Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Eksperci apelują: Polacy, czas się zdecydować

Międzynarodowa Agencja Energetyczna docenia dotychczasowe wysiłki Polski w modernizacji strategii energetycznej, ale podkreśla konieczność podjęcia strategicznych decyzji i dostosowania krajowego rynku energetycznego do standardów UE.

   Powrót       21 lutego 2017       Energia   

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (ang. International Energy Agency, IEA) opublikowała raport dotyczący aktualnej sytuacji energetycznej Polski i planowanych przez rząd działaniach. Według raportu „Energy Policies of IEA Countries. Poland 2016 Review, Polska wprowadziła w życie kluczowe zalecenia zawarte w poprzednim przeglądzie IEA z 2011 roku, m.in. zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i wzmocnienie efektywności energetycznej. IEA dostrzega również priorytetową rolę sektora energii w polityce obecnego rządu, o której świadczy powołanie Ministerstwa Energii. Wśród zaleceń Agencji, główny nacisk położony jest na jak najszybsze przygotowanie długoterminowej strategii energetycznej do 2050 roku, która powinna uwzględniać konsultacje zarówno z przedstawicielami branży energetycznej, jak i konsumentami.

Niepewna przyszłość OZE w Polsce

W wielu państwach transformacja w sektorze energii elektrycznej jest napędzana przez liberalizację rynku, spadek międzynarodowych cen energii, dekarbonizację i zmiany technologiczne. Jak zauważono w raporcie „Polska w mniejszym stopniu popiera transformację systemu energetycznego”. Jako główną pobudkę do takiego wniosku podaje się traktowanie przez Polskę paliw kopalnych jako podstawowego źródła energii w długoterminowej perspektywie. Ponadto, większość elektrowni węglowych została uznana za stare, nieefektywne i szkodliwe dla środowiska. Przykładowo, 62 proc. z nich liczy sobie ponad 30 lat. Taki stan stwarza jednocześnie szansę na poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2. IEA docenia starania Polski w zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej podaży energii pierwotnej, który wzrósł z 5 proc. w 2004 roku do 10,4 proc. w 2014 roku. Mimo tego, przyszłość odnawialnych źródeł energii w Polsce, jest zdaniem autorów niepewna. Jako przykład podane zostały przepisy dotyczące energetyki wiatrowej na lądzie, które mogą spowodować spowolnienie rozwoju branży.

Musimy zredukować emisje w transporcie

Według twórców raportu, redukcja emisji gazów cieplarnianych w długoterminowej perspektywie będzie wymagała zmian w sektorze transportu. Obecnie ten sektor jest najszybciej rosnącym źródłem emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Projekty, jak m.in. rozwój elektromobilności i wykorzystanie pojazdów zasilanych gazem ziemnym mają potencjał. Oba projekty zostały nazwane ambitnymi i podkreślono też znaczącą rolę państwowego wsparcia finansowego. W raporcie zauważono jednak, że projekty te nie powiodą się bez równoczesnej redukcji emisji w sektorze energii.

Coraz mniej czasu na podjęcie decyzji

Ważną częścią raportu są zalecenia Agencji dla polskiego rządu w kwestii dalszego rozwoju i modernizacji sektora energetyki. Wśród zaleceń znajdują się m.in. niezwłoczne zakończenie prac nad długoterminową strategią energetyczną kraju, która będzie kładła nacisk m.in. na efektywność energetyczną, zmniejszenie emisyjności, reformę ciepłownictwa i rozwój energii odnawialnej. Agencja zaleca wypracowanie jasnej wizji dla sektora węglowego, uwzględniającej rzeczywiste koszty i określającej zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów, a także długoterminową strategię

Ze streszczeniem raportu w wersji polskiej można zapoznać się tutaj.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Energia i klimat po wyborach. Najważniejsze wnioski od Forum Energii (15 listopada 2023)Energetyka prosumencka i nowe parki narodowe. Co o klimacie i środowisku mówi umowa koalicyjna? (13 listopada 2023)World Energy Outlook 2023: Świat energii pozostaje niestabilny. Kluczem poprawa bezpieczeństwa energetycznego (31 października 2023)Tykająca bomba w ciepłownictwie. Forum Energii z rekomendacjami dla nowego rządu (31 października 2023)Przejścia z paliwem przejściowym. Jak żyć z gazem ziemnym (27 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony