Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.03.2023 24 marca 2023

Co wynegocjowano ws. bioróżnorodności? Szczegóły z COP15

W trakcie Konferencji ONZ ws. Różnorodności Biologicznej (COP15) przyjęto Deklarację z Kunming, której 17 założeń ma zatrzymać biodegradację ekosystemów do 2030 roku. Kolejna odsłona wydarzenia nastąpi wiosną 2022 roku.

   Powrót       21 października 2021       Zrównoważony rozwój   

O Kongresie IUCN(1) (ang. International Union for Conservation and Nature) pisaliśmy we wrześniu br. W dyskusjach w Marsylii i w formie on-line wzięło udział 4,5 tysiąca osób. Wydarzenie stało się preludium do COP15, tj. Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Różnorodności Biologicznej (ang. Conference of Parties of UN Biodiversity Convention), której pierwsza część odbyła się w ubiegłym tygodniu w chińskim mieście Kunming. Jego hasłem przewodnim było Ekologiczna cywilizacja: budowanie wspólnej przyszłości dla życia na Ziemi.

Czy pojęcie kryzysu bioróżnorodności jest powszechnie znane?

Kryzys bioróżnorodności, na równi z kryzysem klimatu i zanieczyszczeń, jest jedną z największych bolączek ludzkości we współczesnych czasach. Czy jednak jest obecny w społecznej świadomości? Na ten temat pojawiają się zróżnicowane opinie.

Moim zdaniem w społecznej świadomości funkcjonuje kryzys bioróżnorodności - twierdzi w rozmowie z redakcją Teraz Środowisko dr Małgorzata Roge-Wiśniewska, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i pracownik Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. - Nie prowadziłam badań na ten temat, ale z moich obserwacji wynika, że poziom tej świadomości jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych grupach społecznych. Najbardziej świadome wydają się młode pokolenia. Najstarsze pokolenia cechuje zaś najmniejsza świadomość połączona z obojętnością na te tematy. (...) Niepokojące jest to, że osoby świadome kryzysu często są przekonane, że nie mają żadnego wpływu na tę sytuację - mówi. Z tymi słowami zgadza się dr Monika Szewczyk, główna specjalistka ds. biologii i ochrony środowiska w Centrum UNEP/GRID-Warszawa, która jednocześnie dodaje:

W społecznej świadomości zaistniał już kryzys klimatyczny. Przyczyniają się do tego zdarzenia o charakterze katastrofalnym: powodzie, susze, anomalie pogodowe. Widzimy i odczuwamy je na własnej skórze. Z kryzysem różnorodności biologicznej jest inaczej. Gatunki wymierają w ciszy - uważa dr Szewczyk. - Obawiam się, że aby temat zaistniał w świadomości społecznej, musimy poczuć, że idzie za nim realne zagrożenie dla ludzkiej egzystencji. Wymieranie gatunków zapylających, zwłaszcza dziko żyjących pszczół, trzmieli, motyli, budzi nasz niepokój, bo przekłada się bezpośrednio na produkcję warzyw i owoców. Jednak uzmysłowienie pełnej skali zagrożenia, jakie niesie za sobą kryzys różnorodności biologicznej, ale również jego aspektu etycznego, wymaga pokazania procesów i łańcuchów zależności, które często są skomplikowane i mało medialne - zauważa.

Z tego względu przedstawiciele państw na całym świecie gromadzą się, by dyskutować o możliwych rozwiązaniach zapobiegających katastrofie przyrodniczej.

Czytaj też: Polacy wypierają kwestię zmian klimatu? To zależy

Efekty COP15

Konferencja w dwóch odsłonach

Konferencja Stron Konwencji ONZ ws. Różnorodności Biologicznej miała się pierwotnie odbyć w październiku 2020 roku, jednakże ze względu na pandemię COVID-19 przesuwano ją dwukrotnie. Finalnie podzielono COP15 na dwa spotkania - pierwsze miało miejsce w październiku 2021 roku, a kolejne odbędzie się w dniach od 25 kwietnia do 8 maja 2022 roku.

Jakie efekty przyniósł bioróżnorodnościowy COP15 w Chinach? Co kluczowe, w trakcie spotkania przyjęto Deklarację z Kunming(2) - 17 międzynarodowych zobowiązań dotyczy odbudowy i ochrony bioróżnorodności na świecie. Wśród nich jest m.in. reforma i wyeliminowanie dotacji na inwestycje szkodliwe dla bioróżnorodności i dostarczenie finansowych narzędzi krajom rozwijającym się, by mogły sprostać wymaganiom Deklaracji. W dokumencie zawarto też punkt dotyczący implementacji Planu wdrożeniowego i planu działania na rzecz budowania potencjału dla Protokołu z Kartageny o bezpieczeństwie biologicznym i wprowadzenia w życie globalnych ram bioróżnorodności, które mają zatrzymać degradację ekosystemów do 2030 roku. Co ciekawe, zdecydowano się skierować list otwarty do sektora prywatnego biznesu, apelując do decydentów wielkich firm o zwiększone zaangażowanie na rzecz ochrony przyrody. Czy tego typu apel może być skuteczny?

Wiele osób uważa, że tego typu apele są tylko pustymi słowami. Nie zgadzam się z tą opinią. Trzeba apelować, namawiać, informować. To pozwala dotrzeć do większej liczby osób i organizacji i zachęcić ich do włączenia się, choćby na poziomie samej narracji. (...) To jest jednak pierwszy krok - mówi dr Roge-Wiśniewska. Kolejnymi są wypracowywanie dobrych praktyk oraz regulacje prawne. - (...) Te ostatnie mają oczywiście największą siłę. Wprowadzając je konieczne jest podejmowanie intensywnych działań informacyjnych i edukacyjnych. Bez uświadomienia rządom i społeczeństwom zysków z ich wprowadzenia ryzykujemy, że staną się one tylko martwymi przepisami prawa – dodaje.

Dr Monika Szewczyk podkreśla, że bez zaangażowania wielkich, średnich i małych firm walka z kryzysem bioróżnorodności jest skazana na niepowodzenie.

Ochrona różnorodności biologicznej, aby była skuteczna, nie może ograniczyć się do objęcia ochroną wybranych fragmentów naszego globu i zachowaniem obecnego status quo na pozostałych terenach. Potrzebne są zmiany w podejściu do gospodarowania zasobami i przestrzenią, czy będzie to pozyskiwanie drewna na cele przemysłu papierniczego i meblarskiego, czy produkcja bawełny na potrzeby przemysłu odzieżowego, czy wydobycie rzadkich metali używanych przy produkcji sprzętu elektronicznego - dodaje.

Październikowy COP dotyczył także zobowiązania stron i organizacji do wzmożenia wysiłków na rzecz ochrony różnorodności biologicznej (link do ustaleń Konferencji w przypisie(3)). Kolejna odsłona wydarzenia nastąpi w dniach od 25 kwietnia do 8 maja 2022 roku.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ IUCN - Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody funkcjonuje od 1948 roku i z jej inicjatywy w 1992 roku podczas tzw. Szczytu Ziemi organizowanego w Rio de Janeiro narodziła się Konwencja o Różnorodności Biologicznej (CBD). Stała się ona porozumieniem międzynarodowym ratyfikowanym przez 193 państwa całego świata. Polska przyjęła założenia CBD w 1996 roku.2/ Dodatkowe informacje na temat Deklaracji z Kunming
https://www.china-briefing.com/news/what-is-the-kunming-declaration-on-biodiversity-conservation-and-should-businesses-be-interested/
3/ Raport podsumowujący Ramową Konwencję ONZ ds. Różnorodności Biologicznej:
https://enb.iisd.org/UN-Biodiversity-Conference-CBD-COP15/summary

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmiany w rozporządzeniu GBER będą sprzyjać zielonej transformacji (22 marca 2023)Ochrona mórz i oceanów. Zawarto globalne porozumienie (06 marca 2023)Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 2023. Pół wieku konwencji CITES nie wyeliminowało nielegalnego handlu przyrodą (03 marca 2023)Niewidzialna architektura jest modna, ale szkodliwa dla ptaków (02 marca 2023)Klimat: lekcja z globalnego ocieplenia sprzed 56 mln lat (01 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony