Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.06.2023 05 czerwca 2023

Elektryczne auto w celach służbowych? Rząd planuje uregulowanie przepisów

Nowela ustawy o transporcie drogowym ma umożliwić rozliczanie kosztów wykorzystania prywatnych pojazdów elektrycznych, hybrydowych i wodorowych w celach służbowych. Obecnie przepisy nie regulują tych kwestii.

   Powrót       10 sierpnia 2022       Zrównoważony rozwój   
pojazdy elektryczne

8 sierpnia br. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano(1) informację o projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (numer z wykazu: UD419). Jak czytamy w zapowiedzi, nowelizacja przewiduje zmianę brzmienia art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180, z późn. zm.). Przepis ten określa warunki ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów wykorzystania prywatnych samochodów do celów służbowych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów określono na III kwartał 2022 r.

Czytaj też: Europosłowie za zmianą norm emisji CO2 dla samochodów i zwiększeniem pochłaniania GHG

- Projektowana zmiana ma na celu wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym lub hybrydowym, ale także napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii – wskazano w wykazie.

Obowiązujące obecnie w tym zakresie procedury nie regulują kwestii zwrotu pracownikom kosztów związanych z wykorzystaniem w celach służbowych prywatnych pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii. W związku z powyższym – argumentuje projektodawca - aby obywatele i podmioty mogli korzystać z przepisów prawnych umożliwiającym im zwrot kosztów używania pojazdów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym, napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii konieczne jest dokonanie zmiany delegacji ustawowej, na podstawie której minister właściwy do spraw transportu określi warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu używania pojazdów prywatnych.

Stare przepisy nie są obecnie wystarczające

Jak wyjaśnia Jacek Mizak, senior advisor w Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE), obecne przepisy określają stawkę za kilometr (tzw. ryczałt kilometrowy) jaki przysługuje pracownikowi wykorzystującemu samochód prywatny do celów służbowych w zależności od pojemności skokowej silnika. - Obowiązują dwie stawki: do 900ccm włącznie i powyżej 900ccm, bez podziału na używane paliwo (diesel, benzyna, gaz). W przypadku, kiedy pracownik posiada pojazd elektryczny lub wodorowy, nieposiadający silnika spalinowego, zastosowanie tych przepisów jest niemożliwe z uwagi na brak możliwości zakwalifikowania takiego pojazdu do jednej z dwóch grup. Nowelizacja tych przepisów ma za zadanie zakwalifikowanie pojazdów elektrycznych i wodorowych jako nowej grupy pojazdów i ustalenie określonej stawki za kilometr, co umożliwi pracodawcy wypłatę należnej kwoty – wskazuje Jacek Mizak.

Dodaje, że aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiają rozliczenie użytkowania pojazdów hybrydowych. - Samochody hybrydowe, także plug-in, posiadają silnik spalinowy o danej pojemności skokowej i jest możliwe rozliczenie ich użytkowania na bazie istniejących przepisów - nie jest wiec zrozumiałe dlaczego w uzasadnieniu zawartym w wykazie wnioskodawca (minister infrastruktury) twierdzi inaczej – dodaje.

Potrzebne są także inne regulacje

- Rozliczanie użytku aut prywatnych do celów służbowych jest spadkiem po czasach PRL, kiedy dostępność pojazdów służbowych była niezwykle ograniczona i często pracodawca nie miał możliwości zapewnienia pracownikowi samochodu służbowego – mówi Miziak. Jego zdaniem w obecnych czasach istnienie tego przepisu wydaje się nieuzasadnione. - Pracodawca ma do dyspozycji bardzo wiele możliwości zapewnienia pracownikowi pojazdu na czas pełnienia obowiązków służbowych, o ile korzystanie z pojazdu jest rzeczywiście uzasadnione z uwagi na brak innych możliwości przemieszczania się (wynajem długoterminowy, wynajem krótkoterminowy, car-sharing itd.). Przepis ten należy jak najszybciej zlikwidować gdyż często jest nadużywany i traktowany jako znaczące, nieopodatkowane źródło dodatkowych, acz nieuzasadnionych, przychodów (patrz przypadek gigantycznych rozliczeń tzw. kilometrówek przez posłów i senatorów) – mówi.

Zdaniem przedstawiciela FPPE, zdecydowanie pilniejszą kwestią do rozwiązania jest umożliwienie rozliczenia kosztów ładowania służbowego pojazdu elektrycznego w przypadku, kiedy pracownik regularnie ładuje ten samochód w domu. - Obecnie Urzędy Skarbowe często kwestionują zwrot kosztów w przypadku takiego ładowania z uwagi na brak możliwości przedłożenia dedykowanych dokumentów finansowych (faktura, paragon), określających ilość zużytej energii – konkluduje.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym:
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-transporcie-drogowym5

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponad 19,6 mln zł na dalszą rozbudowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych przy autostradach A1 i A (02 czerwca 2023)Pula środków w ścieżce leasingowej "Mój elektryk" wzrosła do 400 mln zł (22 maja 2023)Francja ma nowy „zielony plan przemysłowy". Obejmie budowę gigafabryk PV i baterii (18 maja 2023)Opublikowano jednolity tekst ustawy o elektromobilności (11 maja 2023)Zeroemisyjny transport w Polsce? MKiŚ rozważa wdrożenie rekomendacji IEA (05 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony