Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.05.2024 23 maja 2024

KE przyjmuje wstępne porozumienie ws. przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącym ze statków

   Powrót       16 lutego 2024       Odpady   

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte wczoraj przez Parlament Europejski i Radę, dotyczące zmiany dyrektywy 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji za przestępstwa związane z zanieczyszczeniami. Współprawodawcy uzgodnili dostosowanie dyrektywy do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (konwencja Marpol) oraz rozszerzenie zakresu dyrektywy na więcej rodzajów substancji zanieczyszczających odprowadzanych do morza, takich jak ścieki i śmieci.

Nowe przepisy będą bardziej przejrzyste. Informacje na temat przestępstw związanych z zanieczyszczaniami na europejskich morzach i odpowiednio nakładanych za te przestępstwa karach karach, będą udostępniane w internecie. Ponadto, dostępne będą informacje na temat sposobu, w jaki organy nadbrzeżne sprawdziły potencjalny wyciek. Poprawka wyjaśnia stosowanie kar administracyjnych w celu zwiększenia ich skuteczności: na przykład, przy nakładaniu kar przez państwa członkowskie będą brane pod uwagę: wielkość nielegalnego zrzutu, jego wpływ na środowisko lub możliwości finansowe odpowiedzialnego podmiotu. Organy państw członkowskich będą dysponowały silniejszymi narzędziami czy platformami wymiany informacji i doświadczeń. Przykładowo - usprawniony zostanie satelitarny nadzór zanieczyszczeń pochodzących ze statków (CleanSeaNet – baza danych EMSA dotycząca nadzoru i wymiany informacji), co zapewni lepszą rozdzielczość.

Wszystkie nowe środki wzmacniają efekt odstraszający i przyczyniają się do zapobiegania zanieczyszczeniom mórz europejskich.

Kolejne kroki

Porozumienie polityczne osiągnięte wczoraj musi jeszcze zostać formalnie przyjęte. Po zakończeniu tego procesu przez Parlament Europejski i Radę nowe przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdą w życie 20 dni później. Państwa członkowskie będą miały 30 miesięcy na transpozycję dyrektywy do prawa krajowego.

Kontekst ogólny

Omawiane przepisy zostały przedstawione w czerwcu 2023 r. w ramach pakietu dotyczącego bezpieczeństwa morskiego, który stanowi wynik zaangażowania Komisji w zrównoważoną i inteligentną mobilność.

Dyrektywa jest poddawana przeglądowi po raz drugi. W 2009 r. została zmieniona, by móc dodać do niej sankcje karne. W trakcie obecnego przeglądu usunięto przepisy karne i przeniesiono je do nowej dyrektywy w sprawie przestępstw przeciwko środowisku, która aktualnie obejmuje przestępstwo związane z nielegalnym zanieczyszczeniem pochodzącym ze statków oraz sankcje karne za zanieczyszczenia pochodzące ze statków.

Jak określono w Europejskim Zielonym Ładzie, strategii na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności oraz planie działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, Komisja ma wizję wprowadzenia żeglugi na ścieżkę prowadzącą do zerowych emisji, zanieczyszczeń i wypadków.

Źródło: Komisja Europejska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

257 mln zł na zatrudnienie po węglu. Konkrety z Wielkopolski Wschodniej (16 maja 2024)EBI stawia na projekty niskoemisyjnej energetyki i bezpieczeństwa (13 maja 2024)2,018 bln euro na zieloną transformację. Przewodnik dla polskich przedsiębiorstw (29 kwietnia 2024)PE przyjął nowe cele redukcyjne CO2 dla ciężarówek i autobusów (11 kwietnia 2024)Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony