Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Rzecznik MŚP pisze do Premiera w sprawie systemu kaucyjnego

   Powrót       04 kwietnia 2024       Odpady   

Problemy z wprowadzeniem powszechnego systemu kaucyjnego na opakowania na napoje oraz propozycje zmian legislacyjnych to temat pisma skierowanego przez Rzecznika MŚP, Adama Abramowicza, do Premiera Donalda Tuska(1). Pismo jest pokłosiem obrad Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami, działającego przy Radzie Przedsiębiorców.

W ślad za przedsiębiorcami Rzecznik MŚP apeluje o przesunięcie o rok – na 1 stycznia 2026 – wejścia w życie obowiązkowości systemów kaucyjnych. Jak bowiem podnoszą przedsiębiorcy, obowiązek ten powinien wejść w życie dopiero po uchwaleniu ustawy wprowadzającej w Polsce system tzw. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Co więcej, na rok 2025 przypada nałożony na nasz kraj przez Komisję Europejską wymóg 55% recyklingu odpadów komunalnych. Osiągnięcie tego poziomu będzie niemożliwe, jeśli z systemu komunalnego wyłączy się opakowania na napoje. W swoim piśmie Adam Abramowicz zwraca też uwagę na opieszałość działań poprzedniego rządu, która skutkuje na przykład brakiem rozporządzenia ministra właściwego do spraw klimatu określającego wysokość kaucji.

Rzecznik MŚP postuluje także, by opłata kaucyjna za butelki jednorazowe została zwolniona z podatku od towarów i usług, bo w przeciwnym razie oznaczać to będzie karę dla obywateli za działania prośrodowiskowe. Wśród innych postulatów branży Adam Abramowicz zwraca m.in. uwagę na to, że kaucja powinna podążać za produktem i być ponoszona na każdym etapie, jak również że z systemu powinny zostać wyłączone ze względów sanitarnych opakowania nas napoje mleczne.

Źródło: Polska Izba Gospodarkami Odpadami

Przypisy

1/ Treść pisma dostępna tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/14879-list-rzecznika-msp-do-premiera.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sowińska: system kaucyjny pomoże gminom w osiągnięciu poziomów recyklingu (24 maja 2024)Prace nad uchwałą zmniejszającą ceny za odpady komunalne. Warszawa (21 maja 2024)Uniknąć ponad mld ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie. Ministerstwo poprawia system kaucyjny (07 maja 2024)Ambitne cele PPWR są osiągalne? Szwedzka instalacja rozdziela tworzywa na 12 frakcji (30 kwietnia 2024)Sukces systemu kaucyjnego zależy w dużej mierze od niezawodności automatów zwrotnych (26 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony