Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Jak liczyć poziomy recyklingu frakcji bio? MKiŚ wyjaśnia

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśniło, w jaki sposób gminy powinny interpretować przepisy rozporządzenia ws. poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów ulegających biodegradacji.

   Powrót       06 marca 2023       Odpady   

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) wyjaśnia, w jaki sposób należy interpretować przepisy rozporządzenia ws. sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w odniesieniu do odpadów o kodach 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji), 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji), 19 05 03 (kompost nieodpowiadający wymaganiom – nienadający się do wykorzystania). Zapytanie w tej sprawie skierował do MKiŚ poseł Dariusz Olszewski (PiS).

W 831 gminach z 11 województw nie osiągnięto w 2020 r. wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Tylko na Mazowszu wydano dotąd 87 decyzji ostatecznych na kwotę ponad 1,7 mln zł. Więcej na ten temat w artykule pt. Samorządy vs. recykling. Gminy nie podołały, więc sypią się kary pieniężne.

W odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister Jacek Ozdoba wyjaśnia, że „nadrzędną zasadą zaliczania odpadów komunalnych do odpadów komunalnych poddanych przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu, jest faktyczne poddanie tych odpadów procesowi przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu”. Jak dodał, w obliczeniach należy uwzględniać masę odpadów wprowadzonych do danego procesu: przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu w danym roku kalendarzowym (definicje wskazanych procesów zawarte są w ustawie z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach).

Odpady o kodach 20 01 08 oraz 20 02 01

Wiceminister Ozdoba wskazuje, że odpady o kodach 20 01 08 oraz 20 02 01 „obecnie i do dnia 31 grudnia 2026 r. można zaliczać do odpadów poddanych recyklingowi, o ile zostały poddane obróbce tlenowej lub beztlenowej i spełniają warunki dotyczące zaliczania masy odpadów komunalnych do odpadów poddanych recyklingowi określone w rozporządzeniu, nawet jeżeli nie zostały zebrane selektywnie”. - Po tym dniu, odpady o kodzie 20 01 08 oraz 20 02 01, będzie można zaliczać do odpadów poddanych recyklingowi, o ile zostały poddane obróbce tlenowej lub beztlenowej i spełniają warunki dotyczące zaliczania masy odpadów komunalnych do odpadów poddanych recyklingowi określone w rozporządzeniu, tylko jeżeli zostały zebrane selektywnie – wskazuje Ozdoba.

Jak podkreślono, przepisy rozporządzenia dopuszczają zaliczanie mas odpadów o kodach 20 01 08 oraz 20 02 01 wprowadzonych do procesu recyklingu, jak i tych po sortowaniu. - Przy czym w tym drugim przypadku należy wziąć pod uwagę, że masa materiałów lub substancji usuwanych w następujących po sortowaniu procesach poprzedzających recykling i niepoddawanych następnie recyklingowi nie zostanie zaliczona do masy odpadów komunalnych zgłaszanych jako poddane recyklingowi – dodaje.

Czytaj też: Kolejne reformy sektora odpadów w planach, a Polska wciąż nie uporała się z poprzednimi

Odpady o kodzie 19 05 03

Wiceminister Ozdoba wyjaśnia przy tym, że aby zaliczyć dane odpady komunalne ulegające biodegradacji do łącznej masy odpadów poddanych przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu, w wyniku ich obróbki tlenowej lub beztlenowej musi powstać kompost, materiał pofermentacyjny lub inny materiał, który będzie wykorzystany jako produkt, materiał lub substancja, które nie są odpadami.

- Należy zauważyć, że w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach jest mowa o odpadzie o kodzie ex19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) wytworzony z odpadów zielonych i innych bioodpadów zbieranych selektywnie. Nie jest to odpad powstający np. po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych i nie jest to odpad o kodzie 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom. W odniesieniu do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy o odpadach, w przypadku odpadu o kodzie 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) może być on stosowany do rekultywacji biologicznej zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i zwałowisk skał płonnych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego lub ich części (tak zwanej okrywy rekultywacyjnej), przy czym grubość warstwy stosowanych odpadów powinna być uzależniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń – wyjaśniono.

Czytaj też: Biogazownie komunalne wyrosną jak grzyby po deszczu? Rusza program wsparcia

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biometan elementem sine qua non zrównoważonego rozwoju firmy i kraju (03 kwietnia 2024)Zmienią się oznaczenia produktów chemicznych i kosmetyków (07 grudnia 2023)EKO Technologie dla przedsiębiorstw XXI wieku (20 października 2023)Piotrków Trybunalski: Dofinansowanie z programu Energia Plus dla OZE (18 sierpnia 2023)Biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych. Dane za 2020 r. (21 czerwca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony