Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.01.2022 23 stycznia 2022

Eksperci apelują: Polacy, czas się zdecydować

Międzynarodowa Agencja Energetyczna docenia dotychczasowe wysiłki Polski w modernizacji strategii energetycznej, ale podkreśla konieczność podjęcia strategicznych decyzji i dostosowania krajowego rynku energetycznego do standardów UE.

   Powrót       21 lutego 2017       Energia   

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (ang. International Energy Agency, IEA) opublikowała raport dotyczący aktualnej sytuacji energetycznej Polski i planowanych przez rząd działaniach. Według raportu „Energy Policies of IEA Countries. Poland 2016 Review, Polska wprowadziła w życie kluczowe zalecenia zawarte w poprzednim przeglądzie IEA z 2011 roku, m.in. zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i wzmocnienie efektywności energetycznej. IEA dostrzega również priorytetową rolę sektora energii w polityce obecnego rządu, o której świadczy powołanie Ministerstwa Energii. Wśród zaleceń Agencji, główny nacisk położony jest na jak najszybsze przygotowanie długoterminowej strategii energetycznej do 2050 roku, która powinna uwzględniać konsultacje zarówno z przedstawicielami branży energetycznej, jak i konsumentami.

Niepewna przyszłość OZE w Polsce

W wielu państwach transformacja w sektorze energii elektrycznej jest napędzana przez liberalizację rynku, spadek międzynarodowych cen energii, dekarbonizację i zmiany technologiczne. Jak zauważono w raporcie „Polska w mniejszym stopniu popiera transformację systemu energetycznego”. Jako główną pobudkę do takiego wniosku podaje się traktowanie przez Polskę paliw kopalnych jako podstawowego źródła energii w długoterminowej perspektywie. Ponadto, większość elektrowni węglowych została uznana za stare, nieefektywne i szkodliwe dla środowiska. Przykładowo, 62 proc. z nich liczy sobie ponad 30 lat. Taki stan stwarza jednocześnie szansę na poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2. IEA docenia starania Polski w zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej podaży energii pierwotnej, który wzrósł z 5 proc. w 2004 roku do 10,4 proc. w 2014 roku. Mimo tego, przyszłość odnawialnych źródeł energii w Polsce, jest zdaniem autorów niepewna. Jako przykład podane zostały przepisy dotyczące energetyki wiatrowej na lądzie, które mogą spowodować spowolnienie rozwoju branży.

Musimy zredukować emisje w transporcie

Według twórców raportu, redukcja emisji gazów cieplarnianych w długoterminowej perspektywie będzie wymagała zmian w sektorze transportu. Obecnie ten sektor jest najszybciej rosnącym źródłem emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Projekty, jak m.in. rozwój elektromobilności i wykorzystanie pojazdów zasilanych gazem ziemnym mają potencjał. Oba projekty zostały nazwane ambitnymi i podkreślono też znaczącą rolę państwowego wsparcia finansowego. W raporcie zauważono jednak, że projekty te nie powiodą się bez równoczesnej redukcji emisji w sektorze energii.

Coraz mniej czasu na podjęcie decyzji

Ważną częścią raportu są zalecenia Agencji dla polskiego rządu w kwestii dalszego rozwoju i modernizacji sektora energetyki. Wśród zaleceń znajdują się m.in. niezwłoczne zakończenie prac nad długoterminową strategią energetyczną kraju, która będzie kładła nacisk m.in. na efektywność energetyczną, zmniejszenie emisyjności, reformę ciepłownictwa i rozwój energii odnawialnej. Agencja zaleca wypracowanie jasnej wizji dla sektora węglowego, uwzględniającej rzeczywiste koszty i określającej zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów, a także długoterminową strategię

Ze streszczeniem raportu w wersji polskiej można zapoznać się tutaj.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Turów – nie wszystko stracone? (21 stycznia 2022)Forum Energii: w latach 2000-2020 Polska zapłaciła 1,16 bln zł za import surowców energetycznych (19 stycznia 2022)W drugim naborze programu „Zielony Transport Publiczny” złożono 101 wniosków (19 stycznia 2022)Czechy przyspieszają odejście od węgla (10 stycznia 2022)Emisje gazów cieplarnianych w Polsce – status quo według KOBiZE (04 stycznia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony