Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Komisja przychylna GMO

Komisja Europejska wydała 5 decyzji ws. dopuszczenia do obrotu produktów zmodyfikowanych genetycznie, znajdują się wśród nich 2 dotyczące bawełny oraz 3 dotyczące kukurydzy. Jednym z wnioskodawców był koncern znany ze stosowania glifosatu.

   Powrót       11 lipca 2017       Ryzyko środowiskowe   

Debata o GMO (ang. Genetically Modified Organism)(1) jest ciągle żywa, a różne państwa i przedsiębiorstwa przedstawiają odmienne opinie na temat korzyści bądź szkodliwości żywności modyfikowanej genetycznie. Polska od dawna wyraża swój sprzeciw względem GMO, zarówno w kwestii upraw, jak i obrotu na terenie kraju. Polska już w 2013 roku wystąpiła o wyłączenie swojego terytorium z zasięgu upraw GMO. Ostatnio, ze względu na wymagania unijne, uchwalone zostały przepisy o zasadach ewentualnej uprawy GMO w kraju. Należy jednak szczerze przyznać, że są one dość restrykcyjne i w praktyce niemal zupełnie blokują wprowadzenie takich upraw w kraju. Polska nie jest jedynym krajem w Unii, który stoi na stanowisku przeciwnym GMO. Swój sprzeciw wobec GMO regularnie wyrażają także organizacje pozarządowe oraz wielu konsumentów.

Komisja Europejska zezwala na obrót zmodyfikowanej bawełny i kukurydzy

Tymczasem Komisja podejmuje decyzje o rozszerzeniu listy zmodyfikowanych produktów dopuszczonych do obrotu. 4 lipca br. na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja zezwoliła na obrót produktów (także żywności i paszy) zawierających, składających się lub wyprodukowanych z:

O wydanie zezwoleń na obrót produktów zawierających wymienione modyfikacje wnioskowały handlujące nimi przedsiębiorstwa. Warto dodać, że takie produkty dostępne w sklepach muszą być odpowiednio oznakowane. Z drugiej strony wprowadzane są również specjalne oznakowania, których zadaniem jest wyróżnienie produktów całkowicie wolnych od GMO.

Niedawna dyskusja o glifosacie

Jednym z przedsiębiorstw wnioskujących o dopuszczenie swoich genetycznie modyfikowanych produktów jest koncern Monsanto. Tym razem zabiegał on o odnowienie autoryzacji dotyczącej kukurydzy MON 810 i otrzymał pozytywną opinię. Koncern jest jednak znany z innej sprawy, która podzieliła międzynarodowe instytucje. Chodzi tutaj o środek chwastobójczy, w którego składzie znajduje się glifosat – substancja podejrzewana o działanie kancerogenne.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Komisja Europejska udostępnia informacje na temat GMO oraz obowiązujących przepisów i podejmowanych decyzji
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo_en

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ostrzejsze kary za przestępstwa przeciw środowisku. Co zatwierdził Sejm? (25 lipca 2022)PE podzielony w ocenie strategii dla bioróżnorodności i rolnictwa zaprezentowanych przez KE (21 maja 2020)Do 22 maja trwają konsultacje programu współpracy Ministerstwa Klimatu z organizacjami pozarządowymi (21 kwietnia 2020)Od Nowego Roku nowe znaki graficzne dla produktów bez GMO (07 listopada 2019)Znamy przedstawicieli NGO-sów w Komisji ds. GMO (26 sierpnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony