Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy specjalista w Wydziale Bilansów Paliw, Surowców i Materiałów Główny Urząd Statystyczny
Białe certyfikaty: audyt, pozyskanie, opracowanie optymalnej strategii Veolia Polska

W zmienionym programie „Energia Plus” na przedsiębiorców czeka 1,3 mld zł

a+a-    Powrót       01 października 2020       Energia   

Już od 1 października 2020 r. przedsiębiorcy mają kolejną szansę na wsparcie z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Energia Plus(1)”. W drugim naborze, na lepszych zasadach, do rozdysponowania jest 1,3 mld zł.

Na przedsiębiorców czekają: dotacje z budżetem prawie 50 mln zł (przy uwzględnieniu technologii ORC – Organiczny cykl Rankine'a) oraz pożyczki preferencyjne i na zasadach rynkowych, na które zarezerwowano ponad 1,2 mld zł.

W ulepszonym programie „Energia Plus” minimalna wysokość kwoty pożyczki została zmniejszona z 1 mln zł do 0,5 mln zł, przyjęto niższe oprocentowanie (tj. WIBOR 3m + 50 pkt nie mniej niż 1,5 proc. zamiast 2 proc.), wprowadzono też możliwość umorzenia dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć do 10 proc. nie więcej niż 1mln zł, rozszerzono rodzaje przedsięwzięć o nowe źródła energii, w tym instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór. Dodatkowo wnioskodawcy będą mieli możliwość składania wniosków tylko w formie elektronicznej, bez konieczności przesyłania wersji papierowej.

Drugi nabór jest dedykowany projektom uwzględniającym m.in.: budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji produkcyjnych i urządzeń przemysłowych prowadzących do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. , czy też służącym poprawie jakości powietrza przez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW oraz projektom mającym na celu modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych.

Przyjmowanie wniosków w I naborze zostało skrócone do 28 września br., ale wnioskodawcy, którzy złożą w nim wnioski – i jednocześnie: nie rozpoczęli jeszcze realizacji przedsięwzięcia, nie zostały zatwierdzone przez organy statutowe NFOŚiGW warunki dofinansowania na realizowane przedsięwzięcie oraz nie została zawarta umowa o dofinansowanie – mogą ubiegać się o przeniesienie swojego wniosku do II naboru, z prawem do zmodyfikowania i dostosowania do warunków programu dla tego właśnie naboru, ale bez zmian zakresu rzeczowego projektu.

Czytaj: Przedsiębiorca prosumentem, czyli szansa na zwiększenie konkurencyjności na rynku UE

Energia Plus

Celem programu „Energia Plus” jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, przez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Program oferuje wsparcie z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw, jak i pozostałej działalności przemysłowej), zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz modernizacji czy rozbudowy sieci ciepłowniczych.

Źródło: NFOŚiGW

Przypisy

1/ Szczegóły naboru:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Program LIFE: Dwa polskie projekty z rekordowym wsparciem (26 października 2020)Polska uzyskała 660 mln euro w programie Horyzont 2020. Czy to dużo? (26 października 2020)EBI i LBBW finansują budowę czterech farm wiatrowych w rejonie Poznania (23 października 2020)Można wnioskować o wyższe dotacje – do 37 tys. zł – w programie Czyste powietrze (21 października 2020)Wrocław: Zakończył się kolejny etap przyłączania budynków do sieci ciepłowniczej (21 października 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony
Sprawdzone zielone technologie made in Poland