Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.05.2024 27 maja 2024

Polski KPS lada moment gotowy. Ważna rola ograniczenia emisji i działań adaptacyjnych

Kierunek rozwoju rolnictwa zarysowany w projekcie polskiego planu strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 stawia m.in. na bioróżnorodność i ochronę zasobów naturalnych. Całkowity budżet z unijnej kieszeni dla polskiej wsi wynosi ponad 25 mld euro.

   Powrót       14 czerwca 2022       Zrównoważony rozwój   
Rolnictwo w Polsce

Trwają ostatnie ustalenia przed przyjęciem Krajowego Planu Strategicznego (KPS) dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-2027. W związku z tym w ostatnich dniach w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) miała miejsce konferencja prasowa, na której obecny był szef resortu Henryk Kowalczyk i unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Politycy przypomnieli, że Polska złożyła projekt KPS jako jedno z pierwszych państw Unii Europejskiej; niewykluczone, że na tle innych członków wspólnoty europejskiej polski KPS będzie również wśród pierwszych tego typu dokumentów zatwierdzonych przez Komisję Europejską (KE).

Czytaj też: Nowy rozdział w ekologicznym rolnictwie? W oczekiwaniu na plany strategiczne

Politycy wskazali, że celem KPS jest m.in. podniesienie poziomu bezpieczeństwa żywnościowego czy zahamowanie spadku liczby gospodarstw rolnych zorientowanych na produkcję zwierzęcą (których w ubiegłym roku ubyło w kraju 340 tys.) poprzez wyższe dopłaty dla rolników za podnoszenie dobrostanu bydła, trzody chlewnej, drobiu itd. Nie mniej istotnym zamierzeniem dokumentu strategicznego jest także finansowe zachęcanie rolników do rozwoju gospodarstw w duchu zrównoważonej produkcji żywności. Pomóc w tym mają ekoschematy, których dobrowolne wdrożenie będzie skutkowało większymi dopłatami bezpośrednimi dla gospodarstwa (wśród nich wyróżniono m.in. stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo, utrzymanie zadrzewień sródpolnych, utrzymanie systemów rolno-leśnych, międzyplony ozime, retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych czy kultywowanie rolnictwa ekologicznego).

Celem jest, aby utrzymywać rolnictwo nie tylko w sferze produkcji monokulturowej, ale by było to rolnictwo bardziej zrównoważone – podkreślił w trakcie konferencji prasowej minister Henryk Kowalczyk.

Do złożonego w grudniu ub. KPS, w marcu br. KE skierowała do Polski szereg uwag. Jak informuje MRiRW, aktualnie trwają robocze uzgodnienia na temat poszczególnych zapisów dokumentu.

Sprawy środowiska w KPS

Produkcja roślinna przyczynia się zarówno do emisji, głównie w wyniku nawożenia azotem, jak i do sekwestracji węgla w glebie, natomiast produkcja zwierzęca jest źródłem emisji metanu z fermentacji jelitowej i następstw związanych z niewłaściwym zarządzaniem nawozami naturalnymi – wskazano w treści projektu polskiego KPS. – (...) Konieczne jest podejście dwutorowe, związane z podejmowaniem działań adaptacyjnych, umożliwiających gospodarstwom rolnym lepsze dostosowanie się do zmian klimatu oraz działań prowadzących do ograniczenia emisji gazów z gleb i gospodarki nawozami – dodano.

Na rzecz lepszej dbałości o stan środowiska naturalnego w projekcie KPS zaproponowano m.in. działania rekompensujące rolnikom stosowanie podwyższonych norm w swoich codziennych praktykach (takich jak przyjazne dla środowiska metody produkcji ograniczające emisje CO2, poprawiające jakość gleb, wód oraz zwiększające retencję wody) czy wspieranie inwestycji związanych z powtórnym obiegiem wody i ograniczaniem zużycia energii elektrycznej. W projekcie założono także zwiększenie lesistości i bioróżnorodności na terenie Polski, jak i poprawę stanu istniejących lasów. Uzupełnieniem tego mają być działania edukacyjne i szkoleniowe skierowane do rolników i konsumentów.

Kontynuowane będzie też wsparcie powierzchniowe dla rolnictwa ekologicznego uwzględniające jednak nowe rozwiązania i uproszczenia tak, aby w jak największym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celu Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie wzrostu powierzchni użytków rolnych objętych ekologicznymi metodami produkcji – zapowiedziało MRiRW.

Budżet KPS na lata 2023–2027 wynosi ponad 25 mld euro – z tego 17 mld euro ma być przeznaczone na płatności bezpośrednie dla producentów żywności.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Znaczenie i przyszłość rolnictwa ekologicznego (24 maja 2024)Co sądzimy o polityce klimatycznej? 78% poparcia dla inwestycji w OZE, ale prawie 75% boi się strat (10 maja 2024)90 mln euro na wsparcie zrównoważonego rozwoju miast. Czas do 14 października br. (08 maja 2024)Rada Ministrów zatwierdziła zmiany w KPO (06 maja 2024)Polskie cele redukcji emisji poniżej unijnego 17,7%. Komisja Europejska a NECPS (30 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony