Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2023 02 grudnia 2023

Uwagi do projektu ustawy Prawo wodne

   Powrót       11 maja 2018       Woda   

Przedstawiciele biznesu oceniają ustalenia zawarte w propozycji nowelizacji ustawy Prawo wodne. Część z nich postrzegają pozytywnie, jednak zgłaszają również potrzebę dalszych zmian.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw ma być odpowiedzią na problemy związane z interpretacją nowej ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1566 z późn. zm.), która ostatecznie – w całości i po kilkukrotnych zmianach – weszła w życie 1 stycznia br.

Projekt ma uprościć formalności postępowania administracyjnego dotyczącego udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz ograniczyć obowiązki przedkładania w postępowaniu pism znajdujących się w posiadaniu organów administracyjnych, co skutkować ma skróceniem procedury i zmniejszeniem biurokracji w postępowaniu.

Aby proponowana regulacja w sposób pełny i stabilny umożliwiła realizację wskazanych w uzasadnieniu celów, tj. doprecyzowania obowiązujących przepisów i usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, jakościowej zmiany w zakresie podziału kosztów na etapie projektowania i wykonywania urządzeń wodnych, a także sposobu ustalania wysokości opłat za usługi wodne, BCC proponuje przeformułowanie niektórych zapisów projektu ustawy, w szczególności art. 188 – mając na uwadze umożliwienie podziału kosztów na etapie projektowania i wykonywania urządzeń wodnych – ponieważ w wielu przypadkach, na etapie projektowania, nie można mówić o właścicielu urządzenia wodnego, które faktycznie jeszcze nie istnieje.

Ponadto, biznes sugeruje usunięcie z projektu przepisu (art. 301a) ograniczającego stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). W uzasadnieniu projektu w żaden sposób nie umotywowano tego ograniczenia. Tymczasem, jest to procedura przewidująca najszerszy katalog gwarancji i metod ochrony praw strony postępowania, w odniesieniu do wymienionych w omawianym przepisie katalogu spraw. Zdaniem BCC, wyłączenie stosowania k.p.a. jest w tym zakresie nietrafne.

Szczegółowe uwagi i propozycje w pod tym linkiem.

Źródło: Business Centre Club

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co zrobić ze zrzutami solanek do rzek? Eksperci podsuwają rozwiązania (17 listopada 2023)500 zł na dobę za pobór 1 m3/s wód podziemnych. Rząd wyznaczył stawki opłat za usługi wodne (17 listopada 2023)NIK krytycznie o działaniach wobec kryzysu na Odrze. Opublikowano wyniki kontroli (16 listopada 2023)Energetyka prosumencka i nowe parki narodowe. Co o klimacie i środowisku mówi umowa koalicyjna? (13 listopada 2023)ESRS E4, czyli bioróżnorodność i ekosystemy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju (09 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony