Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

„Odchudzone” WIOŚ już od marca 2019 r.

Wydziały monitoringu środowiska oraz laboratoria znikają ze struktur wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. W ich miejsce mogą zaś pojawić się grupy interwencyjno-wyjazdowe do zadań specjalnych oraz wydziały prawne.

   Powrót       22 listopada 2018       Zrównoważony rozwój   

Opublikowany przez Ministerstwo Środowiska projekt rozporządzenia w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur(1) jest konsekwencją przyjęcia w lipcu br. tzw. „pakietu odpadowego”, a przede wszystkim zawartych w nim zmian w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska. Nowelizacja wprowadza m.in. nową organizację Państwowego Monitoringu Środowiska, który zgodnie z nowymi przepisami będzie realizowany wyłącznie na poziomie krajowym, czyli przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). To jednak nie jedyna zmiana, na którą muszą przygotować się pracownicy inspektoratów.

Coś za coś

Utworzenie na poziomie centralnym jednolitej krajowej sieci monitoringu środowiska oznacza jednocześnie jej likwidację na poziomie wojewódzkim. Przekształceniu ulegną również funkcjonujące obecnie w ramach WIOŚ laboratoria. Zostaną one włączone w strukturę centralnego laboratorium badawczego GIOŚ. - Reforma ma pozwolić na optymalizację i elastyczność w prowadzeniu badań monitoringowych i wykonywaniu badań na potrzeby kontroli poprzez wykorzystanie aparatury pomiarowo-badawczej i wyspecjalizowanych grup pomiarowych w sposób ponadregionalny – tłumaczy resort środowiska. Przekazanie kompetencji do dokonywania m.in. analiz manualnych, instrumentalnych, mikrobiologicznych, hydrobiologicznych, a także obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza na poziom „wyżej” ma zostać także potwierdzone zwiększonym budżetem centrali. Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiadał niedawno, że rząd przeznaczy na ten cel ok. 100 mln zł. Nowe rozporządzenie zakłada z drugiej strony, że obligatoryjną komórką organizacyjną wchodzącą w skład każdego wojewódzkiego inspektoratu będzie wydział prawny. Warto zauważyć, że wyodrębnienie wydziałów prawnych nie było dotychczas obowiązkowe(2). Może to mieć związek z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych, do których Inspekcja również musi się dostosować.

Inspektorzy do zadań specjalnych

Skierowany do konsultacji projekt wprowadza też interesującą nowość. Chodzi o prawną możliwość wyodrębnienia, w ramach każdego WIOŚ, grupy interwencyjnej lub innej grupy o charakterze zadaniowym. Chodzi przede wszystkim o osoby lub zespoły odpowiedzialne za realizację przewidzianych w pakiecie odpadowym „specjalnych” kompetencji inspektoratów, m.in. niezapowiedzianych kontroli przeprowadzanych za pomocą dronów, swego rodzaju śledztw środowiskowych oraz wzmożonych kontaktów z policją i innymi służbami. Już wkrótce inspektorzy wrócą więc do pracy nie tylko w trybie trzyzmianowym (24/7), ale także w całkowicie odmiennym dla nich otoczeniu organizacyjnym.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że wydane na podstawie dotychczasowych przepisów regulaminy organizacyjne wojewódzkich inspektoratów będą musiały być dostosowane do nowych wymogów w terminie 60 dni od dnia jego wejścia w życie, który określono na 1 stycznia 2019 r. Oznacza to, że „nowa rzeczywistość” zastanie inspektorów najpóźniej 1 marca 2019 r.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12317956/12548832/12548833/dokument367233.pdf
2/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111290747/O/D20110747.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Tauron zapewni miejsca pracy dla załóg w razie wyłączenia bloków węglowych (14 czerwca 2024)Wzrost mocy fotowoltaiki o 4,6 GW, spadek wartości inwestycji o 17%. IEO z podsumowaniem rynku (13 czerwca 2024)Przygotowane kadry mogą być fundamentem rynku offshore w Polsce (13 czerwca 2024)PPA otwierają się na offshore i samorządy (10 czerwca 2024)Pełczyńska-Nałęcz w Białowieży. Fundusze dla mieszkańców regionów przygranicznych (07 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony