Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.04.2024 22 kwietnia 2024

MKiŚ rozpoczyna współpracę z organizacjami pozarządowymi. Środowisko dla Rozwoju

   Powrót       15 marca 2024       Zrównoważony rozwój   

Resort klimatu i środowiska zainaugurował projekt platformy współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi i naukowcami. Platforma ma włączyć te środowiska w proces decyzyjny i wypracowanie wspólnych rozwiązań dotyczących np. ochrony powietrza, klimatu czy bioróżnorodności.

Szefowa MKiŚ Paulina Hennig-Kloska na czwartkowej konferencji w Warszawie, podkreśliła, że otwiera się nowy rozdział w dziejach ministerstwa związany z rozpoczęciem szerokiego dialogu z interesariuszami. Minister zauważyła, że opracowywane w resorcie kierunki zmian m.in. w obszarze klimatu i energii „będą na lata rzutować na jakość naszego życia” i na konkurencyjność polskiej gospodarki. Zwróciła uwagę, że przy zmieniających się warunkach klimatycznych trzeba zmienić podejście do życia i to, jak korzystamy z zasobów. Podkreśliła jednak, że transformacja klimatyczno-energetyczna w Polsce musi posłużyć do poprawy jakości życia i nie może doprowadzić do wykluczenia ludzi poza nawias.

Hennig-Kloska zauważyła, że ze względu na wyzwania jakie przed nami stoją, konieczny jest dialog z organizacjami pozarządowymi, naukowcami, samorządami oraz trzecim sektorem, by włączyć je w wypracowywanie wspólnych projektów i decyzji.

Obejrzyj relację z konferencji inaugurującej Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju.

Uczestnicząca w inauguracji platformy wiceszefowa MKiŚ Urszula Zielińska wyjaśniła, że współpraca z interesariuszami ma przebiegać na różnych polach i w różnej formie. Jak poinformowała, w ramach platformy mają odbywać się spotkania, konferencje oraz krajowe i zagraniczne wizyty studyjne. Przygotowywane mają być również ekspertyzy i analizy. Uczestnicy platformy mają również opiniować krajowe i zagraniczne dokumenty, a także brać udział w szkoleniach. Zielińska wskazała ponadto na pięć obszarów tematycznych, które obejmować ma platforma współpracy. Są nimi: ochrona powietrza, adaptacja do zmian klimatu, ochrona przyrody oraz zachowanie różnorodności biologicznej, środowiskowe aspekty projektów finansowanych ze środków UE, szersze włączenie organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego w proces decyzyjny. Przykładowo, w „ochronie powietrza” jako kluczowe wyzwania wskazano dotrzymanie norm jakości powietrza, czy przygotowanie odpowiednich narzędzi finansowych służących poprawie jakości powietrza. Z kolei w „adaptacji do zmian klimatu” wskazano m.in. na konieczność zwiększenia odporności społeczeństwa oraz gospodarki na obecne i prognozowane zmiany klimatu. Zwrócono też uwagę na zmniejszenie strat powodowanych przez ekstremalne zjawiska pogodowe.

Zielińska przywołała analizy Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, zgodnie z którymi każdego roku Polska z powodu ekstremalnych zjawisk traci 6 mld zł. Według IOŚ w ciągu dwóch dekad straty te mogły wynieść ok. 115 mld zł.

Źródło:

©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony