Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2022 04 października 2022

Nowela Prawa wodnego bez poprawek Senatu

   Powrót       08 lipca 2022       Woda   

Sejm w czwartek odrzucił większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy Prawo wodne. Ustawa trafi teraz do prezydenta do podpisu.

W czwartkowym głosowaniu posłowie odrzucili m.in. senacką poprawkę, która przekazywała do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska dochody z kar nakładanych na samorządy za naruszenie obowiązków związanych z systemem oczyszczania ścieków komunalnych. Sejm opowiedział się za przywróceniem poprzedniej wersji, według której kary są dochodem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Odrzucona została także poprawka dopuszczająca, by samorządy mogły rezygnować z budowy systemu zbierania i oczyszczania ścieków w sytuacji, gdyby było to zbyt drogie lub nie dawałoby korzyści środowisku.

Nowela Prawa wodnego wdraża unijną dyrektywę Rady 91/271/EWG, dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Ustawa ma umożliwić zamknięcie postępowania toczącego się wobec Polski w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz uniknięcie ewentualnych kar w przypadku skierowania przez Komisję Europejską (KE) sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Procedurą naruszeniową objętych jest 1285 aglomeracji na 1587 ujętych w piątej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ściegów Komunalnych.

Nowe przepisy zakładają wprowadzenie dotacji przyznawanej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez Wody Polskie dotyczącej wytwarzania energii z odnawialnych źródeł innych niż elektrownie wodne. Umożliwiają też Wodom Polskim przyznawanie dotacji podmiotowych zamiast wyłącznie dotacji celowych. Ustawa m.in. doprecyzowuje zakres i procedury przyjmowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w samorządach. Precyzuje dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Określa zasady dotyczące postępowania z nieczystościami ciekłymi z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Nowela precyzuje przepisy dotyczące procedur sprawozdawczych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), reguluje też powiązania KPOŚK z wieloletnimi planami rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. (PAP)

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polska Izba Ekologii organizuje konferencję hybrydową pt. Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji (22 września 2022)Ostatnie dni rejestracji na studia Prawo ochrony środowiska. Co w programie? (13 września 2022)MI: Krzysztof Woś szefem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (31 sierpnia 2022)Szkolenie on-line “Wpływ nowelizacji Prawa wodnego na funkcjonowanie przedsiębiorstw wod-kan” (30 sierpnia 2022)NIK o gospodarowaniu zasobami wodnymi w gminach wiejskich (16 sierpnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony