Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Sector deal, czyli porozumienie, które ma dodać wiatru wiatrakom

Przedstawiciele rządu, samorządów i biznesu podpisali wspólne porozumienie na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. To pierwsze tego typu porozumienie w UE. Jego nadrzędnym celem jest rozwoju sektora oraz maksymalizacja „local content”.

   Powrót       17 września 2021       Energia   

Umowę sektorową, nazywaną także „Porozumieniem sektorowym na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” (ang. „Polish Offshore Wind Sector Deal”), podpisało łącznie ponad 200 podmiotów reprezentujących administrację rządową, stronę samorządową, organizacje branżowe oraz inwestorów. Jak wskazywał podczas uroczystości podpisania, która miała miejsce 15 września br. w Warszawie, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, podpisanie porozumienia stanowi wydarzenie historyczne - nie licząc bowiem podobnej umowy w Wielkiej Brytanii, to pierwsza tego typu inicjatywa w UE.

Sygnatariuszami porozumienia są m.in.:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury, Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, PGE Polska Grupa Energetyczna, Ørsted, PKN Orlen SA, Baltic Power Sp. z o. o., Northland Power Polska, Polenergia SA, Equinor Polska Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź, Tauron, Siemens Gamesa, Vestas, Hitachi, Enea, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska, Grupa PZU, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta”, Województwo Pomorskie, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Gdański, Akademia Morska w Szczecinie.

Czym jest sector deal?

Cel inicjatywy jest prosty: połączyć globalne doświadczenia z zakresu morskiej energetyki wiatrowej z lokalnym know-how. Jak wskazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, inicjator przedmiotowego porozumienia, stanowić ma ono „platformę współpracy między organami administracji publicznej oraz obecnymi i przyszłymi inwestorami oraz operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce, a także przedstawicielami łańcucha dostaw i usług, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji finansowo-ubezpieczeniowych poprzez zapewnienie skoordynowanych działań na rzecz dynamicznego rozwoju sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce, z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści energetycznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych”. Jak tłumaczył podczas uroczystości szef tego resortu, nadrzędnym celem inicjatywy jest „budowa nowego sektora gospodarki, jakim jest Morska Energetyka Wiatrowa” oraz „maksymalizacja tzw. local content”.

Local content w offshore wind - udział polskich zasobów produkcyjnych i usługowych w łańcuchu dostaw w toku realizacji inwestycji morskich farm wiatrowych. Więcej na ten temat w artykule dostępnym tutaj.

- Na świecie mamy wielką szansę na budowę nowego sektora pod warunkiem, że od razu przystąpimy do budowy całego łańcucha wartości. Stąd np. współpraca w ramach porozumienia z uczelniami, kształcenie kadr, bez których nie będzie nowego sektora gospodarki - mówił natomiast podczas uroczystości pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Jak dodał, polski łańcuch dostaw dla morskich farm wiatrowych obejmuje aktualnie ponad 400 podmiotów biznesowych. - Pod porozumieniem sektorowym podpisało się ponad 120 podmiotów [przyp. red. biznesowych], w tym Spółki z udziałem Skarbu Państwa. To olbrzymi potencjał, który chcemy wspólnie wykorzystać – dodał (lista niektórych sygnatariuszy porozumienia w ramce obok).

Wciąż można dołączyć do sygnatariuszy porozumienia

Ministerstwo przypomina, że stroną porozumienia sektorowego „może zostać każdy podmiot, który reprezentuje jedną z grup interesariuszy wymienionych w Porozumieniu oraz złoży pisemne oświadczenie o woli przystąpienia do wypełnienia postanowień Porozumienia do Ministra Klimatu i Środowiska”. Resort udostępnił wzór(1) oświadczenia, który można pobrać pod linkiem dostępnym w przypisie dolnym.

Co na temat porozumienia mówią przedstawiciele branży wiatrowej?

Prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW), Mariusz Witoński zwrócił uwagę, że budowa lokalnego rynku dostawców stanowi kluczowy filar sektora morskiej energetyki wiatrowej. - Obserwujemy dyskusje w tym zakresie, jakie toczą się w Wielkiej Brytanii, gdzie najbardziej efektywnie poprowadzono prace konsolidacyjne rozwoju sektora energetycznego ze stymulowaniem krajowej gospodarki, muszę powiedzieć, że mamy dziś olbrzymią satysfakcję, bowiem udało nam się upowszechnić hasło „local content” także w Polsce – mówił. – To powrót naszego krajowego przemysłu do nie tylko zajęcia poczesnego miejsca w rejonie bałtyckim, ale także powrót na europejskie i światowe rynki. Jestem przekonany, że dzięki tego typu inicjatywom, jak podpisanie dzisiejszego porozumienia, będziemy w stanie w najbliższej dekadzie ukształtować polski sektor przemysłu morskiej energetyki wiatrowej – powiedział.

Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, mówił z kolei, że podpisanie porozumienia stanowi przełomowy moment dla rozwoju całej branży energetyki wiatrowej. – Perspektywy i możliwości, jakie przyniesie Morska Energetyka Wiatrowa, czyli całkiem nowa gałąź gospodarki w naszym kraju, są ogromne. Tak duże inwestycje będą wymagały zaangażowania wielu branż oraz przedsiębiorstw, które mogą i powinny wziąć czynny udział w budowaniu łańcucha dostaw do morskich farm na Bałtyku. Ponadto energetyka wiatrowa na morzu doskonale wpisuje się w dokumenty strategiczne polskiego rządu jak i unijnych standardów dążenia do silnej i zrównoważonej klimatycznie gospodarki – mówił Gajowiecki.

Garść danych nt. local content 

Jest o co walczyć. Wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej stanowi projekt strategiczny Polityki Energetycznej Polski do 2040 (PEP 2040), którego realizacja prócz wpływu na redukcję emisyjności sektora wytwarzania energii elektrycznej, przyczynić ma się się także do rozwoju innych branż gospodarki związanych z tą technologią, dając tym samym impuls gospodarczy oraz zapewniając ok. 63 tys. nowych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami PEP 2040 tylko do 2030 r. moc zainstalowana w morskiej energetyce wiatrowej osiągnąć ma 5,9 GW, natomiast w 2040 r. potencjał oceniany jest do ok. 11 GW.

Czytaj też: Prognozy przedstawione w PEP 2040 zostaną przekroczone

W swoim komunikacie prasowym PKN Orlen, realiujący projekty wiatrowe na Bałtyku, przypomina, że w ramach pierwszej fazy inwestycji przewidziano udział local content na poziomie 20-30 proc. ich łącznej wartości, co najmniej 45 proc. dla projektów realizowanych do 2030 roku i minimum 50 proc. dla projektów realizowanych po 2030 roku.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Wzór oświadczenia o przystąpieniu do Porozumienia Sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/10845-Wzor-oswiadczenia-o-przystapieniu-do-Porozumienia-Sektorowego.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jednolity tekst ustawy o portach i przystaniach morskich w Dzienniku Ustaw (07 września 2023)Branża dostrzega ożywienie na rynku morskiej energetyki wiatrowej w Europie (17 sierpnia 2023)Trwają intensywne prace nad przygotowaniem projektów morskich farm wiatrowych (10 sierpnia 2023)Opublikowano jednolity tekst ustawy o promowaniu wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych (24 lipca 2023)Transformacja energetyczna wymaga szerokiej współpracy (26 czerwca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony