Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.10.2021 23 października 2021

Nawet 9 złotych za godzinę parkowania w centrum miasta

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym przewiduje łącznie zmiany w 19 różnych ustawach. Odczują je jednak nie tylko zainteresowani realizacją inwestycji w tej formule, ale nawet zwykli kierowcy.

   Powrót       23 marca 2018       Transport   

W wyniku wszystkich wszczętych postępowań w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego od 2009 r. do końca czerwca 2017 r. zawarto w Polsce 116 umów o wartości 5,8 mld zł. Jedynie 26 proc. postępowań zakończyło się podpisaniem umowy, co pokazuje dużą nieskuteczność procedury wyboru partnera prywatnego. Dominującym trybem postępowania w przypadku zawartych umów PPP były koncesje, które stanowiły 2/3 rynku PPP. Sektory z największą liczbą zawartych umów to: sport i turystyka (17 umów i 15 proc. rynku), infrastruktura transportowa (15 umów i 13 proc.), efektywność energetyczna (14 umów i 11 proc.) i gospodarka wodno-kanalizacyjna (1 umowa i 11 proc.). Widząc w formule PPP niewykorzystany potencjał, rząd postanowił dokonać w niej solidnego przemeblowania. Część zawartych w projekcie nowelizacji ustawy(1) zmian może w przyszłości dotyczyć podmiotów z sektora ochrony środowiska.

Może, chociaż nie musi być drożej

Ochrony środowiska będą dotyczyć przede wszystkim zmiany w ustawie z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Projektowane przepisy polegają bowiem na podniesieniu limitu opłat za parkowanie w centrach miast. Co istotne, wejście w życie ustawy nie oznacza automatycznego podniesienia opłat za parkowanie, ale nadal uzależnia ich wysokość od decyzji władz gmin (miast), o czym jednoznacznie stanowi art. 13b ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. będą mogły ponadto tworzyć w centrach tzw. śródmiejskie strefy parkowania, w których stawki opłat będą nawet trzykrotnie większe niż w pozostałych strefach. W strefie płatnego parkowania opłaty nadal będzie można pobierać tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku), natomiast w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania opłaty będzie można pobierać także w weekendy (jeśli zdecyduje tak gminny samorząd). Projekt nowelizacji uzależnia wysokość opłat od minimalnego wynagrodzenia za pracę co oznacza, że w tym roku w strefie płatnego parkowania stawka za pierwszą godzinę wynosiłaby maksymalnie 3,15 zł zł/h (dzisiaj 3 zł), zaś w strefie śródmiejskiej nawet 9,45 zł/h. Dochody z opłat za parkowanie będą jak dotychczas trafiać do budżetów gmin (miast), nie zaś do budżetu państwa. - Umożliwienie ewentualnego podwyższania opłaty za parkowanie pozwoli miastom na takie kształtowanie polityki taryfowej, aby w jej efekcie zwiększyć wykorzystanie transportu publicznego i innych przyjaznych środowisku środków transportu, zwiększyć rotację istniejących miejsc parkingowych, wdrożyć skutecznie systemy wspólnego użytkowania samochodów osobowych (car-sharing), a przede wszystkim zmniejszyć natężenie ruchu w ścisłych centrach miast – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Dobre zmiany dla spółek-córek

Na projekt składają się propozycje zmiany 19 ustaw z różnych gałęzi prawa. Kluczowe dla branży mogą być np. zmiany dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanego w formie specjalnie powołanej do tego celu spółki, tzw. SPV (ang. special purpose vehicles). Dotychczasowe przepisy nie przewidują bowiem wprost możliwości powierzenia wykonywania umowy PPP spółce specjalnie powołanej do tego celu przez partnera prywatnego, np. po wyborze jego oferty. W praktyce przedsiębiorcy powołują więc dziś do życia takie spółki jeszcze przed przystąpieniem do postępowania w sprawie wyboru partnera, ponosząc jednocześnie dodatkowe koszty takiej operacji. Po przyjęciu proponowanych w nowelizacji zmian, możliwe będzie podpisanie umowy przez spółkę utworzoną przez przedsiębiorcę, którego oferta została wcześniej uznana za najkorzystniejszą. To istotna zmiana, która powinna ułatwić przede wszystkim realizację dużych inwestycji, w których zaangażowanie dużych podmiotów wymaga dziś uzyskiwania każdorazowych zgód korporacyjnych dla realizacji choćby drobnych obowiązków administracyjnych.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym oraz niektórych innych ustaw
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/5A51AFA87E2FF49DC1258250004F93D1/%24File/2333.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Optymalizacja procesów dotacyjnych szansą na efektywne wydawanie środków publicznych (07 czerwca 2021)Jak NIK ocenia działalność spółek komunalnych w województwie lubelskim? Wyniki kontroli (06 maja 2021)Państwowa Rada Ochrony Środowiska będzie mogła obradować on-line (23 marca 2021)Krakowska linia tramwajowa będzie jedną z największych inwestycji PPP w Polsce (22 grudnia 2020)Jutro startuje II Smart City Expo Poland (08 grudnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony