Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Sposoby na zwiększenie wykorzystania biogazu w oczyszczalniach ścieków

Wod-kan ma asy w rękawie: dobrze zagospodarowane osady ściekowe to sposób na osiągnięcie niezależności cieplnej i energetycznej. Praktyczna rada: wzbogacenie biogazu o kofermenty znacznie poprawia efektywność. Przykład pochodzi z Iławy.

   Powrót       27 maja 2019       Energia   

- Uzyskanie 100 proc. samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków jest możliwe, jednak wymaga wprowadzenia do procesu fermentacji osadów dodatkowych substratów o stosunkowo dużym potencjale energetycznym – przekonuje Piotr Kowalski, kierownik Oczyszczalni Ścieków w Iławskich Wodociągach Sp. z o.o. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że rozpoczęcie tego procesu wiąże się z kosztami związanymi z dostosowaniem obiektu do jego prowadzenia oraz możliwymi utrudnieniami wynikającymi z gospodarki osadowej. - Na mapie Polski pojawia się coraz więcej obiektów wykorzystujących OZE, a agregaty kogeneracyjne są coraz tańsze. Poza tym to wydatek, który szybko się zwraca – zachęca Kowalski.

Jaki był punkt wyjścia w Iławie?

Dzięki funduszom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na terenie aglomeracji Iława wybudowano nową infrastrukturę systemu wodno-ściekowego, a oczyszczalnię ścieków wyposażono w nowe urządzenia związane z przeróbką osadów pościekowych. Dalsza analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej wskazywała na potrzebę poprawy efektywności energetycznej procesu oczyszczania oraz zwiększenie wykorzystania biogazu (OZE). Na ten cel Zarząd uzyskał z kolei dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wartości 7 152 776,45 zł.

Krok po kroku – zadania do wykonania

Organizacyjnie całe przedsięwzięcie zostało podzielone na konkretne zadania, z czego priorytetem była modernizacja stacji zagęszczania osadów (zakup nowego urządzenia do zagęszczania osadów) oraz kolejnego agregatu kogeneracyjnego wykorzystującego biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie oczyszczalnia posiada trzy jednostki kogeneracyjne o łącznej mocy 0,69 MW. W ramach projektu rozbudowano także słoneczną suszarnię osadów pościekowych, dostawiając drugą halę oraz uruchomiono monitoring on-line i Nadrzędny System Sterowania na części biologicznej ciągu technologicznego pozwalający zdalnie kierować i zarządzać technologią oczyszczania ścieków. - Przed wybudowaniem słonecznej suszarni funkcjonowały tzw. poletka ociekowe, gdzie proces suszenia osadów był żmudny, pracochłonny i mało efektywny – wyjaśnia Piotr Kowalski.

Suszarnia osadów - nowa jakość

Transport odwodnionego osadu spod stacji wirówek dekantacyjnych do suszarni prowadzony jest z wykorzystaniem systemu przenośników ślimakowych. Za wyborem słonecznego suszenia osadów przemawiały argumenty natury ekonomicznej i ekologicznej. - Do suszenia osadów wykorzystujemy darmową energie słoneczną, a niezbędny nakład dodatkowej energii jest stosunkowo mały. Dla zwiększenia efektywności suszenia wykorzystujemy pompę ciepła oraz ciepło odpadowe ze spalania biogazu w agregacie kogeneracyjnym - wyjaśnia Piotr Kowalski. Celem tego procesujest zmniejszenie masy końcowej osadu, z czym wiąże się większa ekonomia transportu i magazynowania. Dodatkowo w wyniku suszenia jako produkt końcowy uzyskuje się wysuszony, ustabilizowany biologicznie, neutralny zapachowo i łatwy do przechowywania susz osadowy. Po wykonaniu badań gleby i osadów oraz ustaleniu dawki aplikacji wykorzystywany jest on rolniczo, ponieważ to bogaty w azot i fosfor oraz inne składniki nawóz.

Jak zintensyfikować produkcję biogazu?

W 2012 roku, chcąc zwiększyć produkcję biogazu, rozpoczęto aplikowanie do komór fermentacyjnych dodatkowych substancji-kofermentów. Początkowo jedynym substratem była pozyskiwana z podczyszczalni ścieków w ubojni drobiu emulsja tłuszczowa, co zapewniło skokowy wzrost produkcji biogazu, a co za tym idzie produkcji energii elektrycznej i cieplnej o ok 30 proc. - W momencie przerwy w dostawach z zakładów drobiarskich stosowaliśmy również wywary gorzelniane z zakładów spirytusowych, ale w tym wypadku uzysk był stosunkowo nieduży, więc zdecydowanie rekomenduję koferment tłuszczowy – radzi kierownik oczyszczalni.

Samowystarczalność cieplna i energetyczna

W efekcie tych działań oczyszczalnia stała się w 100 proc. samowystarczalna pod względem zapotrzebowania na energię cieplną. Ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania budynków technologicznych, komór fermentacyjnych i pomieszczeń socjalnych. Nadwyżka jest kierowana do słonecznej suszarni osadów pościekowych w celu ogrzewania jej posadzki. Obiekt osiągnął również pełną samowystarczalność energetyczną, a nadwyżki sprzedaje do sieci. Zdaniem Piotra Kowalskiego, zamiast systemu zielonych certyfikatów, lepszy byłby system oparty na dwóch licznikach (na wejściu i wyjściu), jak jest to zorganizowane np. w Danii. Wtedy jednostki działające w kogeneracji oddawałyby całość wytworzonej energii do sieci, i z sieci kupowały. Jednak stosunek ceny sprzedaży do kupna musiałby być odwrotny niż teraz (ok. 0,20 zł netto za 1 kWh sprzedany i 0,39 zł za 1kWh kupiony). - Od 1 stycznia 2019 r. z systemu wsparcia wypadły tzw. żółte certyfikaty, które przyznawano za produkcję ciepła. Był to dodatkowy bonus, który nas mobilizował do dalszych inwestycji w gospodarkę ściekową – skonkludował Piotr Kowalski.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Odorowe refleksje nt. biogazowni (23 kwietnia 2024)Biogaz na wyciągnięcie ręki dla sektora wod-kan (03 kwietnia 2024)Litwa vs. Polska: system przydomowych oczyszczalni ścieków pod (pełną) kontrolą państwa? (20 marca 2024)Stan polskich wód powierzchniowych wykazuje postępy, jednak wciąż nie zadowola (14 marca 2024)Działają dwa nowe kolektory retencyjne. Warszawa (13 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony