Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2021 27 września 2021

Kontrowersji wokół ustawy UCPG ciąg dalszy

Proces nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nabiera tempa. Jak jednak wskazuje strona samorządowa, zarówno tryb prac nad projektem, jak i proponowane zmiany, dalekie są od oczekiwań samorządów.

   Powrót       28 czerwca 2021       Odpady   

Zarządy ogólnopolskich organizacji samorządowych (Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Związku Miast Polskich) przyjęły wspólne stanowisko ws. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tzw. ustawa UCPG). Więcej na temat projektu ustawy tutaj.

Zerwane obrady zespołu KWRiST

Jak czytamy w stanowisku, organizacje te wyrażają stanowczy sprzeciw wobec trybu prac nad projektem przedmiotowej ustawy. - Oburzenie strony samorządowej wywołał sposób procedowania projektu nowelizacji ustawy o porządku i czystości w gminach. Jest to jeden z kluczowych dla wszystkich gmin projektów. Już w grudniu 2020 r. został powołany przy Ministrze Klimatu i Środowiska specjalny zespół, który miał pomóc wypracować najlepsze rozwiązania. Niestety, przez 5 miesięcy jego prace były praktycznie zawieszone, a 14 czerwca br. resort skierował nowy projekt do opiniowania przez zespół Komisji Wspólnej na posiedzenie zaplanowane na 17 czerwca. Tymczasem już dzień wcześniej, nie czekając na opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST), rząd skierował projekt do Sejmu – wyjaśnia Związek Miast Polskich.

- Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów i skierowanie go do Sejmu bez opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego stanowi po raz kolejny rażące naruszenie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, zgodnie z którą Komisja stanowi forum wypracowywania wspólnego stanowiska Rządu i samorządu terytorialnego – napisano w stanowisku organizacji samorządowych(1).

Swoje stanowisko w tej sprawie wyraził także prezydent Katowic Marcina Krupa, współprzewodniczący Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST. W liście do Pawła Szefernakera, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krupa wskazuje, że jednostki samorządu terytorialnego zostały pozbawione „możliwości opiniowania projektu ustawy, który dotyka wszystkich samorządów i przede wszystkich ich mieszkańców, a na posiedzeniu zespołu nie pojawia się nikt z kierownictwa ministerstwa, by wyjaśnić ten oburzający fakt”. W związku z zaistniałą sytuacją strona samorządowa KWRiST odstąpiła od opiniowania projektu ustawy i zawiesiła dalsze opiniowanie projektów. Strona samorządowa zgłosiła ponadto wniosek o to, by na każdym posiedzeniu zespołu obecni byli przedstawiciele kierownictwa ministerstw przynajmniej w randze podsekretarza stanu, a także skierowała ten problem do omówienia przez Komisję Wspólną.

Obecny podczas posiedzenia komisji Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, zapowiedział, że spowolni prace nad projektem ustawy. - Jesteśmy otwarci na wszystkie uwagi do projektu zaproponowane przez stronę samorządową – zapewniał.

Negatywne opinie ws. projektu

To jednak nie koniec sporów dotyczących planowanych zmian w ustawie UCPG. Część proponowanych w projekcie rozwiązań samorządowcy oceniają negatywnie. - W szczególności propozycję umożliwienia gminom subsydiowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków niepochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wbrew uzasadnieniu Projektu zaproponowane rozwiązanie nie ma charakteru wyjątkowego i jego zastosowanie nie jest obwarowane żadnymi przesłankami. Propozycja ta ma charakter stricte populistyczny i ma na celu wyłącznie kamuflowanie rzeczywistych problemów gospodarki odpadami komunalnymi, którymi są galopujące koszty będące po części konsekwencją błędnych decyzji ustawodawcy oraz brak, na skutek opieszałości projektodawców, przepisów regulujących rzeczywistą Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta – czytamy w stanowisku.

Równie negatywnie samorządowcy oceniają przepisy dotyczące wprowadzenia „limitacji wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy wyborze metody powiązanej z ilością zużytej wody”. - Abstrahując od błędów formalnych w tym zakresie, proponowane rozwiązanie pod płaszczykiem obrony polskich rodzin bezpodstawnie uprzywilejowywać będzie właścicieli lokali, w których zamieszkuje większa liczba niespokrewnionych ze sobą osób (np. studentów, obcokrajowców, turystów itp.). Rząd posiada szereg instrumentów prawnych umożliwiających wsparcie rodzin, których zastosowanie nie wywoła tak negatywnych konsekwencji systemowych – dodano.

W stanowisku samorządowcy po raz kolejny zaapelowani o podjęcie prac nad nową ustawą, która kompleksowo regulowałaby „problematykę gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce”.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Pełna treść stanowiska dostępna tutaj:
https://www.miasta.pl/aktualnosci/negatywna-ocena-czesci-rozwiazan

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rząd za zmianami w ustawie o odpadach (01 września 2021)Nowela ustawy UCPG z podpisem prezydenta (25 sierpnia 2021)Abolicja odpadowa w Kielcach tylko do 31 sierpnia (25 sierpnia 2021)Ostateczna wersja rozporządzenia dot. obliczania poziomów recyklingu w Dzienniku Ustaw (24 sierpnia 2021)Nowela ucpg w Sejmie: większość poprawek Senatu odrzucona. Co zostało? (12 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony