnawialne, a co nie, kraje i analitycy łatwiej zrozumieliby węgiel emitowany przez każdy podsektor energii, zapewniając odpowiedniejsze zalecenia lokalne, które spełniają potrzeby krajów, aby przyspieszyć ich transformację energetyczną.

W tym celu Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) przygotowała nowy system klasyfikacji różnych źródeł energii, które mogą służyć jako nowa mapa, pomagająca przechodzić przez zawiłości transformacji energetycznej. Taksonomia IRENA pomija energię elektryczną i ciepło, ale proponuje sposób dopasowania wodoru i amoniaku do źródeł energii. Chociaż działania może nie być natychmiastowe, ponieważ te cząsteczki są takie same niezależnie od ich źródeł, są one zróżnicowane między źródłami odnawialnymi i nieodnawialnymi. W rzeczywistości ta metoda jest już powszechna w elektryczności i cieple, a ułamek pochodzi ze źródeł odnawialnych, domyślnie oznaczonych.

Wdrożenie takiej taksonomii będzie wymagało wielu prac, co obejmuje rekaregację i dostosowanie danych historycznych oraz większą współpracę międzynarodową. Ale innowacje napędzają zmiany technologiczne, a wraz z nimi pojawiają się nowe sposoby grupowania energii. Harmonizacja danych w różnych krajach i czasie przyniesie większą jasność złożonego i dynamicznego sektora energetycznego, umożliwiając krajom skuteczniejsze poruszanie się po dyskusjach energetycznych, dzięki lepszym i bardziej szczegółowym informacjom, które odblokowałyby wnikliwe i zmieniające życie decyzje. Nie ma innego wyjścia, niż dopracowywanie i aktualizowanie tej pracy w miarę pojawiania się międzynarodowych dyskusji.

Źródło: Internetional Renewable Energy Agency

Skorzystano z tłumaczenia maszynowego

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W elektroenergetyce do 2035 r., w ciepłownictwie – do 2040. Trzeci sektor wzywa do odejścia od gazu (24 maja 2024)Ułatwienia dla OZE priorytetem dla KE. Zalecenia dla państw członkowskich (24 maja 2024)Hybrydowe Systemy Energetyczne – elastyczność i optymalizacja (24 maja 2024)Zrównoważony rozwój a kryteria niecenowe w systemie aukcyjnym dla morskiej energetyki wiatrowej (23 maja 2024)Oto najaktywniejsze spółki i maklerzy 2023 roku według TGE i IRGiT (22 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony