Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.01.2023 28 stycznia 2023

Niezbędne wsparcie finansowe. To nie jedyny postulat branży recyklingu

   Powrót       14 października 2019       Odpady       Artykuł promocyjny   

Zakłady recyklingu widzą szansę na podwojenie, a nawet potrojenie poziomów recyklingu, ale stawiają konkretne warunki. O postulatach branży rozmawiano 1 października br. w Warszawie, podczas konferencji "Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu", zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Polski Recykling”.

Przewodnim tematem była najnowsza propozycja Ministerstwa Środowiska dotycząca wdrożenia modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w Polsce. System powinien zgodnie z prawem UE zobowiązywać producentów do pokrywania realnych kosztów zbiórki i przetworzenia odpadów opakowaniowych. Propozycję, wobec 130 uczestników konferencji (reprezentujących zakłady recyklingu i organizacje branżowe), przedstawiła Magda Gosk, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska.

Więcej o tych założeniach w artykule „Rząd chce sięgnąć do kieszeni producentów odpadów".

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk pokreślił, że nowy model ROP ma zostać wprowadzony do polskiego porządku prawnego już w przyszłym roku. Zapewnił, że producenci wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek będą musieli pokryć koszty zbiórki i przetworzenia powstających odpadów, a środki mają być przekazywane do gmin, ale i zakładów recyklingu. Mechanizm pozwoli zwrócić wartość surowcom zbieranym selektywnie tak, aby opłacało się je zbierać i sprzedawać do dalszego przetworzenia, oraz umożliwi wprowadzenie systemu kaucyjnego. Zapewnił również, że polityka Ministerstwa będzie skierowana na uwolnienie potencjału recyklingu i wypełnienie luki inwestycyjnej. Resort już teraz opracowuje rozwiązania legislacyjne mające na celu stworzenie zachęt do stosowania opakowań wielokrotnego użytku oraz zwiększenia udziału surowców pochodzących z recyklingu w nowych opakowaniach.

Podział opłaty z ROP z uwzględnieniem finansowania recyklerów

Stowarzyszenie "Polski Recykling" uzależnia osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu od podjęcia pilnych działań, które stworzą ramy prawne nowego systemu w oparciu o ROP i BDO. Opłata pochodząca z ROP powinna być podzielona tak, by spełnić wymogi funkcjonowania całego systemu przetwarzania odpadów, łącznie z recyklingiem, zgodnie z założonymi poziomami i w zgodzie z normami ochrony środowiska. To jest jednak tylko fundament niezbędnych zmian. Bez wsparcia dla branży recyklingu będzie to niemożliwe do osiągnięcia. Jeśli mamy podwoić a w przyszłości potroić recykling, to muszą być spełnione następujące warunki:

  1. Jakość selektywnej zbiórki - surowiec przeznaczony do recyklingu musi być odpowiedniej jakości.
  2. Dopłata za recykling musi być adekwatna do warunków rynkowych, w których działa recykler - przytłaczająca większość odpadów ma wartość ujemną.
  3. Wprowadzenie obowiązku wykorzystywania recyklatów w produkcji nowych produktów, w tym opakowań.
  4. Należy stworzyć system premiowania artykułów pochodzących z recyklingu, aby wygenerować na nie popyt.
  5. Niezbędne jest wsparcie nowych inwestycji w branży, celem osiągnięcia wyższego poziomu innowacyjności oraz odpowiednich mocy przerobowych.
  6. Dostosowanie obecnych przepisów tak, aby przeciwdziałały patologiom, ale nie dławiły uczciwie działających firm.
  7. Wsparcie firm poprzez ulgi podatkowe czy podobne mechanizmy, które pozwolą im efektywnie funkcjonować, szczególnie w pierwszym okresie wprowadzenia nowych regulacji.

Stowarzyszenie podkreśla, że firmy recyklingowe działają na zasadach wolnorynkowych. Nie będą podejmować działalności w obszarach, które nie zapewnią im osiągnięcia efektów ekonomicznych. - Takiego efektu nie uzyskamy decyzjami administracyjnymi, ale tylko poprzez stworzenie odpowiednich warunków ekonomicznych, które zapewnią naszym firmom normalne funkcjonowanie. Postulujemy o pilne podjęcie prac nad nowym systemem, który zgodnie z zapowiedzią pana ministra Kowalczyka złożoną na naszej konferencji, uwzględni finansowe wsparcie branży recyklingu - pisze w stanowisku Stowarzyszenie „Polski Recykling”.

Źródło: Stowarzyszenie Polski Recykling.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Samorządy vs. recykling. Gminy nie podołały, więc sypią się kary pieniężne (27 stycznia 2023)Wyśrubowane poziomy recyklingu nie spełnią swojej roli bez zachęt do stosowania wyrobów z recyklingu (27 stycznia 2023)Popyt na recyklat w dużym stopniu kształtuje branża odzieżowa (26 stycznia 2023)Elektroniczna ewidencja odpadowa. O funkcjonowaniu BDO opowiada dyrektor IOŚ-PIB (26 stycznia 2023)Szczyt Klimatyczny TOGETAIR2023 partnerem finału VI edycji konkursu Stena Circular Economy Award (25 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony