Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Sposoby na zwiększenie wykorzystania biogazu w oczyszczalniach ścieków

Wod-kan ma asy w rękawie: dobrze zagospodarowane osady ściekowe to sposób na osiągnięcie niezależności cieplnej i energetycznej. Praktyczna rada: wzbogacenie biogazu o kofermenty znacznie poprawia efektywność. Przykład pochodzi z Iławy.

   Powrót       27 maja 2019       Energia   

- Uzyskanie 100 proc. samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków jest możliwe, jednak wymaga wprowadzenia do procesu fermentacji osadów dodatkowych substratów o stosunkowo dużym potencjale energetycznym – przekonuje Piotr Kowalski, kierownik Oczyszczalni Ścieków w Iławskich Wodociągach Sp. z o.o. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że rozpoczęcie tego procesu wiąże się z kosztami związanymi z dostosowaniem obiektu do jego prowadzenia oraz możliwymi utrudnieniami wynikającymi z gospodarki osadowej. - Na mapie Polski pojawia się coraz więcej obiektów wykorzystujących OZE, a agregaty kogeneracyjne są coraz tańsze. Poza tym to wydatek, który szybko się zwraca – zachęca Kowalski.

Jaki był punkt wyjścia w Iławie?

Dzięki funduszom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na terenie aglomeracji Iława wybudowano nową infrastrukturę systemu wodno-ściekowego, a oczyszczalnię ścieków wyposażono w nowe urządzenia związane z przeróbką osadów pościekowych. Dalsza analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej wskazywała na potrzebę poprawy efektywności energetycznej procesu oczyszczania oraz zwiększenie wykorzystania biogazu (OZE). Na ten cel Zarząd uzyskał z kolei dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wartości 7 152 776,45 zł.

Krok po kroku – zadania do wykonania

Organizacyjnie całe przedsięwzięcie zostało podzielone na konkretne zadania, z czego priorytetem była modernizacja stacji zagęszczania osadów (zakup nowego urządzenia do zagęszczania osadów) oraz kolejnego agregatu kogeneracyjnego wykorzystującego biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie oczyszczalnia posiada trzy jednostki kogeneracyjne o łącznej mocy 0,69 MW. W ramach projektu rozbudowano także słoneczną suszarnię osadów pościekowych, dostawiając drugą halę oraz uruchomiono monitoring on-line i Nadrzędny System Sterowania na części biologicznej ciągu technologicznego pozwalający zdalnie kierować i zarządzać technologią oczyszczania ścieków. - Przed wybudowaniem słonecznej suszarni funkcjonowały tzw. poletka ociekowe, gdzie proces suszenia osadów był żmudny, pracochłonny i mało efektywny – wyjaśnia Piotr Kowalski.

Suszarnia osadów - nowa jakość

Transport odwodnionego osadu spod stacji wirówek dekantacyjnych do suszarni prowadzony jest z wykorzystaniem systemu przenośników ślimakowych. Za wyborem słonecznego suszenia osadów przemawiały argumenty natury ekonomicznej i ekologicznej. - Do suszenia osadów wykorzystujemy darmową energie słoneczną, a niezbędny nakład dodatkowej energii jest stosunkowo mały. Dla zwiększenia efektywności suszenia wykorzystujemy pompę ciepła oraz ciepło odpadowe ze spalania biogazu w agregacie kogeneracyjnym - wyjaśnia Piotr Kowalski. Celem tego procesujest zmniejszenie masy końcowej osadu, z czym wiąże się większa ekonomia transportu i magazynowania. Dodatkowo w wyniku suszenia jako produkt końcowy uzyskuje się wysuszony, ustabilizowany biologicznie, neutralny zapachowo i łatwy do przechowywania susz osadowy. Po wykonaniu badań gleby i osadów oraz ustaleniu dawki aplikacji wykorzystywany jest on rolniczo, ponieważ to bogaty w azot i fosfor oraz inne składniki nawóz.

Jak zintensyfikować produkcję biogazu?

W 2012 roku, chcąc zwiększyć produkcję biogazu, rozpoczęto aplikowanie do komór fermentacyjnych dodatkowych substancji-kofermentów. Początkowo jedynym substratem była pozyskiwana z podczyszczalni ścieków w ubojni drobiu emulsja tłuszczowa, co zapewniło skokowy wzrost produkcji biogazu, a co za tym idzie produkcji energii elektrycznej i cieplnej o ok 30 proc. - W momencie przerwy w dostawach z zakładów drobiarskich stosowaliśmy również wywary gorzelniane z zakładów spirytusowych, ale w tym wypadku uzysk był stosunkowo nieduży, więc zdecydowanie rekomenduję koferment tłuszczowy – radzi kierownik oczyszczalni.

Samowystarczalność cieplna i energetyczna

W efekcie tych działań oczyszczalnia stała się w 100 proc. samowystarczalna pod względem zapotrzebowania na energię cieplną. Ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania budynków technologicznych, komór fermentacyjnych i pomieszczeń socjalnych. Nadwyżka jest kierowana do słonecznej suszarni osadów pościekowych w celu ogrzewania jej posadzki. Obiekt osiągnął również pełną samowystarczalność energetyczną, a nadwyżki sprzedaje do sieci. Zdaniem Piotra Kowalskiego, zamiast systemu zielonych certyfikatów, lepszy byłby system oparty na dwóch licznikach (na wejściu i wyjściu), jak jest to zorganizowane np. w Danii. Wtedy jednostki działające w kogeneracji oddawałyby całość wytworzonej energii do sieci, i z sieci kupowały. Jednak stosunek ceny sprzedaży do kupna musiałby być odwrotny niż teraz (ok. 0,20 zł netto za 1 kWh sprzedany i 0,39 zł za 1kWh kupiony). - Od 1 stycznia 2019 r. z systemu wsparcia wypadły tzw. żółte certyfikaty, które przyznawano za produkcję ciepła. Był to dodatkowy bonus, który nas mobilizował do dalszych inwestycji w gospodarkę ściekową – skonkludował Piotr Kowalski.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Cyfrowy nadzór nad nieczystościami płynnymi z szamb jest już możliwy (31 marca 2021)Modernizacja krośnieńskiej oczyszczalni ścieków. To jednak nie jedyne działania spółki... (15 marca 2021)Stanowisko KE usztywnia się, ale uzyskanie zgodności z dyrektywą ściekową jest możliwe (03 lutego 2021)Ogłoszono przetarg na drugą nitkę alternatywnego układu przesyłowego ścieków w stolicy (10 grudnia 2020)MPWiK Warszawa podpisało umowę na udrożnienie zniszczonego tunelu "Czajki" (09 grudnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony