Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.02.2024 29 lutego 2024

Rusza reforma w kwestii GOZ. Co obejmie nowy pakiet KE?

KE opublikowała nowy pakiet ws. GOZ. Podjęła w nim m.in. kwestię greenwashingu, fast fashion czy prawa konsumentów. Podjęcie bardziej zrównoważonych wyborów ma ułatwić cyfrowy paszport produktu. Będzie obowiązywał także produkty importowane.

   Powrót       31 marca 2022       Zrównoważony rozwój   
gospodarka o obiegu zamkniętym

Komisja Europejska opublikowała wczoraj (30 marca 2022 r.) zestaw inicjatyw(1), które mają przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ). Jak podaje KE w komunikacie prasowym, celem pakietu jest ustanowienie zrównoważonych produktów normą w UE oraz walka z tzw. greenwashingiem. - Zgodnie z zapowiedzią zawartą w Planie działań na rzecz gospodarki cyrkularnej, Komisja proponuje nowe przepisy, dzięki którym prawie wszystkie dobra materialne na rynku UE staną się bardziej przyjazne dla środowiska w całym cyklu życia - od fazy projektowania, poprzez codzienne użytkowanie, aż po ponowne wykorzystanie i wycofanie z eksploatacji – wskazano.

W skład pakietu wchodzi:

  • Inicjatywa na rzecz zrównoważonych produktów mająca na celu zwiększenie obiegu zamkniętego produktów na rynku UE, w tym wniosek ustawodawczy dotyczący rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów (ang. Ecodesign for Sustainable Products Regulation),
  • Strategia na rzecz zrównoważonych tekstyliów o obiegu zamkniętym (ang. EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles),
  • Propozycja przepisów wzmacniających pozycję konsumentów poprzez zmianę dyrektywy w sprawie praw konsumentów (ang. Consumer Rights Directive),
  • Propozycja zmiany rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (ang. Construction Products Regulation, CPR).

Cyfrowy paszport produktu

We wniosku dotyczącym rozporządzenia ws. ekoprojektu KE wyznacza nowe wymagania. Ich celem jest zrównoważona produkcja wyrobów sprzedawanych na rynku UE, tak by były one „trwalsze, niezawodne, wielokrotnego użytku, nadające się do naprawy i recyklingu, a także energooszczędne i zasobooszczędne”. Rozporządzenie ma się opierać na tym samym podejściu, co obecna dyrektywa ws. ekoprojektu.

Określone mają zostać ponadto wymogi informacyjne dla produktów, tak by konsumenci mogli dokonywać bardziej zrównoważonych wyborów. - Wszystkie wyroby podlegające regulacji będą posiadać tzw. cyfrowy paszport produktu (…). Informacje o produkcie mogą również przyjąć formę "klas właściwości użytkowych" - np. od A do G - aby ułatwić porównywanie produktów, ewentualnie w formie etykiety. Funkcjonowałoby to podobnie do powszechnie uznawanej obecnie unijnej etykiety energetycznej i byłoby wykorzystywane np. do przyznawania punktów za naprawialność – wskazuje KE.

Jakie produkty zostaną objęte przepisami rozporządzenia? Jak wskazuje KE, wstępna ocena wykazała, że w pierwszej kolejności prace dotyczyć będą wyrobów tekstylnych, mebli, materacy, opon, detergentów, różnego rodzaju farb i smarów, a także produktów pośrednich takich jak żelazo, stal i aluminium. Lista ta może jednak zostać znacznie rozszerzona - wkrótce rozpocząć się mają konsultacje społeczne na temat kategorii produktów. To pozwoli określić priorytet w ramach pierwszego planu prac dotyczącego rozporządzenia. - Aby uwzględnić indywidualne cechy i specyfikę produktów, zasady będą ustalane produkt po produkcie. Jeśli jednak istnieją wystarczające elementy wspólne dla niektórych produktów (takich jak urządzenia elektroniczne lub tekstylia), można ustalić zasady obejmujące grupy produktów jednocześnie. Raz ustalone zasady będą miały jednakowe zastosowanie do wszystkich produktów wprowadzanych na rynek UE, niezależnie od ich pochodzenia – wyprodukowanych w UE lub importowanych – wyjaśnia KE.

Sektor mody pod lupą

W ramach Strategii na rzecz zrównoważonych tekstyliów określono plany KE dotyczące wdrożenia nowych polityk mających na celu zwiększenie trwałości, naprawialności, wielokrotnego użytku i recyklingu wyrobów włókienniczych. Strategia zwraca dużą uwagę na problem tzw. fast fashion, w tym także kwestie związane z niszczeniem niesprzedanych wyrobów. Jak wynika z informacji KE, praktyka ta „pod pewnymi warunkami” ma zostać wkrótce zakazana.

Wśród propozycji znajdują się m.in. nowe wymogi prawne ustalające obowiązkowe minimum dotyczące włączenia do wyrobów włókienniczych włókien pochodzących z recyklingu, a także przepisy dotyczące cyfrowego paszportu produktów tekstylnych. Strategia zakłada także wdrożenie przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producentów wyrobów tekstylnych oraz wprowadzenie, w ramach przeglądu dyrektywy ramowej ws. odpadów zaplanowanej na 2023 r., zachęt ekonomicznych „mających na celu uczynienie produktów bardziej zrównoważonymi”.

- Teraz musimy dopilnować, aby działania określone w tej strategii przełożyły się na rzeczywistą odpowiedzialność przemysłową wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości, oraz aby nie było klauzul zwalniających z odpowiedzialności, jeśli chodzi o niszczenie towarów – skomentowała Emily Macintosh, Policy Officer ds. Tekstyliów w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska (EEB).

Greenwashing na kontrolowanym

Działania KE koncentrować mają się także na prawach konsumentów. W tym celu Komisja proponuje zmianę dyrektywy w sprawie praw konsumentów, tak by zobowiązać przedsiębiorców do dostarczania konsumentom informacji na temat trwałości produktów i możliwości ich naprawy. KE zaproponuje ponadto kilka poprawek do dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych (ang. Unfair Commercial Practices Directive, UCPD). Lista cech produktów, co do których przedsiębiorca nie może wprowadzać konsumentów w błąd, zostanie rozszerzona o informacje na temat wpływu produktu na środowisko, a także jego trwałość i możliwość naprawy. Natomiast lista zakazanych nieuczciwych praktyk handlowych ma zostać rozszerzona m.in. o składanie oświadczenia środowiskowego na temat całego produktu, gdy tak naprawdę dotyczy ono tylko określonej cechy wyrobu czy nieinformowanie o wprowadzonych funkcjach ograniczających trwałość produktów. - Producenci i sprzedawcy sami zdecydują o najwłaściwszym sposobie przekazania tych informacji, czy to na opakowaniu, czy w opisie produktu na stronie internetowej – wyjaśnia KE.

Działania mające na celu poprawę wiarygodności oświadczeń i etykiet dotyczących zrównoważonego rozwoju, jak wskazuje EEB, są niezwykle istotne – prowadzone w tym zakresie badania wskazują, że nawet 42 proc. tego typu oświadczeń może zawierać potencjalnie fałszywe lub zwodnicze informacje.

Recykling w budownictwie

Ostatnim elementem pakietu KE jest propozycja zmian w rozporządzeniu ws. wyrobów budowlanych. Zgodnie z proponowanym rozporządzeniem producenci będą musieli dostarczać informacje środowiskowe o cyklu życia swoich wyrobów budowlanych. Ponadto będą musieli spełnić szereg obowiązków, w tym m.in. wykorzystywać materiały nadające się do recyklingu czy przestrzegać zobowiązań dotyczących minimalnej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Szczegóły tutaj:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2013

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogaz i trigeneracja. Wod-kan wie, jak wykorzystać swój potencjał energetyczny (27 lutego 2024)Lasy Państwowe dla klimatu to też termomodernizacja i optymalizacja zużycia energii (27 lutego 2024)Świat polubił systemy kaucyjne. Przegląd globalnych nastrojów z ostatniego dwudziestolecia (20 lutego 2024)Recykler galernikiem GOZ-u? Dobre praktyki w recyklingu tworzyw sztucznych (15 lutego 2024)Anita Sowińska: spalarnie uzupełnieniem, a nie kluczowym elementem systemu odpadowego (08 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony