Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Eksperci PAN przetłumaczyli kolejną część raportu IPCC. Apelują o zapoznanie się z jego treścią

Opublikowano tłumaczenie „Podsumowania dla decydentów” raportu IPCC. Naukowcy apelują o zapoznanie się z treścią dokumentu i uwzględnienia ustaleń nauki na wszystkich szczeblach – od gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich do ogólnokrajowych.

   Powrót       30 grudnia 2022       Ryzyko środowiskowe   

Jest dostępna wersja „Podsumowania dla decydentów” drugiej części 6 Raportu Przeglądowego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Tłumaczenie przygotowałi członkowie interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego działającego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk. Swój wkład w przygotowanie polskojęzycznej wersji raportu mieli m.in. prof. dr hab. Szymon Malinowski czy dr Aleksandra Kardaś.

O samym raporcie pisaliśmy w tekście pt. Wyścig, w którym nie ma mety. Najnowszy raport IPCC o zmianach klimatu na świecie. Przygotowane obecnie tłumaczenie „Podsumowania dla decydentów” stanowi swojego rodzaju streszczenie raportu IPCC, w którym zawarte zostały najważniejsze ustalenia i wnioski na temat zmian klimatycznych – tj. zagrożeń z nimi związanych i możliwości adaptacyjnych.

Zaobserwowane zagrożenia związane ze zmianą klimatu

Jak czytamy w dokumencie, spowodowana przez człowieka zmiana klimatu, obejmująca częstsze i bardziej intensywne zjawiska ekstremalne, wywołała powszechne, niekorzystne skutki oraz związane z nimi straty i zniszczenia w przyrodzie i dla ludzi, wykraczające poza te związane z naturalną zmiennością klimatu. - Nasilenie ekstremów pogodowych i klimatycznych doprowadziło w niektórych przypadkach do nieodwracalnych zmian, ponieważ naturalne i ludzkie systemy zostały wypchnięte poza granice ich zdolności do adaptacji – dodano.

Naukowcy podkreślają przy tym, że skutki i zagrożenia związane ze zmianą klimatu stają się coraz bardziej złożone i trudne do opanowania. Jak wyjaśniono, coraz więcej negatywnych zjawisk będzie występować jednocześnie, a ryzyka klimatyczne, jak i pozaklimatyczne, będą wzajemnie na siebie wpływać. - Czego wynikiem będą zagrożenia złożone oraz rozlewające się na sektory i regiony. Część odpowiedzi na zmianę klimatu będzie skutkować nowymi zagrożeniami i ryzykami – wskazano.

Adaptacja do zmian klimatu

Autorzy raportu wskazują jednak, że wdrożenie działań adaptacyjnych zmniejszy ryzyko i wrażliwość na czynniki klimatyczne. - Istnieje wiele opcji adaptacyjnych, które są wykorzystywane aby wspomóc zarządzanie przewidywanymi zagrożeniami wynikającymi ze zmiany klimatu, ale ich wdrażanie zależy od możliwości i skuteczności systemów zarządzania i procesów decyzyjnych. Te i inne warunki umożliwiające [adaptację] mogą również wspierać rozwój odporny na zmianę klimatu – podkreślono.

Jak dodano, we wszystkich sektorach gospodarki obserwowany jest postęp w planowaniu i wdrażaniu działań adaptacyjnych, nie jest on jednak jednorodny i widoczne są luki w adaptacji.

Apel o zapoznanie się z treścią raportu

- Rozwój odporny na zmianę klimatu jest możliwy, gdy rządy, społeczeństwo obywatelskie i sektor prywatny wybierają rozwój inkluzywny, w którym priorytetem jest redukcja ryzyka, równość i sprawiedliwość, podczas gdy procesy podejmowania decyzji, finansowanie i działania są zintegrowane na różnych szczeblach zarządzania, w różnych sektorach i ramach czasowych. Rozwój odporny na zmianę klimatu wymaga współpracy międzynarodowej oraz współpracy władz każdego szczebla ze społecznościami, społeczeństwem obywatelskim, ośrodkami edukacyjnymi, naukowymi i innymi instytucjami, mediami, inwestorami i biznesem – czytamy w komunikacie zespołu doradczego ds. zmian klimatu. - Wybory społeczne i działania wdrażane w najbliższej dekadzie zdecydują o tym, w jakim stopniu nasz rozwój będzie dostosowywał się do zmiany klimatu. Jeśli aktualne emisje gazów cieplarnianych nie spadną gwałtownie, perspektywy rozwoju staną się coraz bardziej ograniczone – dodano.

Naukowcy apelują o zapoznanie się z polską wersją dokumentu. - Wzywamy do uwzględnienia ustaleń nauki w działaniach adaptacyjnych do zmiany klimatu na wszystkich szczeblach – od gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich do ogólnokrajowych, a także do aktywnego włączania się decydentów w działania międzynarodowe. Wzywamy władze każdego szczebla do ścisłej współpracy ze społecznościami, społeczeństwem obywatelskim, ośrodkami edukacyjnymi, naukowymi, mediami, inwestorami i biznesem, w celu przyspieszenia wdrażania zrównoważonych i skutecznych działań adaptacyjnych – apelują.

Z pełną treścią tłumaczenia można zapoznać się tutaj.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Roślinność miejska również może powodować zanieczyszczenia powietrza (25 czerwca 2024)Pandera: transformacja energetyczna w Polsce jest oddolna, ale potrzebuje sternika (25 czerwca 2024)Pierwszy istotny dialog w ramach niemiecko-chińskiego mechanizmu współpracy ws. zmiany klimatu (24 czerwca 2024)Zmiana klimatu negatywnie wpłynie na dostępność wody (24 czerwca 2024)Potrojenie mocy OZE (24 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony