Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Finał konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dot. zarządzania gospodarką wodną

Zakończyły się konsultacje społeczne aktualizacji Planów gospodarowania wodami oraz Planów zarządzania ryzykiem powodziowym. W trakcie konsultacji wpłynęło ponad 2 tys. wniosków i uwag. Dokumenty przyjęte mają zostać wraz z początkiem 2022 r.

   Powrót       19 listopada 2021       Woda   

PGW Wody Polskie informują, że zakończono konsultacje dwóch ważnych projektów planistycznych dotyczących gospodarki wodnej. Mowa o aktualizowanych po raz drugi Planach gospodarowania wodami (IIaPGW) oraz aktualizowanych po raz pierwszy Planach zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). Dokumenty te wraz z Planem przeciwdziałania skutkom suszy, „to kluczowy element skutecznego zrządzania gospodarką wodną w kraju”.

Czytaj też: Waży się gospodarowanie wodami w Polsce. Potrzebna zmiana definicji działań utrzymaniowych

Wartość przedsięwzięć zaplanowanych w obu dokumentach wynieść ma około 74 mld zł. Dokumenty te finansowane są ze środków z budżetu państwa oraz Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Baza aktów prawnych Teraz Środowisko

Aktualizacja zarówno Planów gospodarowania wodami, jak i Planów zarządzania ryzykiem powodziowym wynika z przepisów zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej. Z treścią dyrektyw zapoznać można się w zakładce Prawo (dostępna po kliknięciu w tekst).

W trakcie konsultacji wpłynęło ponad 2 tys. wniosków i uwag

Podsumowanie dotyczące przeprowadzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie konsultacji społecznych odbyło się na konferencji, która miała miejsce w dniach 17-18 listopada br. Jak poinformowano wówczas, łącznie w spotkaniach konsultacyjnych (które z uwagi na obostrzenia pandemiczne odbywały się w formule on-line) uczestniczyło 3,5 tys. interesariuszy, którzy zgłosili ponad 2 tys. wniosków i uwag. Jak informują Wody Polskie, uwagi i opinie zgłaszane były przez przedstawicieli administracji publicznej różnych szczebli, a także instytucje centralne oraz organizacje społeczne, w tym pozarządowe i społeczności lokalne.

Aktualizacja Planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Projekt aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym konsultowany był podczas 31 spotkań on-line. Udział w nich wzięło ponad 2,5 tys. interesariuszy, którzy w ramach konsultacji zgłosili około 800 wniosków i uwag. Zdecydowana większość uwag dotyczyła działań planowanych w obszarze dorzecza Wisły - 855 zaplanowanych działań, natomiast dla dorzecza Ordy przewidziano ich 254. – Ta wyraźna dysproporcja bierze się z faktu, że w zarządzaniu ryzykiem powodziowym Odra wyprzedza Wisłę o wiele lat i dziesiątki zrealizowanych tam przedsięwzięć. Teraz czas na intensyfikację działań przeciwpowodziowych na królowej polskich rzek – mówił prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Największe zainteresowanie – jak dodał Daca - towarzyszyło konsultacjom dotyczącym obszaru dorzecza Wisły w obszarze zlewni Prądnika oraz Wisły Sandomierskiej.

Jak dodają Wody Polskie, „na ostatecznej liście projektu aPZRP znalazło się ponad 1,1 tys. działań, które mają zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców zagrożonych terenów”. Realizacji wszystkich założonych w aPZRP działań kosztować ma łącznie około 48 mld zł.

Aktualizacja Planów zarządzania wodami

Konsultacje społeczne IIaPZW miały miejsce podczas 15 spotkań on-line, podczas których „odnotowano obecność ponad 3,5 tys. osób, z których tysiąc wzięło w nich aktywny udział”. Jak informują Wody Polskie, „duży nacisk w opracowywaniu IIaPGW położono na działania służące poprawie warunków hydromorfologicznych oraz zapewnieniu drożności rzek dla migracji gatunków ryb dwuśrodowiskowych, z uwzględnieniem obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym”. - W sumie w projektach IIaPGW na obszarach dorzeczy zaplanowano ponad 24 tys. działań naprawczych dla ponad 3,6 tys. jednolitych części wód: rzecznych, jeziornych, zbiornikowych, przejściowych, przybrzeżnych i podziemnych – wskazują w komunikacie prasowym Wody Polskie.

Wartość zaplanowanych działań w IIaPGW oszacowano na blisko 26 mld zł.

Kiedy dokumenty zostaną przyjęte?

Oba projekty - IIaPGW oraz aPZRP - uzupełnione o uwagi zgłaszane podczas konsultacji społecznych, przyjęte mają zostać w drodze rozporządzeń ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Jak zapewniano podczas konferencji, ma to mieć miejsce „na początku 2022 r.”.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak zaopiekować się wodą w mieście - strategia włodarzy polskich miast (13 kwietnia 2023)Co z tą Odrą? (27 marca 2023)Straty wody udaje się w Polsce ograniczyć, technologia pomaga (28 lutego 2023)Edukacja klimatyczna niejedno ma imię (13 grudnia 2022)Ponad 50 organizacji żąda zmian w gospodarce wodnej (28 października 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony