Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

NGO: głosowanie kluczowe dla europejskiej przyrody. Nature Restoration Law w Komisji ENVI

   Powrót       28 listopada 2023       Zrównoważony rozwój   

[AKTUALIZACJA]: 29 listopada Komisja ENVI przyjęła rozporządzenie Nature Restoration Law 53 głosami przy 28 przeciwnych.

Przygotowane z myślą o odbudowie europejskiej dzikiej przyrody rozporządzenie Nature Restoration Law stanie jutro przed kolejnym testem. Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego zagłosuje nad przyjętym 9 listopada projektem. Organizacje pozarządowe mówią o „być albo nie być” przełomowej legislacji i apelują do polskich eurodeputowanych o jej poparcie.

O Nature Restoration Law pisaliśmy w Teraz Środowisko kilkakrotnie. Przedstawiona w czerwcu 2022 r. propozycja Komisji Europejskiej zakładała odtworzenie zdegradowanych ekosystemów lądowych i morskich, tak aby skutecznie odpowiedzieć na kryzys bioróżnorodności oraz zmiany klimatu. Ambitne cele zostały osłabione podczas lipcowego głosowania w Europarlamencie, kiedy projekt niemal przepadł pod naciskiem grup twierdzących m.in., że zagraża on rozwojowi europejskiego rolnictwa. Prowadzone w listopadzie "rozmowy ostatniej szansy" miały wypracować finalne porozumienie między stronami unijnego procesu legislacyjnego – Parlamentem Europejskim i Radą UE. W wyniku rozmów zachowano kluczowe cele odbudowy o co najmniej 20% wszystkich obszarów morskich i lądowych UE do 2030 roku, a do 2050 roku wszystkich ekosystemów wymagających działań naprawczych. Odbudowa obejmie lasy, rzeki, mokradła, ekosystemy morskie, tereny rolnicze i miasta, a dla poszczególnych typów siedlisk określono konkretne wymagania. Do 2030 roku należy odbudować 30% siedlisk znajdujących się w złym stanie, do 2040 natomiast 60% z nich, a do 2050 – 90%. Wypracowanie porozumienia zostało przyjęte z ulgą przez europejskie ruchy prośrodowiskowe, twierdzące przy tym jednak, że rozporządzenie powinno być śmielsze i m.in. nie dopuszczać do elastyczności w realizowaniu wymogu odbudowy mokradeł.

Czytaj także: Więcej lepszych danych o lasach. KE proponuje Forest Monitoring Law

Głosować zgodnie z umową koalicyjną

Zaplanowane na 29 listopada głosowanie w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (komisji ENVI) to moment kolejnej weryfikacji dla rozporządzenia Nature Restoration Law. Jeżeli projekt zostanie przyjęty, następne głosowanie odbędzie się na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego prawdopodobnie w lutym 2024 r. Jeśli jednak zostanie odrzucony, historia chroniącej dziką przyrodę regulacji zakończy się jeszcze przed jej wejściem w życie. Od wyników zależy zatem wiele.  W związku z tym strona społeczna – podmioty takie jak Fundacja WWF Polska, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Fundacja Dzika Polska czy  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – zwraca się do europosłów i europosłanek z Polski. Jak zauważają organizacje, w komisji ENVI zasiadają osoby należące do partii, które zapowiadając utworzenie rządu zobowiązały się w umowie koalicyjnej do otoczenia przyrody większą ochroną. Głosowanie nad Nature Restoration Law ma być dla tych ugrupowań pierwszym poważnym testem wiarygodności w tej sprawie.

Jak ocenia doradczyni ds. nauki i polityk w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi Marta Klimkiewicz, rozporządzenie w swoich celach i wymogach powinno pójść kilka kroków dalej (zgodnie z pierwotnymi propozycjami KE), ale nawet w osłabionej wersji pozostaje bardzo potrzebne. - Po niezwykle burzliwym procesie legislacyjnym, w którym reprezentanci naszego kraju w Parlamencie i Radzie UE brali czynny i nie zawsze konstruktywny udział, otrzymaliśmy tekst osłabiony. Wciąż jednak daje on podstawę do konkretnych działań, dzięki którym mamy szansę na odbudowę przyrody i ochronę jakości życia na naszym kontynencie. Głosowanie przeciwko aktualnemu, kompromisowemu brzmieniu rozporządzenia byłoby zwyczajnie nieodpowiedzialne – mówi ekspertka. O pokrywających się z celami NRL prośrodowiskowych zapisach umowy koalicyjnej przypomina Augustyn Mikos z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. - Ugrupowania, które już niedługo będą tworzyć nowy rząd w umowie koalicyjnej zadeklarowały bardzo korzystne dla polskiej przyrody działania, w tym wyłączenie 20% lasów z wycinek, renaturyzację rzek czy odnowę bagien i torfowisk. Deklaracje te są spójne z zapisami Nature Restoration Law. Liczymy, że reprezentanci tych samych partii zasiadający w ławach Parlamentu Europejskiego wezmą te obietnice na poważnie i zagłosują za poprawą kondycji przyrody nie tylko w Polsce, ale całej Unii Europejskiej – stwierdza Mikos.

Rozwój niemożliwy bez przyrody

Przedstawiciele NGO polemizują z przeciwnikami ochrony dzikiej przyrody, których zdaniem przeszkadza ona w rozwoju gospodarczym. Jest całkowicie przeciwnie i to warunki naturalne umożliwiają wszelki rozwój, przekonują działacze. - Bez inwestycji w zasoby przyrody rozwój gospodarczy będzie utrudniony lub wręcz niemożliwy. Trudno wyobrazić sobie produkcję żywności bez podstawowych zasobów potrzebnych dla rolnictwa: gleby, wody, zapylaczy i szerzej – różnorodności biologicznej. Odbudowa przyrody to jedna z najlepszych inwestycji. Korzyści z niej płynące znacząco przewyższają koszty – mówi doradca zarządu ds. różnorodności biologicznej w WWF Polska, Dariusz Gatkowski. Liderka zespołu zmian systemowych i rzecznictwa w OTOP Justyna Oroś wskazuje, że za Nature Restoration Law opowiadają się organizacje pozarządowe z całej Europy. - Mamy bowiem świadomość, że ustanowienie zapisów Nature Restoration Law jest konieczne, by móc sprostać wyzwaniom związanym z utratą różnorodności biologicznej i zmianami klimatu, które dotykają nas wszystkich. Ważny jest każdy krok przybliżający nas do zapewnienia bezpieczniejszej przyszłości – stwierdza działaczka.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Próby osuszania dotknęły większości torfowisk w Polsce. Obraz sytuacji przed Światowym Dniem Mokradeł (31 stycznia 2024)Zmiany na dwóch obszarach Natura 2000. MKiŚ publikuje projekty rozporządzeń (23 stycznia 2024)Od sprawiedliwej transformacji po rządy prawa. Postulaty EEB przed prezydencją Belgii w Radzie UE (29 grudnia 2023)Przywrócić nawodnienie, odnowić bagna. Oczekiwania Centrum Ochrony Mokradeł (14 grudnia 2023)Muzea przyrody. Gdzie tworzyć i jak wzmacniać parki narodowe? (13 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony