Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy specjalista w Wydziale Utrzymania Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Doradztwo w zakresie retencji i zagospodarowania wód opadowych firmy Arcadis

RIO: Gmina może prowadzić działalność w zakresie wod-kan za pomocą urzędu

a+a-    Powrót       16 maja 2019       Woda   

Gmina może prowadzić działalność w zakresie wodociągów i kanalizacji zarówno w formie wyodrębnionej organizacyjnie jednostki budżetowej, jak i za pomocą urzędu gminy – wyjaśnia RIO w Opolu.

Jedna z gmin woj. opolskiego zwróciła się do tamtejszej Regionalnej Izby Obrachunkowej z pytaniem, czy może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w rozumieniu: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1152 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jednostki sektora finansów publicznych

W odpowiedzi Izba przypomniała, że gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego (art. 2 ww. ustawy o gospodarce komunalnej). Potwierdza to art. 14 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zadania własne gmin w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, mogą być wykonywane m.in. przez gminne zakłady budżetowe będące jednostkami sektora finansów publicznych.

RIO wskazała jednak, że wspomniany artykuł 2 ustawy o gospodarce komunalnej ma charakter normy ogólnej i nie tworzy katalogu zamkniętego tych jednostek, a jedynie wymienia przykładowe formy prowadzenia gospodarki komunalnej.

Izba przywołuje też art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie z którym „przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność”.

W podsumowaniu RIO podkreśla, że zadanie własne JST w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, a także usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz urządzeń sanitarnych „może być realizowane przez gminę zarówno w formie wyodrębnionej organizacyjnie jednostki budżetowej, jak i za pomocą urzędu gminy poprzez jego referaty bądź wydziały”.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dlaczego hybrydowe hydrofitowe oczyszczalnie ścieków są tak popularne w Czechach? (14 sierpnia 2019)Jak samorządy wykorzystują PPP? (12 sierpnia 2019)Lubelskie: Ponad 83 mln zł z UE na inwestycje wodno-ściekowe (12 sierpnia 2019)Komu wodociąg, komu kanalizację? Ruszyły prace nad aktualizacją KPOŚK (06 sierpnia 2019)Zielone prawa człowieka zyskują na znaczeniu (22 lipca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony