Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Smart narzędzia, czyli o instrumentach wsparcia dla rozwoju idei smart city w Polsce

a+a-    Powrót       10 października 2019       Zrównoważony rozwój   

16 największych miast realizuje strategie bądź elementy smart miasta – wynika z danych resortu rozwoju. Poza nimi istnieje grupa kilkunastu średnich miast, które równie aktywnie działają w obszarze smart city.

Resort rozwoju przedstawił obszerne wyjaśnienia dotyczące sposobów oraz instrumentów wspierania idei miast inteligentnych w Polsce. Była to odpowiedź na interpelację złożoną przez grupę posłów Kukiz 15. MIiR przypomniał m.in., że pojęcie miasta inteligentnego nie ma jednej, obowiązującej prawnie definicji. Resort podkreślił jednak, że w Polsce promowana jest wielopłaszczyznowa koncepcja miast inteligentnych, której przyświeca wspólny cel, jakim jest podnoszenie jakości życia mieszkańców miast.

- Dlatego też trudno mówić o jednym, modelowym sposobie rozwijania miasta inteligentnego. Jednocześnie trudno jednoznacznie wskazać liczbę miast, które realizują przedsięwzięcia związane z modelem miasta inteligentnego – zaznaczyło ministerstwo.

Rośnie liczba smart cities

Wskazano przy tym, że liczba miast świadomie wprowadzających elementy smart city do swoich strategii rozwojowych rośnie. Zdaniem MIiR, na podstawie doświadczeń współpracy z miastami i monitorowania różnych rozwiązań, innowacji społecznych czy technologicznych można stwierdzić, że 16 największych miast (powyżej 200 tys. mieszkańców) realizuje strategie bądź elementy smart miasta. Poza nimi resort wyróżnił grupę kilkunastu średnich miast, które równie aktywnie działają w obszarze smart city, podejmując samodzielnie konkretne działania oraz aktywnie uczestnicząc w różnego typu wydarzeniach poświęconych tej tematyce.

MIiR wymienił także grupę 25 miast (15 miast średnich, 8 małych i 2 dużych) laureatów konkursu pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, które rozpoczęły właśnie realizację projektów, w ramach których wypracują modelowe rozwiązania promowane potem wśród wszystkich samorządów.

Konkurs HUMAN SMART CITIES

Zdaniem resortu o ile wśród większych polskich miast świadomość i potrzeba realizacji przedsięwzięć z zakresu smart city jest duża, to w przypadku średnich i małych jednostek istnieje potrzeba edukacji i wsparcia w tym zakresie. Zadanie takie ma realizowany od 2018 r. konkurs „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, skierowany do samorządów. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie do wdrożenia w miastach, inteligentnych i pilotażowych rozwiązań technologicznych, a także innowacji społecznych, które posłużą lepszemu zarządzaniu i organizacji tkanki miejskiej i w efekcie uczynią miasto miejscem bardziej przyjaznym do życia.

Projekt Urban Lab i program „Rozwój lokalny”

Promować ideę smart city wśród samorządów ma także projekt Urban Lab. Obecnie wdrażany jest w dwóch miastach – Gdyni i Rzeszowie (rozpoczęło się wdrożenie pierwszego z planowanych pilotaży – w Gdyni) i koordynowany jest przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Doświadczenia wypracowane w pilotażowych projektach mają zaowocować dobrymi praktykami umożliwiającymi rozprzestrzenienie idei smart city i Urban Lab na inne miasta.

W dniu 6 maja br. uruchomiono nabór dla 255 miast średnich w ramach programu „Rozwój lokalny” (o wartości 117,6 mln euro), finansowanego ze środków Mechanizmów Finansowych: EOG i Norweskiego 2014-2021, w wyniku którego złożono 213 zarysów projektów. W kontekście smart city wśród celów postawionych przed Programem znalazło się między innymi: - wzmocnienie zdolności JST do efektywniejszego zarządzania miastem i kreowania polityki jego rozwoju zgodnie z ideą human smart city; - wzmocnienie zdolności JST do tworzenia trwałych mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców oraz podmiotów publicznych i prywatnych w zarządzanie miastem zgodnie z ideą human smart city.

Program jest więc kontynuacją i uzupełnieniem ww. konkursu Human Smart Cities i przyczyni się do tworzenia rozwiązań inteligentnych w polskich miastach.

Partnerska Inicjatywa Miast i współpraca na forum V4

Rozwój inteligentnych rozwiązań w polskich miastach jest także pośrednio wspierany przez projekt strategiczny Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pod nazwą Partnerska Inicjatywa Miast (PIM). Wskazuje on m.in. na potrzebę aktywizacji rozwoju i poprawę sprawności funkcjonowania miast i realizuje między innymi cele Krajowej Polityki Miejskiej (KPM). MIiR podkreśla, że zgodnie z potrzebą szerszej współpracy na rzecz rozwoju inteligentnych rozwiązań podjęto również współdziałanie w ramach krajów Grupy Wyszehradzkiej w celu wspierania projektów i działań związanych z inteligentnymi miastami. W tym celu w marcu br. w Bratysławie na forum V4 uzgodniono wspólne 6 stanowisko na rzecz dalszej współpracy. Dzięki temu możliwa będzie wymiana najlepszych praktyk z korzyścią dla polskich samorządów.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W polskim krajobrazie dominuje chaos przestrzenny (07 kwietnia 2020)XI Smart City Forum w marcu (21 lutego 2020)Startuje UK-Polish TechChallenge. Poszukiwane są innowacyjne rozwiązania dla branży fintech oraz cleantech (31 stycznia 2020)Już w przyszłym tygodniu ruszają 31. Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM (03 października 2019)Kielecki projekt promujący ideę smart city uzyskał 1,7 mln zł dotacji (01 października 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony