Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Cele w zakresie tworzyw sztucznych. Potrzebne inwestycje w wysokości 6,7-8,6 mld euro

EBI szacuje, że spełnienie celu 10 Mt recyklatu w produktach i opakowaniach wprowadzanych co roku na europejski rynek do 2025 r. wymaga inwestycji rzędu 6,7-8,6 mld euro. Kluczowe jest zwiększenie mocy przerobowych w zakładach recyklingu.

   Powrót       08 marca 2023       Odpady   
tworzywa sztuczne

Aby osiągnąć europejskie cele w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych wyznaczone na 2025 r., należy zlikwidować lukę inwestycyjną szacowaną na 6,7-8,6 mld euro – wskazuje Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w raporcie „Cutting plastic pollution. Financial measures for a more circular value chain”. EBI koncentruje się w szczególności na celu wyprodukowania 10 mln ton (Mt) tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w 2025 r., co wynika z europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych z 2018 r.

Osiągnięcie tych celów wymaga znacznych inwestycji. - Inwestycje te umożliwiłyby Unii Europejskiej zwiększenie do 2025 r. rocznych możliwości sortowania tworzyw sztucznych o 4,2 mln ton metrycznych (Mt) oraz zwiększenie rocznych możliwości recyklingu o 3,8 Mt w ramach realizacji celu 10 Mt rocznego wykorzystania recyklatu na całym kontynencie – czytamy w raporcie.

Czytaj też: Tworzywa sztuczne a obieg zamknięty. Odpady inne niż opakowaniowe pomijane w celach GOZ

Kluczowe inwestycje obejmują recykling i sortowanie odpadów

EBI wskazuje przy tym, że aby osiągnąć cele strategii na rzecz tworzyw sztucznych, UE musi przede wszystkim zainwestować w instalacje sortowania odpadów. Jak wynika z szacunków EBI, obecnie potrzebne jest dodatkowe 4,2 Mt mocy. - Przy szacowaniu nakładów inwestycyjnych potrzebnych do wypełnienia tej luki należy wziąć pod uwagę znaczne różnice w projektach sortowni, konfiguracjach procesu, wielkości, dostępności operacyjnej i kosztach pracy oraz ograniczeniach regulacyjnych w Europie. Na podstawie danych branżowych szacuje się jednak, że nakłady inwestycyjne na każdy tysiąc ton dodatkowej rocznej zdolności produkcyjnej wynoszą od 500 do 700 euro za tonę. Na tej podstawie inwestycje wymagane do zwiększenia zdolności produkcyjnych europejskiego przemysłu sortowniczego o 4,2 Mt do docelowego poziomu 16,7 Mt mieszczą się w przedziale 2,1-2,9 mld euro – wyjaśniono.

EBI szacuje ponadto, że obecnie zdolności produkcyjne w zakresie recyklatów w Europie oscylują na poziomie ok. 6,3 Mt rocznie. Aby osiągnąć cel 10 Mt recyklatów w produktach i opakowaniach wprowadzanych co roku na europejski rynek do 2025 r., potrzeba dodatkowych mocy w wysokości 3,8 Mt. Nakłady inwestycyjnie, jak podano, na kilotonę zainstalowanej zdolności przerobowej wynoszą ok. 1,2-1,5 tys. euro za tonę. - W oparciu o te szacunki, inwestycje niezbędne do zwiększenia zdolności przerobowych europejskiego przemysłu recyklingowego o 3,8 Mt do całkowitej rocznej zdolności przerobowej wynoszącej 11,8 Mt mieszczą się w przedziale 4,6-5,7 mld euro – podano.

Rekomendacje działań

W raporcie wskazano rekomendacje dla sektora, dzięki którym możliwe będzie zrealizowanie celów UE. Wśród nich kluczowe jest przede wszystkim zachęcanie właścicieli marek do podejmowania prośrodowiskowych decyzji w zakresie projektowania produktów. - Można by podjąć działania legislacyjne w celu rozwiązania problemu trudnych do recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych: na przykład wprowadzenie zakazu dla niektórych jednorazowych produktów plastikowych, ograniczeń dotyczących opakowań wielowarstwowych czy kompozytowych, takich jak opakowania łączące papier i tworzywa sztuczne – dodano.

Zdaniem EBI istotnym jest ponadto „wprowadzenie lub rozszerzenie systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP)”, które motywują – jak podkreślono – wytwarzanie produktów łatwiejszych do recyklingu.

Wśród rekomendacji wymienia się także wprowadzanie zachęt finansowych dla produktów z tworzyw sztucznych o wysokiej zawartości recyklatu oraz edukację konsumentów. - Udane kampanie przeciwko używaniu - a tym samym produkcji - tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (takich jak plastikowe słomki, kubki do kawy, itp.) oraz przyjęcie toreb na zakupy wielokrotnego użytku stanowią wzór dla ograniczenia liczby codziennych, łatwo zbywalnych przedmiotów, które w nieproporcjonalny sposób przyczyniają się do powstania problemu – wskazano.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Aby Polska stała się liderem recyklingu w regionie potrzeba wspólnej mobilizacji (22 kwietnia 2024)Recykling nawet 15,6 razy większy przy zbiórce selektywnej. Dane z Europy i Polski o tworzywach sztucznych (27 marca 2024)ROP na dwa tempa, segregacja BiR i mapa drogowa dla porzuconych odpadów niebezpiecznych (06 marca 2024)Bioodpady a recykling. Interpelacja Anny Sobolak i odpowiedź Anity Sowińskiej (05 marca 2024)Potencjał, który trzeba wyzwolić. Przyszłość recyklingu aluminium według Fundacji RECAL (01 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony