Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.05.2024 20 maja 2024

Rada UE rozszerza ramy finansowe 2021-2027. Środki trafią m.in. na zielone technologie

   Powrót       02 lutego 2024       Energia   

Wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2021-2027 zostały wzmocnione o dodatkowe środki. Na posiedzeniu Rady UE 1 lutego br. państwa członkowskie ustaliły przekazanie 64,6 mld euro dodatkowego finansowania, które ma wesprzeć m.in. zieloną transformację.

O „historycznym porozumieniu” mówi Komisja Europejska, której projekt zainicjował dyskusję nad rewizją ram finansowych. Jak donosi KE, Rada potwierdziła priorytety Komisji i zagwarantowała 80% potrzebnych środków. Najważniejsze obszary uwzględnione w rewizji to kontynuacja pomocy dla Ukrainy, polityka migracyjna oraz zarządzanie granicami Unii, „trzystopniowy mechanizm stosowany w sytuacjach awaryjnych”, odpowiedź na wyzwania związane z kryzysem energetycznym oraz żywnościowym (w tym na skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainie i wynikającą z niej inflację), a także wzmocnienie unijnej suwerenności i konkurencyjności. – Pomyślne porozumienie ws. rewizji wieloletnich ram finansowych to silny sygnał świadczący o jedności UE we wsparciu naszych wspólnych priorytetów. Porozumienie zawarte w Radzie otwiera teraz drogę do dalszych konstruktywnych negocjacji z Parlamentem Europejskim – skomentował komisarz ds. budżetu i administracji, Johannes Hann.

Czytaj też: Od sprawiedliwej transformacji po rządy prawa. Postulaty EEB przed prezydencją Belgii w Radzie UE

STEP i pomoc nadzwyczajna

Dążąc do wzmocnienia unijnej suwerenności oraz konkurencyjności w strategicznych sektorach, w ramach rewizji Rada UE zdecydowała się przekazać dodatkowe środki na Platformę na rzecz technologii strategicznych dla Europy (ang. Strategic Technologies for Europe Platform – STEP). Zaproponowana przez Komisję w czerwcu ub.r. platforma ma promować rozwój krytycznych technologii dotyczących m.in. transformacji cyfrowej (w tym sztucznej inteligencji) i biotechnologii, ale również tzw. technologii czystych – odnawialnych źródeł energii, magazynowania energii, pomp ciepła, sieci elektroenergetycznych, pochłaniania i składowania CO2, efektywności energetycznej, wodoru czy technologii zrównoważonego wydobycia i przetwarzania surowców krytycznych. Jak dowiadujemy się z konkluzji przyjętych przez Radę, priorytety STEP na lata 2021-2027 zostaną objęte stuprocentową stopą współfinansowania oraz stopą prefinansowania w wysokości 30%. 1,5 mld euro trafi do wpisującego się w ramy STEP Europejskiego Funduszu Obrony.

Taki sam dodatkowy zastrzyk pieniędzy (w wysokości 1,5 mld euro) rewizja przewiduje dla Rezerwy na rzecz solidarności i pomocy nadzwyczajnej (ang. Solidarity and Emergency Aid Reserve – SEAR), która ma przeciwdziałać m.in. katastrofom naturalnym oraz kryzysom humanitarnym w UE i poza jej granicami. Środki podzielono na dwa osobne instrumenty – Europejską Rezerwę Solidarności wspartą kwotą ok. 1 mld euro rocznie oraz rezerwę na rzecz pomocy nadzwyczajnej, która rocznie otrzyma ok. 500 mln euro. Jak informuje Rada, nadwyżki niewykorzystane w ciągu roku w żadnym z instrumentów będą mogły zostać spożytkowane w roku kolejnym, w ramach instrumentu elastyczności.

 

Szymon Majewski: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

257 mln zł na zatrudnienie po węglu. Konkrety z Wielkopolski Wschodniej (16 maja 2024)Zielone technologie to dziś 4% wzrostu globalnego PKB. USA i UE gonią Chiny w produkcji baterii (08 maja 2024)Qair Polska zdobywcą tytułu cPPA Leader in Poland 2023 (07 maja 2024)Francuskie firmy zainwestowały w Polsce ponad 108 mld zł. To też współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami (07 maja 2024)Rada Ministrów zatwierdziła zmiany w KPO (06 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony