Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2024 12 kwietnia 2024

Ratingi ESG będą bardziej przejrzyste. Brukselskie porozumienie ws. nowej regulacji

UE jest coraz bliższa przyjęciu regulacji standaryzujących ocenę aspektów ESG firm oraz instrumentów finansowych. Najnowsze porozumienie Rady UE i Parlamentu Europejskiego to kolejny krok służący promocji zrównoważonego biznesu i finansów.

   Powrót       06 lutego 2024       Zrównoważony rozwój   

Stanowisko przyjęte wspólnie przez przedstawicieli państw członkowskich Unii oraz eurodeputowanych 5 lutego br. dotyczy rozporządzenia ws. przejrzystości i rzetelności działalności ratingowej z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Projekt regulacji został przedstawiony przez Komisję Europejską 13 czerwca ub.r. i zakładał m.in. zatwierdzanie oraz nadzór nad dostawcami ratingów ESG ze strony Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. European Securities and Markets AuthorityESMA), minimalne wymogi przejrzystości metodologii oraz celów ratingu dla opinii publicznej i bardziej szczegółowe dla ocenianych podmiotów czy możliwość działania na rynkach unijnych dla dostawców z państw trzecich, o ile zostaną zatwierdzeni. Jak w przedstawionym komunikacie podkreśla Rada UE, instytucja ratingów ESG /14493 coraz bardziej przybiera na znaczeniu. Oceny mają zapewniać rzetelne informacje nt. zrównoważoności firm lub instrumentów finansowych i budować zaufanie inwestorów. – Zwiększenie zaufania inwestorów poprzez przejrzyste i uregulowane ratingi ESG może znacząco wpłynąć na przejście Europy ku bardziej odpowiedzialnej społecznie i zrównoważonej przyszłości – powiedział minister finansów sprawującej aktualnie prezydencję w Radzie UE Belgii, Vincent Van Peteghem.

Czytaj też: Temat Miesiąca: Środowiskowe aspekty ESG

Zwiększyć przejrzystość, łatwiej porównywać

Wynegocjowane rozporządzenie ma na celu zwiększenie porównywalności poszczególnych ratingów ESG oraz zapobieżenie potencjalnym konfliktom interesów. Rada i Parlament podtrzymały propozycję Komisji zgodnie z którą dostawcy będą zatwierdzani i poddawani superwizji przez ESMA. Wymogi transparentności będą dotyczyły metodologii używanej przy dokonywaniu oceny oraz wykorzystywanych przy tym źródeł informacji. Obowiązek zamieszczania „notek” metodologicznych dotyczy również wykorzystywania ratingów ESG w kampaniach marketingowych podmiotów rynku finansowego. Potwierdzono objęcie ratingami wszystkich trzech obszarów raportowania zrównoważonego rozwoju, to jest kwestii środowiskowych, społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym. Dla poszczególnych obszarów ratingi mogą być prowadzone oddzielnie, przy wspólnych ocenach należy jednak zaznaczyć wagę każdego z trzech składników. Ratingi dokonywane przez dostawców spoza UE będą musiały zostać zatwierdzone przez autoryzowanego unijnego dostawcę. Zewnętrzne podmioty mogą też ubiegać się o bazujące na ilościowych kryteriach uznanie (ang. recognition) swojej działalności lub o stwierdzenie równoważności (ang. equivalence) w państwie macierzystym po zatwierdzeniu tego przez ESMA oraz analogiczny organ z tego państwa.

Czytaj też: Rynkowe praktyki w zrównoważonych finansach. Unijna platforma udostępnia kompendium

Dla małych mniejsze wymogi

Łagodniejsze normy tymczasowego systemu rejestracji przewidziano dla małych przedsiębiorstw i grup zajmujących się dostarczaniem ratingów ESG. Niewielkie podmioty będą zwolnione z opłat nadzorczych ESMA, pozostaną jednak objęte wymaganiami organizacyjno-zarządczymi oraz wymogami przejrzystości. ESMA będzie również uprawniony do oczekiwania od nich informacji i przeprowadzania kontroli. Po opuszczeniu tymczasowego systemu rejestracji małych dostawców będą dotyczyć te same wymogi rozporządzenia co większe podmioty, choć w pewnych przypadkach ESMA będzie mógł zdecydować o zwolnieniu niewielkich podmiotów z pewnych norm. Istotną zasadą o której mówi porozumienie jest rozdzielenie prowadzenia działalności gospodarczej od przeprowadzania ocen ratingowych, tak aby uniknąć potencjalnych konfliktów interesów. Wyłączone z jej stosowania pozostaną te podmioty, które świadczą usługi consultingowe, audytowe czy ratingowe.

Rating ratingowi nierówny

Poproszony przez nas o komentarz ekspert ds. ESG oraz zrównoważonego rozwoju Marcin Milczarski, starszy konsultant w firmie VIVERNO, wspierającej biznes w przechodzeniu transformacji energetycznej, zauważa, że obecnie ratingi ESG w wielu wypadkach znacząco się od siebie różnią, m.in. koncentrując się na różnych aspektach zrównoważonego rozwoju. – Dobrze obrazuje to ubiegłoroczna edycja publikowanego przez ERM Sustainability Institute raportu Rate the Raters – Rate the Raters 2023. ESG Ratings at a Crossroads(1). Niektóre ratingi bardziej koncentrują się na kwestiach środowiskowych, inne z kolei na społecznych. Te same różnice widzimy w innych indeksach, np. w 2022 r. akcje Tesli zostały usunięte z S&P 500 ESG, a został tam ExxonMobil. Rynki inwestycyjne i przedsiębiorcy różnie oceniają poszczególne ratingi, jednak już samo znalezienie się w gronie ocenianych firm dobrze świadczy o dojrzałości organizacji w kontekście ESG – mówi ekspert. Jak dodaje, zapowiedziana w nowym rozporządzeniu transparentność metodologii i kryteriów ratingowych może pomóc w uporządkowaniu rynku i ułatwić inwestorom podejmowanie decyzji. – Jeśli chodzi o transparentność, już dziś niektóre z organizacji ratingowych bardzo wyraźnie komunikują ocenianym podmiotom, co dokładnie biorą pod uwagę. W przypadku CDP zakres wymaganych odpowiedzi, wyliczenia, scoring i opis metodologii są niezwykle szczegółowe uzupełnia Milczarski. Nasz rozmówca zaznacza, że ratingi zrównoważonego rozwoju nie są „skostniałą strukturą” i stale ewoluują, a rozporządzenie, ustanawiając wspólne standardy, z pewnością nie ujednolici natychmiast całego rynku. - Nie sądzę jednak, żeby był to wielki problem, znaczenie ratingów ESG będzie rosło, głównie za sprawą presji ze strony łańcuchów wartości i zrównoważonych finansów. Dla przykładu, dekarbonizacja sektora bankowego wiedzie przez finansowanie zrównoważonych firm, w czym zdecydowanie pomagają wysokie noty ratingowe – podsumowuje specjalista. Rozporządzenie musi zostać formalnie przyjęte przez Radę oraz PE i zacznie obowiązywać 18 miesięcy po wejściu w życie.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Całość:
https://www.sustainability.com/globalassets/sustainability.com/thinking/pdfs/2023/rate-the-raters-report-april-2023.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogospodarka to konieczny kierunek dla przedsiębiorstwa rolno-spożywczego (08 kwietnia 2024)Podsumowanie Polskiego Kongresu Klimatycznego 2024 (27 marca 2024)Zielona Koalicja dla Zdrowia – jakie cele i strategia działania? (26 marca 2024)Średnia efektywności odmetanowania w kopalniach to 39%. Dane o emisjach metanu od Fundacji Instrat (21 marca 2024)Bliżej do przepisów o należytej staranności. Zatwierdzono dyrektywę CSDD (20 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony